Στη διάρκεια της διεθνούς έκθεση «DSEI 2019» η ευρωπαϊκή MBDA παρουσίασε την πρόταση της για τον οπλισμό των υπό ανάπτυξη μαχητικών Tempest. To βρετανικό πρόγραμμα Tempest αφορά στην ανάπτυξη ενός επανδρωμένου μαχητικού αεροσκάφους μέχρι το 2030 και είναι ευθέως ανταγωνιστικού του προγράμματος FCAS, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη ενός νέου μαχητικού αεροσκάφους για την αντικατάσταση των Rafale και των Eurofighter, μετά το 2040.

Ενδιαφέρουσα είναι η πρόταση οπλισμού του αεροσκάφους με το βλήμα HK-DAS (Hard Kill Defensive Aid System) αναχαίτισης επερχόμενων βλημάτων αέρος-αέρος και με το βλήμα GAM (Ground Attack Micro-missile) για την εκτέλεση αποστολών εγγύς αεροπορικής υποστήριξης (CAS : Close Air Support). Μια άλλη ενδιαφέρουσα πρόταση είναι ο εφοδιασμός του αεροσκάφους με βλήματα αέρος-αέρος μικρού βεληνεκούς δύο διαμορφώσεων: Ένα βλήμα με μεγαλύτερη πολεμική κεφαλή και εμβέλεια ή, στον ίδιο σταθμό ανάρτησης, φορέας μεταφοράς δύο βλημάτων με μικρότερη πολεμική κεφαλή και εμβέλεια

Για αερομαχίες στο μεγάλο βεληνεκές η MBDA προτείνει το Meteor, ενώ για την προσβολή στόχων επιφανείας προτείνει τα βλήματα SPEAR και SPEAR ER (Select Precision Effects At Rang Extended Range) μέγιστου βεληνεκούς 130-140 χιλιομέτρων. Τέλος, για στρατηγικές προσβολές η MBDA προτείνει δύο νέα βλήματα για τα οποία δεν υπάρχουν λεπτομέρειες (πρόκειται για τα δύο πρώτα βλήματα στο γράφημα).