Η Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι εντός του 2024 θα αναπτύξει και θα προμηθευτεί δύο νέα τεθωρακισμένα οχήματα τα οποία θα βασίζονται στο εν υπηρεσία Type-16 (8 x 8). Το Type-16 MCV (Mobile Combat Vehicle) ενσωματώνει πυροβόλο των 105 χιλιοστών και ο ρόλος του είναι αυτός της καταστροφής αρμάτων μάχης και της υποστήριξης Πεζικού. Το πρώτο όχημα θα είναι έκδοση μάχης, ενώ το δεύτερο όχημα θα είναι μεταφορέας όλμου. Συνολικά η Ιαπωνία θέλει 24 οχήματα μάχης, με προϋπολογισμό $ 164 εκατομμύρια, και οκτώ οχήματα μεταφοράς όλμου, με προϋπολογισμό $ 54,2 εκατομμύρια. Την ανάπτυξη και παραγωγή των οχημάτων θα αναλάβει η MHI (Mitsubishi Heavy Industries). Οι παραδόσεις θα πρέπει να ξεκινήσουν το 2027 και να ολοκληρωθούν το 2028.