Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι στις 20 Ιουλίου ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους € 95 εκατομμυρίων για την επόμενη φάση του προγράμματος ανάπτυξης νέων τεθωρακισμένων οχημάτων FAMOUS…