Η αμερικανική ερευνητική υπηρεσία DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) ανακοίνωσε ότι ξεκινάει ένα πρόγραμμα έρευνας και μελέτης τρόπων ένταξης της ατομικής αεριώθησης (JetPack) στις στρατιωτικές διαδικασίες, με έμφαση στις Ειδικές Δυνάμεις και επιχειρήσεις. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση η DARPA θέλει να διαπιστώσει τρόπους κατά τους οποίους οι στρατιώτες μπορούν να επωφεληθούν από ένα σύστημα το οποίο περιγράφει ως «φορητό, ατομικό σύστημα εναέριας κινητικότητας». Η DARPA επιθυμεί την ικανότητα μεταφοράς ενός ατόμου, πλήρως εξοπλισμένου, σε απόσταση 5 χιλιομέτρων με πτήση σε χαμηλό ή μεσαίο ύψος. Το σύστημα θα πρέπει να προσαρμόζεται στο σώμα εντός 10 λεπτών. Εκτός των JetPack η DARPA θα εξετάσει και άλλες νεοφυείς τεχνολογίες αιώρησης και κίνησης ατόμου στον αέρα.

Σύμφωνα με την DARPA η χρήση JetPack από τις Ειδικές Δυνάμεις θα οδηγήσει σε οικονομικότερες αποστολές και μεγαλύτερη ευελιξία σε τομείς όπως η διοικητική μέριμνα, η μάχη σε αστικές περιοχές, η έρευνα και διάσωση, η προσβολή στόχων στη θάλασσα κ.ά.. Η DARPA ανακοίνωσε επίσης ότι το πρόγραμμα, στην πρώτη του φάση, είναι ύψους $ 225.000 και διάρκειας έξι μηνών, στο τέλος της οποίας θα πρέπει να κατατεθεί σχετική μελέτη με λεπτομερή περιγραφή του βέλτιστου συστήματος, των επιδόσεων του και του οδικού χάρτη ωρίμανσης της τεχνολογίας του. Η επόμενη φάση θα είναι αυτή της επίδειξης και της ωρίμανσης της τεχνολογίας. Στην πρώτη φάση θα πρέπει να διευκρινιστεί αν το όποιο σύστημα επιλεγεί θα είναι μιας χρήσης ή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές.