Τον περασμένο Οκτώβριο, Μεγάλη Βρετανία και Ουκρανία υπέγραψαν συμφωνία για τη ναυπήγηση (και χρηματοδότηση) οκτώ ΤΠΚ τύπου Vita, εξέλιξη των οποίων είναι και οι ελληνικές Super Vita. Το κόστος του προγράμματος θα χρηματοδοτηθεί μέσω δανείου ύψους £ 1,25 δισεκατομμυρίων, το οποίο θα αποπληρωθεί ενός 10 ετών. Σύμφωνα όμως με δημοσίευμα της «Kyiv Post» τα σκάφη δεν θα είναι τα Vita, αλλά μια νέα σχεδίαση, ειδική για τις επιχειρησιακές ανάγκες της Ουκρανίας και της Μαύρης Θάλασσας.

Τα σκάφη θα έχουν μήκος 50-65 μέτρα, ανάλογα με τα όπλα και του αισθητήρες που θα αποφασίσει να έχουν η Ουκρανία. Η μέγιστη ταχύτητα τους θα πρέπει να είναι περί τους 40 κόμβους (74 χιλιόμετρα την ώρα), ενώ θα έχουν κύριο πυροβόλο και βλήματα κατά πλοίων και στόχων εδάφους. Επίσης, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα της «Kyiv Post» τα τέσσερα πρώτα σκάφη θα ναυπηγηθούν στη Μεγάλη Βρετανίας, ενώ τα άλλα τέσσερα στην Ουκρανία. Τέλος, αναφέρει ότι η ναυπήγηση του πρώτου πλοίου θα ξεκινήσει το 2022.