Στη διεθνή έκθεση «EuroNaval 2020», η ισραηλινή Rafael παρουσίασε και εκθέτει τα ναυτικά συστήματα αυτοπροστασίας και ηλεκτρονικού πολέμου C-GEM και SEWS-DV, αντίστοιχα. Το C-GEM έχει σχεδιαστεί για να παραπλανεί τους ερευνητές των σύγχρονων βλημάτων κατά πλοίων. Το C-GEM εκτοξεύει ρουκέτες (πυροτεχνικά αναλώσιμα), οι οποίες «παράγουν» έναν ελκυστικό ψευδοστόχο για την επερχόμενη απειλή. Το SEWS-DV ενσωματώνει κορυφαίες τεχνολογίες, όπως είναι ο ψηφιακός και ευρείας συχνότητας δέκτης C-PEARL-DV, που συλλέγει και αναλύει αυτόματα τα εκπεμπόμενα ραδιοσήματα. Το SEWS-DV ενσωματώνει επίσης και ηλεκτρονικό σύστημα αντιμέτρων για την προστασία του φίλιου πλοίου από παρεμβολές.