Στις 23.30 η Τουρκία εξέδωσε νέα NAVTEX με την οποία το Oruc Reis παρατείνει τις έρευνες του εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας ως την 27/10.

TURNHOS N/W : 1314/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-10-2020 23:30)
TURNHOS N/W : 1314/20
MEDITERRANEAN SEA

 1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 212101Z OCT 20 TO 272059Z OCT 20 IN AREA BOUNDED BY;
  1) 35 59.77 N – 029 22.80 E
  2) 36 06.83 N – 029 22.67 E
  3) 36 09.63 N – 029 17.23 E
  4) 36 10.12 N – 029 15.42 E
  5) 36 11.33 N – 029 13.83 E
  6) 36 13.83 N – 029 11.02 E
  7) 36 15.95 N – 029 06.37 E
  8) 36 18.80 N – 029 02.52 E
  9) 36 22.10 N – 028 59.27 E
  10) 36 27.07 N – 028 59.65 E
  11) 36 28.03 N – 028 57.43 E
  12) 36 29.70 N – 028 55.17 E
  13) 36 31.12 N – 028 54.38 E
  14) 36 30.15 N – 028 51.07 E
  15) 36 30.90 N – 028 47.40 E
  16) 36 31.52 N – 028 46.43 E
  17) 36 32.85 N – 028 44.87 E
  18) 36 36.40 N – 028 41.23 E
  19) 36 36.53 N – 028 37.43 E
  20) 36 37.43 N – 028 34.03 E
  21) 36 39.02 N – 028 31.97 E
  22) 36 41.88 N – 028 28.77 E
  23) 36 06.18 N – 028 28.78 E
  24) 35 36.87 N – 028 28.82 E
  6 NM BERTH REQUESTED.
 2. CANCEL THIS MESSAGE 272059Z OCT 20.