Το «DEFENCEREVIEW.GR» βρίσκεται στο Παρίσι και στη διεθνή έκθεση «EuroNaval 2018», απ’ όπου σας ενημερώνουμε για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα την ναυτικής τεχνολογίας.

Η Thales παρουσίασε το ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης (AESA) τεσσάρων διαστάσεων, NS-50, διπλού άξονα, πολλαπλής δέσμης (Dual-axis, Multi-beam), το οποίο έχει σχεδιαστεί για χρήση από πλοία μικρού εκτοπίσματος, όπως είναι τα περιπολικά, αλλά και από πλοία γενικής υποστήριξης, αποβάσεων και μεταφορών.

Το ραντάρ λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων «X» και εμφανίζει σημαντικό βαθμό ομοιότητας με τα ραντάρ επιτήρησης αέρος ζώνης συχνοτήτων «S», NS-100 και NS-200, σε επίπεδο λογισμικού και αρχιτεκτονικής. Το NS-50 προορίζεται για την αντικατάσταση των ραντάρ της οικογένειας Variant.

Σήμερα τα περισσότερα σκάφη μικρού εκτοπίσματος, αλλά και τα υποστηρικτικά σκάφη ενσωματώνουν ραντάρ δύο διαστάσεων με τυπικές, περιορισμένες δυνατότητες επιτήρησης αέρος και θάλασσας και ανίχνευσης στόχων.