Σήμερα στην ημικατεχόμενη Κύπρο, επικρατεί το εξαιρετικά επικίνδυνο φαινόμενο της αποδυνάμωσης της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ), που αποτελεί την κύρια ασπίδα προστασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ). Μεγάλο μέρος του πολιτικού κόσμου θεωρεί ότι η μικρή Κύπρος είναι μάταιο να δαπανά μεγάλα ποσά για την άμυνα της, όταν έχει να αντιμετωπίσει την συγκριτικά πανίσχυρη Τουρκία.

Γενεσιουργός αιτία, για τη στάση αυτή, είναι η υποτίμηση της Τουρκικής στρατηγικής και της σημασίας της στρατιωτικής ισχύος για ένα κράτος. Η Τουρκία δεν έχει ως τελικό στόχο την διχοτόμηση ή τα δύο ανεξάρτητα κράτη, αλλά τον έλεγχο ολόκληρης της Κύπρου μέσω της κατάλυσης της ΚΔ και αντικατάστασης της, με καθεστώς υποτελές στην Τουρκία. Η στρατιωτική ισχύς, είναι ο βασικός πυλώνας της εθνικής ασφάλειας ενός κράτους και για την ΚΔ είναι η ΕΦ. Έστω και αργά, θα πρέπει να αναθεωρηθεί αυτή η στάση των Ελλήνων της Κύπρου, έναντι των θεμάτων ασφαλείας και άμυνας, αφού ληφθούν υπόψη και τα πρόσφατα γεγονότα των επιθετικών δράσεων της Τουρκίας στις γειτονικές της χώρες.

Κατά της Ελλάδας, με δυναμικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο, κατά της Συρίας με εισβολή στη χώρα αυτή και επιθέσεις εναντίον των Κούρδων και κατά της ΚΔ, με παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων της στη θάλασσα και τον αέρα, την σημαντική ενίσχυση των Τουρκικών δυνάμεων Κατοχής (ΤΔΚ) και την παρεμπόδιση του ενεργειακού της προγράμματος, με εισβολή του Τουρκικού πολεμικού ναυτικού στην ΑΟΖ της ΚΔ.

Η σθεναρά αντίσταση των Κούρδων πολιτοφυλάκων κατά των επιθέσεων του Τουρκικού στρατού, στο Αφρίν της Συρίας κατέδειξε ότι όσο μικρό και να είναι ένα κράτος, μπορεί να προκαλέσει κόστος σε αίμα και διεθνή κατακραυγή, σε ένα ισχυρό αντίπαλο, αν είναι αποφασισμένο να αγωνισθεί για τα δίκαια του και έχει αποτρεπτική/αμυντική ικανότητα.

Η επιθετικότητα της Τουρκίας στο Αιγαίο και οι διεκδικήσεις Ελληνικών νησιών και μεγάλου μέρους της ΑΟΖ της Ελλάδας, τονίζει τη σημασία της αεροναυτικής ισχύος που πρέπει να έχει μια νησιωτική χώρα, για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της. Η συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Τουρκίας για μακρό χρονικό διάστημα κατά της ΑΟΖ της ΚΔ, με αποκορύφωμα την εισβολή  του πολεμικού ναυτικού της και την απαγόρευση πραγματοποίησης γεώτρησης στο θαλάσσιο οικόπεδο 3 της ΚΔ τον Φεβρουάριο του 2018, ανέδειξε την κρίσιμη ανεπάρκεια της ΚΔ σε αεροναυτικές δυνάμεις και επηρέασε αρνητικά το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Οι σοβαρές χώρες, πριν την υλοποίηση στρατηγικής φύσεως προγραμμάτων, όπως το ενεργειακό, δημιουργούν συνθήκες ασφάλειας (ισχύς) όπως έπραξε το Ισραήλ. Η σημαντική ενίσχυση των ΤΔΚ, μεταξύ της πρώτης και δεύτερης διάσκεψης της Γενεύης για το Κυπριακό το 2017 επιβεβαίωσε την εκτίμηση, ότι η μεγαλύτερη στρατιωτική απειλή κατά της ασφάλειας της ΚΔ, προέρχεται από την ξηρά. Από το τεράστιο προγεφύρωμα/ορμητήριο, που εγκατέστησε η Τουρκία στο Βόρειο τμήμα της Κύπρου με ισχυρές ΤΔΚ, που παραμένουν στο νησί επί 44 χρόνια και έχουν δυνατότητα χωρίς επιστράτευση, αιφνιδιαστικών επιθετικών  ενεργειών κατά των ελευθέρων εδαφών. Η πρόσφατη ενίσχυση, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη ενέργεια, που πρέπει να αξιοποιηθεί σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο για την σκοπιμότητα της. Μεγέθυνε δραματικά το υφιστάμενο ανισοζύγιο δυνάμεων σε βάρος της ΕΦ. Η κυβέρνηση της ΚΔ, θα έπρεπε να ενημερώσει τον λαό για την ενίσχυση, προκειμένου να έχει γνώση της απειλής και να κατανοήσει την απαίτηση για ενδυνάμωση της ΕΦ, με την διάθεση όλων των εισπράξεων του Ταμείου Αμυντικής Θωράκισης (ΤΑΘ) για τους εξοπλισμούς της. Να αναθεωρηθεί η πολιτική των Κυπριακών Κυβερνήσεων, από εμφανίσεως του σχεδίου Ανάν, να διαθέτουν μόνο μικρό μέρος των εισπράξεων του ΤΑΘ, για τους εξοπλισμούς της ΕΦ, που είναι και η βασική αιτία της αδυναμίας εκσυγχρονισμού των πεπαλαιωμένων μέσων και οπλικών συστημάτων της και συμπλήρωσης των ελλείψεων της. Αν διετίθεντο όλες οι εισπράξεις του ΤΑΘ, από ιδρύσεως του ταμείου τη δεκαετία του 1980, σήμερα η ΚΔ, θα είχε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό στρατό, με δυνάμεις ξηράς, πολεμικό ναυτικό και πολεμική αεροπορία, ικανών αποτρεπτικών και αμυντικών δυνατοτήτων.

Πέραν της παρατεταμένης συμπίεσης των προϋπολογισμών για την άμυνα, υπήρξαν και άλλες λανθασμένες ενέργειες που επηρέασαν το αξιόμαχο της ΕΦ. Η αδικαιολόγητη μείωση της στρατιωτικής θητείας, χωρίς να έχει μεταβληθεί η Τουρκική απειλή και η βεβιασμένη αναδιοργάνωση, χωρίς να έχει προηγηθεί η υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων, επηρέασαν αρνητικά την έγκαιρη προειδοποίηση, την αμυντική ικανότητα της προωθημένης γραμμής άμυνας και τις δυνάμεις ταχείας αντίδρασης.

Οι πρόσφατες επιθετικές δράσεις της Τουρκίας κατά της ΚΔ, αναδεικνύουν για άλλη μια φορά, ότι ο θεμέλιος λίθος της ασφάλειας ενός κράτους είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις του (ΕΔ). Αυτές υλοποιούν το δικαίωμα της αυτοάμυνας (άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη των ΗΕ) και σε αυτές κτίζονται οι συμμαχίες, οι στρατηγικές συνεργασίες και τα συστήματα ασφάλειας. Οι γειτονικές χώρες της ΚΔ, με τις οποίες έκτισε στρατηγικές συνεργασίες (όχι συμμαχίες), θα επέμβουν δυναμικά προς υποστήριξη της, εφόσον πληρούνται δυο προϋποθέσεις: 1) Η ΚΔ να ασκήσει το δικαίωμα της αυτοάμυνας, που αδυνατεί να πράξει στο θαλάσσιο χώρο της και 2) οι χώρες να έχουν όφελος από την επέμβαση τους, με βάση την αξιολόγηση του κριτηρίου κόστος-όφελος, για τα δικά τους συμφέροντα. Η άσκηση του δικαιώματος αυτοάμυνας, είναι και προϋπόθεση για την συνδρομή της ΕΕ σε κράτος μέλος της, που υφίσταται επίθεση (άρθρο 42 Συνθήκης Λισαβόνας). Πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι δεν θα έρθει κανένας ξένος, να υπερασπιστεί το κράτος μας, αν δεν το πράξουμε πρώτα εμείς.

Για την εθνική ασφάλεια της Κύπρου, υπάρχει αδήριτη ανάγκη ταχείας ενίσχυσης της ΕΦ, αναζωογόνησης του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου με την Ελλάδα και επανατοποθέτησης του Κυπριακού στην ορθή βάση του ως θέματος εισβολής, κατοχής, εποικισμού και όχι ως δικοινοτικής διαφοράς. Τέλος πρέπει να τονισθεί, ότι είναι ασυγχώρητο λάθος και μωρία, να υποτιμάται ο κίνδυνος από τις ΤΔΚ. Έχουν την δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να προκαλέσουν εκτεταμένης κλίμακας θερμό επεισόδιο, για να προωθήσουν τον πολιτικό στόχο της Τουρκίας (λύση Τουρκικών όρων) και μάλιστα να ενοχοποιήσουν την ΚΔ για το επεισόδιο, με την δοκιμασμένη μέθοδο της προβοκάτσιας, που ακολουθεί συστηματικά η Τουρκία. Και ένα εύλογο ερώτημα. Γιατί κατά την προεκλογική περίοδο, το μείζον πρόβλημα της αμυντικής επάρκειας της ΚΔ, έλειπε από τα θέματα των τηλεοπτικών συζητήσεων, ωσάν να μην κατοικούμε σε ημικατεχόμενη χώρα;

Συντάκτης: Φοίβος Κλόκκαρης, Αντιστράτηγου (εα)

Πηγή: Ινφογνώμων Πολιτικά