Κατά καιρούς από ελληνικά ναυπηγεία και για λογαριασμό του Π.Ν. και του Λιμενικού Σώματος, έχουν κατασκευαστεί εξ’ολοκλήρου περισσότερα από 70 πολεμικά πλοία διαφόρων τύπων και εκτοπισμάτων, όπως περιπολικά, πυραύλακατοι, αρματαγωγά, πλοία εφοδιασμού, φρεγάτες μέχρι και υποβρύχια. Μερικά από αυτά, όπως περιπολικά, πετρελαιοφόρα, πλωτοί γερανοί και περιπολικά ανοικτής θαλάσσης, ήταν ελληνικής έμπνευσης και σχεδίασης.

Τα ελληνικά ναυπηγεία διαθέτουν την τεχνογνωσία, τις κατάλληλες υποδομές, γραμμές παραγωγής καθώς επίσης και τα συστήματα ποιοτικού ελέγχου και εξασφάλισης ποιότητας για την κατασκευή οποιουδήποτε τύπου πλοίου ανεξαρτήτως εκτοπίσματος και πολυπλοκότητας.

Σε κανένα Ναυπηγείο ανά τον κόσμο ο σχεδιασμός, η κατασκευή και ο εξοπλισμός ενός πολεμικού σκάφους δεν πραγματοποιείται αποκλειστικά από το μόνιμο προσωπικό του ναυπηγείου. Στις περισσότερες των περιπτώσεων χρησιμοποιούνται εξωτερικοί συνεργάτες σε όλες τις φάσεις της σχεδίασης της κατασκευής και του εξοπλισμού. Ιδιαίτερα μάλιστα στην περίπτωση της κατασκευής πλοίου πρώτης γραμμής επιβάλλεται η προεπιλογή εμπείρων συνεργατών, ιδιαίτερα στα αντικείμενα μεγάλων συγκροτημάτων, αισθητήρων και όπλων.

Το πλοίο είναι κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής αντοχής, χαρακτηρίζεται δε από ισχυρά χαρακτηριστικά χαμηλής παρατηρησιμότητας (τεχνολογία stealth), με μειωμένη ακουστική, θερμική και μαγνητική υπογραφή, χωρίς άσκοπη αύξηση του κόστους.

Αυτή η μέθοδος ανάπτυξης έχει ακολουθηθεί διεθνώς με επιτυχία. Η αναδιάρθρωση του κλάδου των ναυπηγείων στην Ελλάδα που βρίσκεται σε εξέλιξη, προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία για την επιλογή αναδόχου που θα υιοθετήσει το εθνικό πλοίο. Θα ήταν σκόπιμο, προκειμένου να κερδηθεί χρόνος να ολοκληρωθεί άμεσα η ανάπτυξη της σχεδίασης.

Στάδια Σχεδιασμού

Αρχική μελέτη και σχεδιασμός του σκάφους σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες του Π.Ν.

Διενέργεια πλήρων δοκιμών του μοντέλου από πειραματική δεξαμενή του Ε.Μ.Π. και πειραματική δεξαμενή του εξωτερικού.

Εκπόνηση του βασικού και του λεπτομεριακού σχεδιασμού του σκάφους σύμφωνα με τους κανονισμούς για την κατασκευή πολεμικών σκαφών σε συνεργασία με εξειδικευμένους οίκους και γραφεία του εσωτερικού και του εξωτερικού και έγκρισή του από τον Νηογνώμονα που θα επιλεγεί.

Στάδια Κατασκευής

Κατασκευή εξ’ολοκλήρου της μεταλλικής κατασκευής του σκάφους και της εγκατάστασης του εξοπλισμού της πλατφόρμας σύμφωνα με τα εγκεκριμμένα σχέδια, από προσωπικό του ναυπηγείου ή/και με την βοήθεια υπεργολάβων και υπό την εποπτεία του Νηογνώμονα και του Π.Ν.

Εγκατάσταση των όπλων και αισθητήρων και ολοκλήρωση του συστήματος σύμφωνα με τα σχέδια και υπό την καθοδήγηση των ειδικών των οπλικών συστημάτων και υπό την εποπτεία του Π.Ν.

Εκτέλεση δοκιμών προβλήτας και θαλάσσης με τη συμβολή και παρακολούθηση του Νηογνώμονα, των ειδικών (commissioning engineers) των συστημάτων πλατφόρμας καθώς επίσης των εκπροσώπων του Π.Ν.

Δοκιμές θαλάσσης όπλων και αισθητήρων και εκτέλεση βολών με τη συμβολή, παρακολούθηση και επίβλεψη των ειδικών (commissioning engineers) των οπλικών συστημάτων καθώς επίσης των εκπροσώπων του Π.Ν.

Παράδοση του σκάφους.

Κίνδυνοι και οφέλη

Στην κατασκευή κάθε πρωτότυπου τύπου πλοίου ελλοχεύουν αναμφίβολα κίνδυνοι. Οι κίνδυνοι όμως στην περίπτωση υλοποίησης του προγράμματος κατασκευής του εθνικού πλοίου στην Ελλάδα, με κατάλληλη οργάνωση και σωστές συνεργασίες, θα είναι συγκρίσιμοι με αυτούς των ναυπηγείων του εξωτερικού, με πολλαπλάσια όμως οφέλη, όπως:

Ελληνοποίηση των προμηθειών στο μέγιστο δυνατό επίπεδο.

Σχεδίαση του σκάφους εξ υπαρχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Ν.

Μεγιστοποίηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Αύξηση της απασχόλησης σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας (ελληνική ναυπηγική και αμυντική βιομηχανία).

Σχεδίαση σκαφών σύμφωνα με τις ειδικότερες επιχειρησιακές ανάγκες του ΠΝ

Αξιοποίηση της ήδη υπάρχουσας γνώσης και εμπειρίας στον χώρο της αμυντικής βιομηχανίας.

Μείωση της τελικής τιμής κατασκευής του σκάφους (κατασκευή τουλάχιστον 2 σκαφών) εκτιμάται ότι δεν θα είναι μικρότερη των 150 εκατ. ευρώ ανά σκάφος.

Περιγραφή της κορβέτας πολλαπλών αποστολών Als® Class 100

Η ιστορία της Ελληνικής σχεδίασης κορβέτας πολλαπλών αποστολών Als® Class 100 ξεκίνησε το 2008 (πριν από περίπου 10 χρόνια), με την πρώτη παρουσίαση του σχεδίου στο Π.Ν. να πραγματοποιείται το Δεκέμβριο του 2009.

Η ελληνική σχεδιαστική ομάδα Als NSD (Naval Ship Designs) του κυρίου Ιωάννη Τζαγκαράκη, μαζί με την εταιρεία Veritas International Ltd, το Πολυτεχνείο Αθηνών, τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και το Πολεμικό Ναυτικό, καθώς επίσης και με την βοήθεια και συνδρομή εξειδικευμένων οίκων, εταιριών και επιστημονικών φορέων του εσωτερικού και του εξωτερικού στους διαφόρους τομείς, προχώρησαν από το στάδιο της μελέτης αντίληψης στην μελέτη σχεδίασης (design study), και μετέπειτα στη μελέτη μέρους του βασικού σχεδιασμού, ώστε να μπορεί το πλοίο να ναυπηγηθεί σε ελληνικά ναυπηγεία.

Πραγματοποιήθηκε επικαιροποίηση της σχεδίαση της Als Class® 100 σύμφωνα με τις τρέχουσες απαιτήσεις του Πολεμικού Ναυτικού. Ανατέθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΑΓΕΕΘΑ) η διερεύνηση της καταλληλόλητας της σχεδίασης της Als Class® 100, προκειμένου να επιλεγεί προς περαιτέρω ανάπτυξη.

Η ιστορία της Ελληνικής σχεδίασης κορβέτας πολλαπλών αποστολών Als® Class 100 ξεκίνησε το 2008 (πριν από περίπου 10 χρόνια), με την πρώτη παρουσίαση του σχεδίου στο Π.Ν. να πραγματοποιείται το Δεκέμβριο του 2009.

Παράλληλα η ελληνική σχεδιαστική ομάδα Als NSD (Naval Ship Designs) έχει αναπτύξει σχεδιάσεις οικογένειας Πολεμικών Πλοίων με τον γενικό χαρακτηρισμό Als Class®, με επί μέρους χαρακτηρισμούς Als Class®65, 80, 90, 100, 120, 125 και 140. Ένα από τα πλοία αυτά της οικογενείας Als® Class, είναι και η Als® Class 125 μια φρεγάτα περιοχής μεγάλου εκτοπίσματος και με σημαντικά μεγαλύτερες δυνατότητες σε σύγκριση με την κορβέτα Als Class 100.

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2014, υπεβλήθει πρόταση προς το ΠΝ. για την ολοκλήρωση της Σχεδίασης της Als Class® 125, μέχρι του επιπέδου του Βασικού Σχεδιασμού. Το ΠΝ αποφάνθηκε ότι η πρόταση θα μπορούσε να αποτελέσει την βάση για την ανάθεση ερευνητικού προγράμματος από την Γενική Δ/νση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) για την ολοκλήρωση της Σχεδίασης της Als Class® 125 μέχρι του επιπέδου του Βασικού Σχεδιασμού. Στις 26 Ιουνίου 2015 και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις παρατηρήσεις των επιτελών της ΔΕΞ του ΠΝ, υπεβλήθει τελικά στην ΓΔΑΕΕ, πρόταση για την ολοκλήρωση της Σχεδίασης της Als Class® 125, μέχρι του επιπέδου του Βασικού Σχεδιασμού.

Στις 4 Ιουλίου 2016 εκφράσθηκε προφορικά από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Γ. Γραμματέα της ΓΔΑΕΕ κ. Κ. Κυριακίδη η βούληση του ΥΠΕΘΑ να αρχίσει η ανάπτυξη της σχεδίασης με περιορισμένους προς το παρόν πόρους, λόγω της στενότητας της δημοσιονομικής κατάστασης. Δυστυχώς όμως αν και το πρόγραμμα βρίσκεται σε ώριμο στάδιο και θα μπορούσε να προχωρήσει στην φάση της περάτωσης του βασικού σχεδιασμού, ώστε να είναι δυνατή η ναυπήγηση του πλοίου από ελληνικά ναυπηγεία, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν φαίνεται να δίνει προτεραιότητα σε αυτό το πρόγραμμα με αιτιολογία την δυσμενή οικονομική συγκυρία.

Για μια ακόμη φορά η ελληνική οικονομική πραγματικότητα και η ανυπαρξία μιας διαχρονικής σταθερής πολιτικής εξοπλισμών ενδέχεται να τερματίσουν άδοξα μια φιλόδοξη ελληνική ναυπηγική προσπάθεια, που θα μπορούσε να θέσει τα θεμέλια για την σταδιακή διαμόρφωση ενός Στόλου με πλοία ελληνικής σχεδίασης. Αν και το ποσό που απαιτείται για την ολοκλήρωση της σχεδίασης είναι μικρό, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας φαίνεται απρόθυμο να δαπανήσει χρήματα και να προχωρήσει στην υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού σχεδίου για την αναγέννηση του Στόλου, ο οποίος κάθε μέρα που περνά γερνάει.

Περιγραφή της Φρεγάτας Als® Class 125 (AAW)

Η Φρεγάτα Als® Class 125 είναι μια ιδιαίτερα ικανή Μονάδα Κρούσης Επιφανείας Άμυνας Περιοχής πολλαπλών ρόλων / αποστολών, κατάλληλα εξοπλισμένη για την επιβολή ισχυρού πλήγματος στον αντίπαλο για την απόκτηση και διατήρηση του θαλάσσιου ελέγχου στις περιοχές των Ναυτικών Επιχειρήσεων. Το σκάφος διαθέτει επιχειρησιακές δυνατότητες για να αντιμετωπίσει όλες τις πιθανές μορφές απειλών εντός της συγκεκριμένης περιοχής αποστολής.

Το πλοίο είναι κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής αντοχής, χαρακτηρίζεται δε από ισχυρά χαρακτηριστικά χαμηλής παρατηρησιμότητας (τεχνολογία stealth), με μειωμένη ακουστική, θερμική και μαγνητική υπογραφή, χωρίς άσκοπη αύξηση του κόστους.

Το πλοίο εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα οπλικά συστήματα και συσκευές ηλεκτρονικού πολέμου, διαθέτει επιχειρησιακές ικανότητες σε όλες τις μορφές πολέμου και είναι κατάλληλα εξοπλισμένο για επιχειρήσεις σε κορεσμένο και μικτό επιχειρησιακό περιβάλλον όπως το Αιγαίο. Ο παρόν σχεδιασμός παρουσιάζει μια σύγχρονη φρεγάτα άμυνας περιοχής πολλαπλών χρήσεων, ικανή να εκπληρώσει τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και του Π.Ν. Σε θέματα απόδοσης και επιχειρησιακής ικανότητας, η Φρεγάτα Als® Class 125, κατατάσσεται στην πρώτη γραμμή από άποψη ανταγωνιστικότητας με όλες τις γνωστές φρεγάτες.

Πολεμικές επιχειρήσεις: Επιχειρήσεις έναντι ασσύμετρων απειλών και τρομοκρατικών ενεργειών Επιχειρήσεις έναντι στόχων επιφανείας – Anti- Air Warfare (AAW) Επιχειρήσεις έναντι στόχων αέρος – Anti -Surface Warfare (ASuW) Επιχειρήσεις ναυτικής υπόστήριξης Επιχειρήσεις ηλεκτρονικού πολέμου (EW) Ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις (ASW)

Κύρια χαρακτηριστικά:
Τύπος σκάφους : Φρεγάτα άμυνας περιοχής πολλαπλών ρόλλων
Εκτόπισμα : 5038 t
Ολικό μήκος : 128,12 m
Μέγιστο πλάτος : 18,30 m
Βύθισμα : 4,95 m
Σύστημα πρόωσης : CODAG (COmbined Diesel And Gas turbine
Εναλλακτική πρόωση : CODΑD (Combined Diesel And Diesel)
Μέγιστη ταχύτητα : +30 κόμβοι
Αυτονομία : ~ 6000 ναυτικά μίλια με ταχύτητα 15 κόμβων
Πλήρωμα : Μέχρι και 160 άτομα
Αισθητήρες:
Ολοκληρωμένος Ιστός : 1 x Integrated Mast (Active Phased Array)
Συστήματα Ηλ. Πολέμου : 1 x ESM – ELINT – SIGNIT – Laser Warning System
Σόναρ : 1 x Σόναρ γάστρας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Ναυσιπλοϊας
Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνιών
Οπλικά συστήματα:
Κύριο πυροβόλο : 1 x 127 χιλ. ή 1 x 76/62 χιλ.
Δευτερέυοντα πυροβόλα : 2 x 30 χιλ. ή 2 x 27 χιλ.
Όπλα αντιμετώπισης : 2 ή 4 x 12,7 χιλ αυτόματα πυροβόλα ασύμμετρων απειλών
Όπλα εγγύς άμυνας : 2 x PDMS RAM, ή 2 x 35 mm MILLENNIUM guns ή
1 x PDMS RAM σύν 1 x 35 mm MILLENNIUM gun ή
2 x Phalanx

1 x Ρυμουλκούμενη διάταξη Σόναρ

ECM : 2 x προηγμένοι πομποί τεχνολογίας Phased Array
Πύραυλοι επιφανείας : 8 ή 12 EXOCET MM40 BLOCK3, ή
Επιφανείας HARPOON ή NSN
Πύραυλοι Επιφανείας : 2 x VLS Mk.41 (16 Cells) – Tactical Length, σύν
4 x VLS Mk.41 (32 Cells) – Self Defence Length
Ανθυποβρυχιακά όπλα : 2 x 324 mm MK-32 τριπλούς τορπιλοσωλήνες for MK-46ή MK-50 τορπίλες
Αντίμετρα τορπιλών : 2 συστήματα αντιμέτρων
Αντίμετρα Ηλ. Πολέμου : 2 ή 4 ολοκληρωμένοι εκτοξευτές αντιμέτρων
Οργανικό ελικόπτερο : Κατάστρωμα ελικ. μήκους 26.9 μέτρων + Υπόστεγο
για ελικόπτερο SIKORSKY S-70B Aegean Sea Hawk, ή NH 90 καθώς και UAV : 1 x VTOL UAV

Ανακεφαλαιώνοντας

Είναι γεγονός πως το ΠΝ χρειάζεται επειγόντως νέα πλοία. Η άποψη μας είναι πως πρέπει να στηριχθούν οι εγχώριες προσπάθειες για τη ναυπήγηση εθνικών πλοίων ξεκινώντας όμως από μικρότερα εκτοπίσματα πλοίων όπως περιπολικών αντικατάσταση των Nasty για την και πυραυλακάτων και ακολούθως σταδιακά να περάσουμε στο επόμενο στάδιο της κορβέτας.

To ΠΝ άμεσα πρέπει να αντικαταστήσεις τις Combattante

Για τη ναυπήγηση ενός πλοίου απαιτείται μεγάλος αριθμών ναυπηγών μηχανικών όπου θα ολοκληρώσουν τη ναυπήγηση του λεπτομερούς σχεδιασμού του πλοίου και έπειτα θα περάσουμε στο στάδιο της ναυπήγησης. Επίσης, πρέπει να υπάρξει ένα ναυπηγείο με βιώσιμες προοπτικές ικανό να διαθέτει το προσωπικό, τη τεχνολογική βάση και την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή. Ως εκ τούτων θεωρούμε πως είναι ρεαλιστικότερο να στραφούμε σε μικρά πλοία και ακολούθως σταδιακά έχοντας την εμπειρία και τη τεχνογνωσία να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερα πλοία. Για παράδειγμα θεωρούμε ιδανικό ένα σχέδιο για ελληνική πυραυλάκατο με αντικειμενικό σκοπό την αντικατάσταση των γερασμένων γαλλικών Combattante.

Με αυτό το άρθρο κλείνουμε τη σειρά αναλύσεων για τις επιλογές του ΠΝ ως προς τις προτάσεις για πλοία επιπέδου κορβέτας και φρεγάτας για την ανανέωση του Στόλου στη θέση των 9 παρωχημένων φρεγατών κλάσης ΕΛΛΗ. Θεωρούμε πως ήταν λάθος που το ΠΝ δεν συνέχισε τη ναυπήγηση των ΜΕΚΟ 200ΗΝ ώστε να αντικαταστήσει σταδιακα τις «S» και φυσικά να ναυπηγήσει μια αναβαθμισμένη ΜΕΚΟ 200 με δυνατότητες αεράμυνας περιοχής κατά τον χρονικό ορίζονα της προηγούμενη δεκαετία.

Σήμερα η εξίσωση είναι ιδιαίτερα δύσκολη καθώς το ΠΝ χρειάζεται άμεσα νέα πλοία δίχως να υπάρχει η οικονομική πολυτέλεια ή τα χρονικά περιθώρια. Συνεπώς, η όποια λύση εγχώριας ναυπήγησης πρέπει να είναι ρεαλιστική και με ακρίβεια κοστολογημένη.

Comments

 1. Ωραίο άρθρο και όλοι μας ζούμε με το όνειρο του Εθνικού Πλοίου-Φρεγάτας/κορβέτας/ΤΠΚ, αλλά δεν συμφωνώ με το τελικό συμπέρασμα. Η πρόσφατη επακούμβηση διδάσκει ότι αν δεν έχεις πλοία και ειδικά φρεγάτες μεγάλου εκτοπίσματος ώστε να μπορούν να σταθούν από κάθε άποψη (πλοϊμότητα, ισχυρή δομή (ατσάλινη), χώροι για οπλικά και λοιπά συστήματα) η Αν. Μεσόγειος θα ανήκει σ’ αυτόν που δεν πρέπει…..Η λύση είναι είτε ΑΛΣ άνω της 125 είτε ΩΜΈΓΑ από Ολλανδούς είτε FFG(x) από Αμερικανούς είτε ΦΡΕΜΜ/ΦΡΕΝΤΑ από Γάλλους, με κατασκευή στην Ελλάδα και για όσο περισσότερα τμχ ώστε να πέσει η τιμή και να αρχίσει σταδιακά η απόσυρση των Σ αρχικά και των ΜΕΚΟ στη συνέχεια…

  1. Καλημέρα. Μιας και κάνουμε συζήτηση, το εκτόπισμα των 5038 tn της ALS 125 δεν είναι και μικρό, κάθε άλλο. Ας θυμηθούμε πως η φρεγάτα ΛΗΜΝΟΣ του επεισοδίου είναι 3630 tn ενδεικτικά. Έπειτα τα περιστατικά επακούμβησης δεν είναι ούτε συχνά, ούτε μέρος της κανονικής χρήσης μιας φρεγάτας.

   Επίσης εκτιμώ πως όσες μονάδες και να μπορούσαμε να παραγγείλουμε από τις FREMM, FFG(X) κτλ., ένα κόστος εξέλιξης ως απόσβεση της επένδυσης του σχεδιαστή θα το πληρώσουμε πάλι, χωρίς όμως να έχει το ΠΝ την δυνατότητα εκτεταμένων επεμβάσεων και τυχόν ειδικών προβλέψεων όπως θα γίνονταν θεωρητικά με την ALS. Πάντα κάπου χάνεις και κάπου κερδίζεις, αλλά δεν είμαι βέβαιος πως η εγχώρια ναυπήγηση μιας ξένης σχεδίασης θα είναι νομοτελειακά και σημαντικά φθηνότερη. Η ορθή διαχείριση του όλου εγχειρήματος θα ήταν φυσικά καθοριστική.

   1. Μία φρεγάτα S έχει μέγεθος παραπάνω από 130 μέτρα,μην κητας το εκτόπισμα της που είναι μικρό…εάν το φορτίσουμε με ένα μεγαλύτερο και ποιο σύγχρονο ραντάρ, 4ή5ή6 οχταδες κελιά,καινούριο σόναρ γάστρας και τροπιδας….τότε να δεις πόσο θα πάει το εκτόπισμα της…..

  2. Οσο πιο γρηγορα παψουμε να βλεπουμε οραματα…τοσο καλυτερα θα ειναι τα πραγματα.

   —Δεν υπαρχει εθνικο σχεδιο-πλοιο-αεροπλανο-κλπ…..Δεν εχουμε την ελαχιστη δυνατοτητα…ΤΕΛΟΣ.

   —Ας δωσουμε τις προδιαγραφες για το τι πλοιο θελουμε…κ ας παρουμε προσφορες …Μονο αυτο πρεπει να κανουμε.Διοτι μεχρι τωρα ουτε αυτο δεν κανουμε κ προσπαθουμε να μεγαλωσουμε την μπελαρα να μικρυνουμε την φρεμ να στενεψουμε το ενα….να απλωσουμε το αλλο…να βαλουμε παραπανω οπλα στο παραλο [λες κ οι φρεγατες ειναι φορτηγα κ βαζουμε φορτια οπου βρουμε]

   –Ας συνεργαστουμε με ενα ξενο ναυπηγειο να φτιαξουμε ενα πλοιο αρχικα μικρο με τις προδιαγραφες που θελουμε…

   –Ας υπαρξει μια συνεχεια στις παραγγελιες…
   –Ας στηριξουμε καποιες Ελληνικες εταιρειες που ειναι πολυ καλες οπως η THEON SENSORS….
   –Ας ζητησουμε μεταφορα τεχνολογιας για συστηματα τα οποια θα βαλουμε σε μεγαλους αριθμους…π.χ Η αναβαθμηση των ΜΕΚΟ που ειναι 4 φρεγατες ας συνδιαστει με συστηματα που θα εχουν τα νεα πλοια που θα παρουμε ωστε να μπορει μια εταιρεια να μας δωσει τεχνολογια…διοτι θα μπουνε σε 6-8 πλοια…

   –Εμεις δεν φτιαχνουμε τιποτα κ θελουμε την επομενη μερα να φτιαξουμε πλοιο των 5.000 τονων….γελανε κ οι πετρες…

  3. ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ . ΔΩΣΤΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΕΡΙΑ . ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΒΕΤΑ ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Η ΤΑ’Ι’ΒΑΝ ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ 70 μ. ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ 28 μ. ΠΛΑΤΟΣ 2500 ΤΟΝΟΥΣ . ΜΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙΣ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΟΛΩΝ . Πολεμικές επιχειρήσεις: Επιχειρήσεις έναντι ασσύμετρων απειλών και τρομοκρατικών ενεργειών Επιχειρήσεις έναντι στόχων επιφανείας – Anti- Air Warfare (AAW) Επιχειρήσεις έναντι στόχων αέρος – Anti -Surface Warfare (ASuW) Επιχειρήσεις ναυτικής υπόστήριξης Επιχειρήσεις ηλεκτρονικού πολέμου (EW) Ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις (ASW)

 2. Μια εγχώρια προσπάθεια θα ήταν το ιδανικότερο σενάριο από πολλές απόψεις.

  Όμως

  Δεν έχουμε ναυπηγεία και γενικότερα πολεμική βιομηχανία.
  Οι λόγοι που δεν έχουμε γνωστοί.
  Τόσο τα ναυπηγεία μας όσο και η πολεμική μας βιομηχανία απαξιώθηκε με δόλο και με σχέδιο.
  Το πιθανότερο θα είναι να μας φορτώσουν κανένα «εθνικό πλοίο» Γερμανική εταιρίας και εδώ να πανηγυρίζουν για την Ελληνική φρεγάτα τάχα μου.

  Ως εκ τούτου το θεωρώ απίθανο να υλοποιήσουμε μια τέτοια προσπάθεια.

  Αυτό θα μπορούσε να συμβεί με ένα άλλο πολιτικό προσωπικό που θα ήταν πατριωτικό και όχι πατριδοκάπηλο και θα έβαζαν κάθε φορά και από ένα λιθαράκι όλοι τους στην εθνική προσπάθεια.

  Η ποιο ρεαλιστική λύση μιας και χρειαζόμαστε άμεσα πολλά πλοία είναι να προχωρήσουμε σε έναν μακροχρόνιο σχεδιασμό και είτε να πάμε σε Γαλλική λύση (που θα περιλαμβάνει αγορά εκ μέρους τους ένα ναυπηγείο) είτε συνδυαστικά π.χ τη Belharra XL 2+2 και 6-8 Iver Huitfeldt.

  Το «κράτος» απέδειξε διαχρονικά πως είτε από δόλο είτε από ανικανότητα δεν μπορεί να διαχειριστεί ούτε μια καντίνα.

  Χρυσό να πιάσουν στα χέρια τους θα το κάνουν σκουπίδι.

  Οπότε οι όποιες ναυπηγήσεις θα πρέπει να γίνουν σε συνεργασία με χώρες όπως η Γαλλία.
  Φυσικά το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι μακροχρόνιο και ανάλογου μεγέθους ώστε να υπάρχει και κίνητρο από την άλλη πλευρά.

 3. Η ALS 125 είναι ο διακαής πόθος .
  Φοβερές προδιαγραφές για ένα σκαρί που φαίνεται να ενσωματώνει όλα όσα θέλει το ΠΝ (είτε ευρωπαϊκά είτε αμερικανικά όπλα) σε ένα σκαρί χαμηλής παρατηρησιμοτητας.

  Μακάρι να πάρει τον δρόμο του έστω και μετά το 2025.

  Θα έπρεπε βασικά να έχουν βρεθεί τα κονδύλια ώστε ήδη να χτίζεται ένα πρωτότυπο.

 4. Διαβάζω στα τεχνικά χαρακτηριστικά

  Πύραυλοι Επιφανείας : 2 x VLS Mk.41 (16 Cells) – Tactical Length, σύν
  4 x VLS Mk.41 (32 Cells) – Self Defence Length

  Tactical Length σημαινει οτι περνει πανω 16SM2
  Self Defence Length Σημαινει οτι περνει μονο 32 ESSM

  1. Εάν και εφόσον βάλεις μπροστά κάτι, αυτά αλλάζουν, ανάλογα με το τι τελικά θα επιλέξεις.
   Ακόμα και 32 α/α και 32 σημείου μπορείς να βάλεις, για να μην πω + MdCN.
   Απλά δεν βλέπω να προσανατολιζόμαστε προς τα εκεί.

   1. Tactical Lenght και Self defence Length στο ιδιο ονομα ,ΜΚ41 .Σαν να λεμε Α43 και Α70 περίπου . Που σημαίνει οτι στο Self defence Lenght δεν μπορεις να βάλεις Sm2 . Το πλοιο δεν ειναι μικρο στα χαρτια 5000 ειναι .Και ξανα επιστρεψουμε στα ιδια … Για να βαλει 48 κελια ανω των 5 μετρων θέλει μεγάλο πλοίο . Η Bel XL 5500t ειναι οριακά το μικρότερο που μπορούν να μπουν 48 κελιά .

    1. Στην τελική επιλογή, ΑΝ λέμε πάνε προς τα εκεί, δεν είναι τίποτα να μεγαλώσει λίγο το πλοίο. Αφού στην ουσία το σχεδιάζεις όπως θέλεις από την αρχή. Τα 48 κελιά θυμίζω ότι ήταν οι απαιτήσεις του ΠΝ για τις Fremm πριν από 10-12 χρόνια.
     Και δεν είμαι σίγουρος για το εάν χωρούν ή όχι σε αυτό, αν σκεφτείς τι έχουν χωρέσει οι Ισραηλινοί στην Sa’ar 6. Ας πάει και στους 5,5 τ. τελικά, δεν είναι εκεί το θέμα νομίζω.

     1. Δεν ειναι λιγο τίποτα , αν ηταν ετσι ολα τα πλοια θα τα μεγάλωναν σε μέγεθος με 10 ευρο …μια κατοσταρα εκ κοστίζει τέτοια τροποποίηση εαν και εφόσον υπήρχε έτοιμη η 125 .. Τιποτα δεν υπαρχει !!!

     2. Δεν λέω αν υπάρχει ή όχι τίποτα. Ούτε και πιστεύω ότι θα πάμε σε τέτοια λύση για πολλούς λόγους. Φιλολογική είναι περισσότερο η συζήτηση για τις Als (για την ώρα τουλάχιστον). Σε Bel θα πάμε και για μένα πολύ καλά θα κάνουμε για πολλούς λόγους.
      Όταν σχεδιάζεις ένα πλοίο από λευκό σχεδόν χαρτί, έχεις κάποιες δυνατότητες. Χώρια που υπάρχει θεωρητικά και η Als 140. Οι όποιες αλλαγές στο χαρτί, δεν κοστίζουν 100 εκ. , ούτε καν σε ένα υπαρκτό πρωτότυπο. Και σιγά την μεγάλη τροποποίηση στο σχεδιασμό να βάλεις τον Mk41 για 4αδες (32) ESSM για να βάλεις μετά 32 SM2. Γιατί αν προσέξεις, για 32 ESSM, έχουν υπολογιστεί 4Χ8 VLS τη στιγμή που ξέρουμε ότι χωρούν 4αδες και σε 1Χ8 VLS, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει χώρος (3Χ8 VLS) που περισσεύει. Απλά πρέπει να γίνει ένας μικρός σχετικά ανασχεδιασμός σε αυτό το σημείο.
      Εγώ έχω και μια άλλη άποψη. Δηλαδή, ακόμα και εάν και εφόσον πάμε σε τέτοια λύση (που το αποκλείω), τότε πρέπει να βάλουμε πάνω στις Als Γαλλικά όπλα και συστήματα και το SF (πέραν ότι καλού εγχώριου υπάρξει και προκριθεί). Γιατί αυτά θα κάνουν τη διαφορά. Τα άλλα τα ξέρουν και οι δίπλα και τα έχουν ή θα τα έχουν (αν πάρουμε εμείς SM2, θα πάρουν και αυτοί) και σε μεγαλύτερους αριθμούς.

 5. Εχω δηλώσει πολλες φορες οτι ειμαι φανατικός υπέρμαχος του σχεδίου ΑΛΣ .αν αυτη η χωρα δεν βαλει ως το μεγιστο εθνικο στοχο την παραγωγή, ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ.δικαιολογιες μπορούμε να βρούμε χιλιάδες το γεγονός είναι ότι τώρα πια ο κόμπος έφτασε στο χτένι.αν μας ικανοποιει οτι σε λιγο καιρο το αιγαιο και η αν.μεσογειος,ο ΖΩΤΙΚΟΣ ΜΑΣ ΧΩΡΟΣ ,δηλαδή, θα γεμίσει με anatolou,thraka,ada,Istanbul, TF200 και παρά πολλά άλλα και εμεις το εθνος με την μεγαλυτερη ναυτοσύνη, δεν κατασκευάζουμε ουτε βαρκα,ας σταματήσουμε να μιλάμε.αν θέλουμε να χαρίσουμε στους Τούρκους τις πλουτοπαραγωγικές μας πηγές ,είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
  Το υπερσπαταλο ελλ.δημοσιο αν δεν μπορεί να βρει μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, να ξεκινήσει το πρόγραμμα ΑΛΣ65 στη Σύρο δεν έχω να πω κάτι παραπάνω.δεν αξίζουμε εμείς να είμαστε απόγονοι του Θεμιστοκλή, του Μιλτιάδη,του Κανάρη,του Τούμπα,του Χανδρινου κ.α.

 6. «Είναι γεγονός πως το ΠΝ χρειάζεται επειγόντως νέα πλοία. Η άποψη μας είναι πως πρέπει να στηριχθούν οι εγχώριες προσπάθειες για τη ναυπήγηση εθνικών πλοίων ξεκινώντας όμως από μικρότερα εκτοπίσματα πλοίων όπως περιπολικών αντικατάσταση των Nasty για την και πυραυλακάτων και ακολούθως σταδιακά να περάσουμε στο επόμενο στάδιο της κορβέτας.
  To ΠΝ άμεσα πρέπει να αντικαταστήσεις τις Combattante

  Για τη ναυπήγηση ενός πλοίου απαιτείται μεγάλος αριθμών ναυπηγών μηχανικών όπου θα ολοκληρώσουν τη ναυπήγηση του λεπτομερούς σχεδιασμού του πλοίου και έπειτα θα περάσουμε στο στάδιο της ναυπήγησης. Επίσης, πρέπει να υπάρξει ένα ναυπηγείο με βιώσιμες προοπτικές ικανό να διαθέτει το προσωπικό, τη τεχνολογική βάση και την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή. Ως εκ τούτων θεωρούμε πως είναι ρεαλιστικότερο να στραφούμε σε μικρά πλοία και ακολούθως σταδιακά έχοντας την εμπειρία και τη τεχνογνωσία να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερα πλοία. Για παράδειγμα θεωρούμε ιδανικό ένα σχέδιο για ελληνική πυραυλάκατο με αντικειμενικό σκοπό την αντικατάσταση των γερασμένων γαλλικών Combattante.»

  Συμφωνώ απόλυτα.

  Το μεγάλο πρόβλημα της ομάδας ALS είναι ότι προσπαθούν να προωθήσουν ναυπηγήσεις πλοίων, ξεκινώντας κατευθείαν από την ALS 125.

  Που αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.

  Αν είχαν 5 γραμμάρια μυαλό, θα ξεκινούσαν από την ALS 65.

  Και όταν με το καλό ολοκληρωνόντουσαν επιτυχώς οι ναυπηγήσεις και θα έκλειναν πολλά αντιεθνικά-αντιελληνικά στόματα, τότε θα προωθούσαν τα μεγαλύτερα πλοία της σειράς.

  Αλλά στην Ελλάδα, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, όλα γίνονται ανάποδα.

 7. Προσωπικά πιστεύω ότι το καλύτερο σχέδιο για το ΠΝ είναι η ALS 140. Πιστεύω ότι μία διαμόρφωση του πλοίου με 32 κελιά για aster 30/ SM6 , 16 κελιά για ESSM/CAMM-ER και 16 κελιά για ASROC είναι η καλύτερη επιλογή, επίσης να μην ξεχνάμε ότι η σχεδιαστική ομάδα της ALS είχε παρουσιάσει την ALS 140 με 16 αντιπλοϊκούς πυραύλους exocet ή Harpoon. Εάν αγοράζονταν 6 τέτοια πλοία σε συνδυασμό με 60 F16 εξοπλισμένα με JSM/Harpoon και ένα GlobalEye, μία τέτοια ομάδα κρούσης από την Κρήτη πιστεύω θα ανέβαζε την πίεση των Τούρκων στα ύψη από την στιγμή που θα δινόταν η εντολή να βγει στην Ανατολική Μεσόγειο.

  1. Αγαπητέ Διονύση με τέτοια ομάδα κρούσης που περιγράφεις και με μια αποφασιστική εθνικη κυβέρνηση, οι Τούρκοι θα κάθονταν στην ατταλεια και θα τρωγαν κιουνεφε για να γλυκαίνουν τον πόνο τους.

 8. Δεν έχουμε ούτε το χρόνο ούτε το χρήμα να μπλέξουμε με εθνικές περιπέτειες με πλοία τουφεκια τζιπ klpes μπούρδες

  Δεν μπορούμε να ταΐζουμε άλλο κοματοκοπροσκυλ» σε νέες ΔΕΚΟ τύπου ΕΛΒΟ ΕΑΒ ΕΒΟ η ιδιωτικοποιημένα ναυπηγεία τύπου Ελευσίνας και Σκαραμαγκάς

  Τα παθήματα ελπίζω να γίναν μαθήματα!!

  1. Αγαπητέ όχι ότι διαφωνώ ότι έχουν γίνει όργια σπατάλης και κακοδιαχείρισης στις ΔΕΚΟ αλλά χρειάζονται άμεσα άλλη νοοτροπία και διαχείριση, όχι κλείσιμο. Αλλιώς αν παραδεχτούμε ΟΡΙΣΤΙΚΑ ότι ΠΟΤΕ το κράτος δεν θα μπορέσει να διαχειριστεί μερικές αμυντικές εταιρίες, τότε πως/γιατί μπορεί να διαχειριστεί π.χ τα οικονομικά της χώρας ή την εξωτερική πολιτική ή ευρύτερα την χώρα ολόκληρη; Άρα ας φέρουμε λοιπόν ξένους ΠΑΝΤΟΥ γιατί είμαστε ανίκανοι (όπως ήδη γίνεται στην ουσία). Αν δεχθούμε αυτή την ομολογουμένως νοσηρή κατάσταση ως δεδομένη, ποιος όμως ο λόγος να έχουμε χώρα ή άμυνα κτλ.; Γιατί να καιγόμαστε κιόλας; Τι θα απομείνει να είναι δικό μας για να αξίζει και να το προστατεύσουμε; Η «Ελλάδα» ως brand name;

   Στην τελική ποιος έχει κερδίσει περισσότερο από την σημερινή απαξίωση, οι εργαζόμενοι και οι διευθυντές των ΔΕΚΟ με τις αργομισθίες εκατομμυρίων ευρώ ή οι αμυντικοί προμηθευτές του εξωτερικού από τις αγορές δισεκατομμυρίων;

   1. @spiral
    Αγαπητέ φίλε ,περιγράφεις πολύ σωστά την κατάσταση.στη ζωή άλλωστε μαθαίνουμε από τα λάθη μας και προσπαθούμε να μην τα επαναλάβουμε. Η Ελλάς άλλωστε δεν έχει την βιομηχανική παράδοση άλλων χωρών.οι αμυντικές βιομηχανίες εμφανίστηκαν στην Ελλάδα μετά το 1974,δεν έχουμε βιομηχανίες σαν την krupp .γιατί όμως κοιτάμε το παράδειγμα των κρατικών και όχι των ιδιωτικών?μια εταιρία πρότυπο όπως η eodh, η τα ναυπηγεία Σύρου γιατί να μην τις βοηθήσει το κράτος?Μόνο κέρδος θα έχει.
    Τέλος θα ήθελα να πω σε όλους αυτούς που εναντιώνονται στην προσπάθεια ανάπτυξης εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας,στα τέλη του 19ου αιώνα υπήρχε μερίδα Ελλήνων που ήταν ενάντια στην ενσωμάτωση στον Εθνικό κορμό περιοχών με ελλ.πληθυσμους,έτσι τότε λέγαν και αυτοί είμαστε,μικρή, φτωχή,ανέτοιμη χώρα,πως θα τα βάλουμε με μια αυτοκρατορία, το δόγμα της μικρής πλην ατιμίας Ελλάδας,η ιστορία όμως και ο Θεός της Ελλάδας τους διέψευσε.

   2. FILE SPIRAL DEN SYMFONO STO OTI EIMASTE ANIKANOI EKLEGOYME ANIKANOYS , KSENODOYLOYS , YES SIR, POLITIKOYS POY MAS , POYLANE DEN GINETAI, DEN MPOROYME, KAI TO XAVOYME! MAS POYLANE SANO KAI TO TROME GIA XRONIA TORA.
    XRIAZOMASTE HGETES ME 100 KG A….A MPOROYME TA PANTA NA KANOYME, GIATI PROODEYOYME STO EKSOTERIKO??? HMASTE PANTOY SE OLOYS TOYS TOMEIS APO NASA STO ERGOSTASIA MPOROYME! THELETAI?????????????????????????????

    1. Αγαπητέ φίλε αυτή είναι η κυνοβουλευτικη δημοκρατία και έτσι λειτουργεί.μη ξεχνάς ότι για παράδειγμα ένας ηγέτης με 1000κιλα ,όχι 100 απο αυταπου γράφεις ,ο Ι.Μεταξας στις εκλογές του 1935 είχε πάρει 3%.
     Έχεις απόλυτο δίκαιο ότι στο εξωτερικό προοδεύουμε σε όλους τους τομείς και είμαστε πρώτοι.στην Ελλάδα όμως οι Έλληνες επιστημονες του εξωτερικού που αριστευουν δεν υπαρχουν.εδω προβάλλεται από το πρωί ως το βράδυ ο Ατετακουμπο, ο Δασκαλάκης για παράδειγμα είναι άγνωστος,γι’αυτό και είμαστε στα χάλια που είμαστε.

  2. Καποια σχεδια οπλικων συστηματων εχουν μικρο ρισκο , μικρο κοστος R&D, σχετικά ευκολο R&D και με απλες συνεργασίες οπου χρειαζετε(πχ σύστημα μετάδοσης) μπορούν να υλοποιηθούν σε ελληνικα εργοστασια και σχεδιαστήρια . Κάποια από αυτα ειναι τα ατομικά τουφέκια αλλά και τα τζιπ ,φορτηγά . Οι Καταδοριμικοφρεγατα ομως ειναι πολυ συνθετο »φρούτο» με μεγάλο κοστος και ρίσκο .Δεν ειναι για πειράματα που λεμε … Μπορει να γινει απο εμας αλλα αφου πρωτα προσπαθήσουμε και καταφερουμε μικροτερα πλοια αρχίζοντας απο το λιμενικο με σκαφος,λογισμικο ,ηλεκτρονικα, αισθητήρες,σταθμοί οπλων,κονσολες κτλπ … Εχουμε πολυ μελλον …

   Το να πουμε σε καποιο κατασκευαστή από το εξωτερικό οτι θέλουμε το σκαρί που βλέπει στο σχεδιο ,ελα να το υλοποιήσεις στα Ελληνικά Ναυπηγεία ειναι κουφό …

  3. Όχι πρέπει να αγοράζουμε από τον εθνικό μας επιβήτορα , την LM, ότι σαπακι θέλει να μας φορτώσει ….

   Χίλιες φορές ALS 125/140 παρά MMCS, LCS και οτιδήποτε άλλο αλουμινόχαρτο μας πασάρει η LM με τα εδώ τσιράκια της….

 9. Υπάρχει βούληση;
  Αυτοί δεν είναι που έκλεισαν όλα τα Ναυπηγεία εδώ και 15 χρόνια;
  Για να βεβαιωθεί κάποιος για την βούληση εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης ας ρωτήσει σήμερα τον Κοντογούρη του ΡΟΝΥ. Του λένε θα σου δώσουμε άδεια να κατασκευάζεις μόνο 250 οχήματα το χρόνο.
  Νομίζω ότι έχει συμφωνήσει με Αίγυπτο για 7500 οχ. Το χρόνο. Κόστος του ΡΟΝΥ 6500€ και κατασκευή ηλεκτροκίνητων.
  Βεβαίως όλα τα κρατικά οχήματα θα είναι της εταιρείας. Κατά τα λοιπά περιμένουν κάποιοι από τα λαμόγια να κατασκευάσουν κάτι Ελληνικό ( μόνο Γερμανικό με μίζα)

  1. Επειδη ειδα ενα βιντεο του σαρημπαλιδη απ την επισκεψη του στο εργοστασιο της πονυ, αστο καλυτερα. Τιμια εταιρια αλλα εχει μεινει σαν τεχνολογια κ τροπο σκεψης 40 χρονια πισω. Δεν ειναι τυχαιο που αγοραστικα απευθυνεται σε τριτοκοσμικες χωρες. Αυτοκινητο τετοιο δε στεκεται σε ευρωπαικη αγορα ουτε με σφαιρες!

  2. Μιλάτε για «PONY»… Έχει τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να πάρει άδεια κυκλοφορίας το «κοτέτσι» που κατασκευάζαν πριν 40 χρόνια; Όπου «κοτέτσι» βάλτε κινητή παγίδα θανάτου, χωρίς πολλές εξηγήσεις… Οι Αιγύπτιοι, είπαμε πολλοί απ’ αυτούς είναι βεδουίνοι, εντάξει! Είπαμε όμως ότι είναι και μ@λ@κες; Αν οποιαδήποτε κατασκευαστική – ναυπηγική προσπάθεια για το ΠΝ αποδώσει αποτελέσματα αντίστοιχα με αυτά του «PONY», ζήτω που καήκαμε! Ας αρχίσουμε να μαθαίνουμε τούρκικα! Μπιλίορσουν;

   1. @Νικολας
    Απαράδεκτο το σχόλιο σου.το pony,υπήρξε θρυλικό για την αξιοπιστία του και την ασφάλεια του.οσοι το οδηγήσαμε και πήγαμε με αυτό για δουλειά φάγαμε ψωμάκι.
    Σχετικά με το νέο pony,ο κ .Κοντογουρης, δημιούργησε ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο,αναζήτησε στο YouTube τα σχετικά βίντεο και αν δεν σε ικανοποιήσουν,απευθυνσου στην εταιρία όπου οι άνθρωποι της θα σε ενημερώσουν για να μάθεις την αλήθεια και να μην φραποφιλοσοφεις.επισης να τους πεις να σε ενημερώσουν και για τη σειρά στρατιωτικών φορτηγών της Namco,που κατασκεύασαν την δεκαετία του 80 αλλά το πασοκικο κράτος της αρπαχτής αδιαφόρησε. Λυπάμαι όταν διαβάζω τέτοια.παρτο χαμπάρι:μέλλον θα έχει η χώρα μόνο όταν ΠΑΡΑΓΕΙ.ο κ. ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗΣ ΕΙΝΑΙ ΗΡΩΑΣ,κρίμα που γεννήθηκε εδώ.οσο για τα τουρκικά να μάθουν όσοι θέλουν να κάνουν καριέρα ως γιουσουφάκια.

    1. Είδα το βίντεο στο YouTube. Είδα τα σχέδια που ήταν απλωμένα στο σχεδιαστήριο. Είδα τα 50 χρόνια που πέρασαν από πάνω τους από το κιτρίνισμα στο χαρτί, όπως επίσης από τα πολλαπλά σημάδια του σελοτέιπ κολλημένο και ξανακολλημένο. Είδα και 3D απεικόνιση, φοβερό, του PONY σε 20άρα οθόνη υπολογιστή.
     Είδα το κουφάρι μιας πρώην βιοτεχνίας που μέσα της κυκλοφορούσαν μια χούφτα άνθρωποι κι αυτοί για τις ανάγκες της βιντεοσκόπησης.
     Πέρα από τα πατρόν για το κόψιμο της λαμαρίνας, πέρα από τα ψαλίδια, τις στράντζες, μια ηλεκτροπόντα στο χέρι (που ο μάστορας κολλούσε όπου ήθελε) τι άλλο είδες εσύ που έπρεπε να δω κι εγώ;
     Τις στοίβες με τις μεταχειρισμένες ζάντες, τα πέντε έτοιμα μισοσκουριασμένα καπό ή μήπως την …έτοιμη παρτίδα των στρατιωτικών φορτηγών που δεν «έσπρωξε» το «πασοκικό κράτος της αρπαχτής»; Τα STEYR, αν κι αυτά ελληνικά, ήταν καλύτερα μάλλον…

     Ας αφήσουμε όμως το βίντεο να πάμε στην ουσία. Θεωρώ ότι αυτές οι δραστηριότητες ξεκινούν από το επίπεδο πάνω – κάτω που ξεκίνησε πριν 50 χρόνια η NAMCO και με συνεχή βελτίωση, επενδύσεις και αγώνα παράγουν ανταγωνιστικά και σύγχρονα προϊόντα. Τα οποία υπερκαλύπτουν τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις ασφαλείας για επιβάτες και ΠΕΖΟΥΣ, αυτά είναι θεμελιώδη.

     Δεν υπάρχει έκπτωση γι’ αυτές τις απαιτήσεις στον πολιτισμένο κόσμο. Όλοι όσοι θέλουν να επιβιώσουν εξελίσσονται και προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των καιρών.

     Πριν 70 χρόνια η Samsung και η LG κάναν διαφορετικά πραγματάκια, η LG ξεκίνησε από ένα ραδιόφωνο κι η Samsung με μπακάλικα και ζυμαρικά. Τώρα ξέρεις τι κάνουν και τα πουλάνε παντού. Tα πρώτα αυτοκίνητα της HUNDAI ήταν θλιβερά, σήμερα είναι στην πρωτοπορεία της αυτοκινητοβιομηχανίας…

     Αλλ’ εμάς (που δεν είμαστε γιουσουφάκια) δεν μας πτοεί τίποτε, σαν άξιοι απόγονοι του πολυμήχανου, βρίσκουμε λύσεις: κλαιγόμαστε, οδυρόμαστε, οι κακοί δεν μας δίνουν άδεια, κτλ. κτλ. κι έχουμε εναλλακτική αντάξια του Οδυσσέα: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ πωλήσεις στους ιθαγενείς της Αιγύπτου (κάπου λέει θα αγοράσουν οι «μουνίσιπαλ» με άνωθεν εντολές). Είπαμε καμηλιέρηδες είναι οι άνθρωποι, όχι μ@λ@κες!

     Φταίνε ΠΑΝΤΑ οι άλλοι κύριε C.p. μου : Οι κακοί και διεφθαρμένοι πολιτικοί και κρατικοί αξιωματούχοι. Βέβαια για το ότι είναι σάρκα από την σάρκα μας κι ότι ΕΜΕΙΣ τους ψηφίζουμε και τους κ@λ@γλύφουμε για κανένα ρουσφετάκι, ε, τι έγινε βρε αδερφέ, να μη βολέψουμε τον ΕΑΥΤΟΥΛΗ μας;

     Δεν έχω τίποτε με την NAMCO, ούτε αναφέρομαι στον ιδιοκτήτη της. Η συζήτηση είναι, δυστυχώς γενική. Η ιστορία της με παραλλαγές στις λεπτομέρειες και στα ονόματα, είναι ιστορία που αφορά την μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών εταιριών:
     Ίδρυση βιοτεχνίας ή βιομηχανίας με επιδότηση την εποχή των παχιών αγελάδων. Ο αξιότιμος και κάπου – κάπου ήρωας επενδυτής, αρκετές φορές με λίγα χρήματα, βρισκόταν κάτοχος νέας παραγωγικής μονάδας. Χωρίς σχέδιο και ανάπτυξη φυσικά, τα βασικά στην συντήριση, ξεζούμισμα της επένδυσης κι όταν καταντούσε ασύμφορη, τι πιο απλό;

     Το ράκος και τα χρέη στο κράτος κι οι υπάλληλοι στα κάγγελα.

     1. Με τους ανθρώπους της εταιρίας μίλησες?άκουσες την δική τους άποψη?Όχι βέβαια.αποφασισες ότι το Πονυ είναι επικυνδινο και για υποαναπτικους βεδουινους. Χαρακτηριστικό της νεοελληνικης δημοκρατίας μόνο η μια αποψη.
      Τώρα Σχετικά με τα στρατιωτικά φορτηγά της Namco,το πασοκικο κράτος της αρπαχτής ,δεν δέχθηκε ούτε να τα δοκιμάσει,προφανώς θα είχε ρωτήσει ειδικούς σαν εσένα ,που με μια ματιά τα έβγαλες ακατάλληλα,πάλι δεν έκανες τον κόπο να επικοινωνήσεις με τους ανθρώπους της εταιρίας για να σου δώσουν στοιχεία,να διασταυρώσεις και μετα να κρίνεις.
      Όσο για τους πολιτικούς συμφωνώ μαζί σου,αλλά κύριε Νικόλα,αυτή είναι η λειτουργία της Γ’ελληνικης δημοκρατίας.
      Την ελληνική βιοτεχνία και βιομηχανία, που άνθισε στην Ελλάδα τέλη δεκαετίας του 60,αρχές δεκαετίας του 70 την κατέστρεψε η πολιτική της Ν.Δ. από το 74 ως το 81 με το νόμο Έβερτ περί πανωτοκιων.μετα ήρθε η αλλαγή του ΠΑΣΟΚ, έφτασε τις ασφαλιστικές εισφορές στα ουράνια,διπλασίασε τους μισθούς σε μια νύχτα,έθρεψε τα φαινόμενα των αναιτιων απεργιών (στην Ναμκο απεργούσαν 4μηνες,ζητούσαν 35%αυξηση)και υγιείς επιχειρήσεις έκλεισαν η φύγαν στο εξωτερικό.
      Όσο για αυτά που γράφεις περί ίδρυσης εταιριών στην τελευταία σου παράγραφο,συμφωνώ μαζί σου,έτσι ακριβώς γίνονταν .ποτε όμως?από το 1996 και μετά κυρίως στη διακυβέρνηση του εκσυχρονιστικου ΠΑΣΟΚ, έπερνε ο επενδυτης τις επιδοτησεις από την Ε.Ε.(που ήταν συνδεδεμένος παντα με το κόμμα,οι υπόλοιποι λεγόταν φασίστες, ακροδεξιοί κ.α.)και έτρωγε αυτός και το κόμμα.
      Ο κ.κοντογουρης,ο μακαρίτης ο σοφιανοπουλος και αλλοι ηταν πατριωτες ελληνες επιχειρηματίες ,μακρια απο τα κομματα,που το κομματικο κρατος της μεταπολίτευσης τους κατεστρεψε,η ιστορια δεν αλλαζει.

     2. συμφωνουμε απολυτα σε αυτο,κ μαλιστα γινονται κ σε αλλα εργοστασια κ επειχηρησεις αυτα κ οχι μονο στην ναμκο κλπ

     3. Το τη έχει γίνει με τη Namco και το Pony είναι απλά μια σταγόνα στον ωκεανό.
      Δεκάδες ή και εκατοντάδες τέτοιες περιπτώσεις όπου δείχνει ξεκάθαρα πόσο εχθρικό είναι το κράτος σε κάθε προσπάθεια να δημιουργηθεί βαριά βιομηχανία στη χώρα μας.

      Τώρα το ότι το Pony δεν πληρούσε τις προδιαγραφές είναι απλά για να δουλευόμαστε μεταξύ μας.
      Το Pony απευθύνεται σε συγκεκριμένους αγοραστές με μικρό μπάτζετ ή για ένα δεύτερο ή τρίτο αυτοκίνητο για συγκεκριμένες δουλειές.
      Η αποβιομηχάνιση της χώρας έγινε και συνεχίζει να γίνεται με δόλο.

      https://www.zougla.gr/automoto/news/agora/article/stratiotika-oximata-pou-exoume-kataskevasi-stin-elada-ala-eminan-sto-rafi

      Τη δεκαετία του 70 η Ελλάδα είχε βαριά βιομηχανία και αν υπήρχε στήριξη από το κράτος σοβαρή αντί να πετάνε τα λεφτά σε αγροτικούς συνεταιρισμούς σε υπεκοστολογημενα έργα κτλ.κτλ. σήμερα η Ελλάδα θα ήταν μια άλλη χώρα.

      Όλες οι κερδοφόρες κρατικές επιχειρήσεις ξεπουλήθηκαν σε ξένα και ντόπια συμφέροντα και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις απαξιώθηκαν με σχέδιο και έκλεισαν.
      Πολεμικές βιομηχανίες,ναυπηγεία κτλ.
      Στην Καλαμάτα υπήρχε εργοστάσιο όπου παρήγαγε τα τζιν Lewis κάλυπτε την εγχώρια ζήτηση έκανε και εξαγωγές.
      Η Ελλάδα είχε 5-6 εργοστάσια λιπασμάτων κάλυπτε την εγχώρια ζήτηση έκανε και εξαγωγές,φυσικά και τα εργοστάσια αυτά «έκλεισαν» και τη θέση τους στην αγορά έχει πάρει η Yara (Γερμανικών και Εβραικών συμφερόντων).
      Όλως τυχαίως.
      Η Ελλάδα είχε 5-6 εργοστάσια παραγωγής ζάχαρης που κάλυπταν μεγάλο μέρος της εγχώριας ζήτησης αλλά έκαναν και εξαγωγές.
      Τα έκλεισαν και αυτά και τώρα την ζήτηση καλύπτουν πάλι Γερμανικές εταιρίες.
      Δεν ήταν τυχαία η αποβιομηχάνισξ της χώρας όλα έγιναν με δόλο και εξυπηρετώντας συμφέροντα.

 10. Τι σημαινει Βασικο Σχεδιο; Εχει ολοκληρωθει το βασικο σχεδιο; Ή περιμενουν χρηματοδοτηση για να προσλαβουν σχεδιαστες απο το εξωτερικο;

  Μηπως το σχεδιο εχει παραμεινει στις 5 ζωγραφιες φωτοσοπ; Αυτες που ειχε ανεβασει χρηστης το 2014 στο shipbucket ;

  11 χρονια δεν προχωρησαν σε κατι παραπανω απο τις ζωγραφιες; Ποια ειναι η Veritas International limited; Εψαξα και μια διευθυνση δεν βρηκα. Τι εταιρια ειναι αυτη που δεν υπαρχει πουθενα στο ιντερνετ παρα μονο για ειδησεις σχετικα μεντην παρουσιαση των «σχεδιων» ; Ενα τηλεφωνο ειναι καταχωρημενο στο κστω λινκ, χωρις διευθυνση, χωρις ιστοσελιδα. Και τα σουβλατζιδικα εχουν πλεον μεγαλυτερη παρουσια σε αυτη τη χωρα. Μενω εξωτερικο,μειδαλλως θα καλουσα το τηλ απο περιεργεια

  https://www.greekshipping.gr/Online-Database/Search-Companies/Company/CompanyName/VERITAS%20INTERNATIONAL%20LTD/GlobalKey/27885

  Γιστι νομιζω οτι προκειται για snake oil salesmen;

 11. Είναι δυνατόν η Ελλάδα να μην φτιάχνει αυτά τα πλοία; Τι περιμένουμε, έχουμε ήδη γερασμένο στόλο και δεν υπάρχουν χρήματα για να αγοραστούν πολλά πλοία από το εξωτερικό. Μιλάμε για την χώρα με το κυρίαρχο εμπορικό ναυτικό! Έχουμε φτάσει στο σημείο να μην παράγουμε απολύτως τίποτα ως χώρα, ειδικά στην αμυντική βιομηχανία η κατάσταση είναι τραγική. Οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να φύγουν από τις δεκαετίες του 70 και του 80 και να πάνε στο 2030.

 12. Αν ξεκινησουμε μια τετοια προσπαθεια τοτε χρειαζομαστε μια modular σχεδιαση ωστε να αντικαταστησουμε απο ΤΠΚ/ΚΦ εως ΦΓ. Ενδεικτικα για 9 combantante + 1 S148 θελουμε 7 μεγαλες ΤΠΚ, για ΟΡΜΗ/ΤΟΛΜΗ και ΒΟΤΣΗ/ΠΕΖΟΠΟΥΛΟ θελουμε 4 asw OPV με οργανικο ε/π. Οι υπολοιπες ΚΦ περνανε στη θεση των ΠΠ για συνεργασια με τα τοπικα ΕΤΕΘ. Για 9 S θελουμε 4 νεες Φρεγατοκορβετες γενικων καθηκοντων συν τις 4 ΜΕΚΟ up (προσωπικα θα εδιωχνα ΚΑΙ τις ΜΕΚΟ) και αλλες 4 ΦΓ aaw. Για τα 3/3 S209 1100/1200 ακομα 3 ΥΒ ΑΙΡ αναγκαστηκα Γερμανικα. Τελος πρεπει να συμπληρωθει ο αριθμος των ΝΘΗ αλλα με 1 τυπο συνολικα (οχι 6-7 καραβια απο 3 τυπους) και να αναθεωρηθει το δογμα αμφιβιου πολεμου ωστε να αποσυρθουν ή οχι ΑΓ και Ζubr.

 13. ΑΡΙΣΤΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΦΤΙΑΧΝΑΜΕ ΕΔΩ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΑΛΛΑ…1.ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΝ ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ,ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗ ΞΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΕΠ ΑΟΡΙΣΤΟΝ,ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ ΑΠΕΡΓΙΩΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΛΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΛΛΩΝ,ΚΛΠ ΚΛΠ ΚΛΠ….ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΦΤΙΑΧΤΕΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΣΧΟΛΩΝ,Η ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ESSM SM2,MK41 H ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ASTER30 A50-A70.ΕΝΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΕΛΥΝΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡ ΜΑΣ,ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ,ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΟΙ ΧΩΡΟΙ..Υ.Γ.ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΣΑΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ,ΕΓΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ

  1. Αγαπητέ ΒΑΣΙΛΗΚ πιο εύκολα θα φτιάχναμε αεροπλανοφόρο, παρά θα περνούσε από την ελληνική βουλή νομοσχέδιο με αυτές τις μεταρρυθμίσεις …. Πρέπει πρώτα να αλλάξουν τα μυαλά !!!!

 14. Δεν μου αρέσει όταν σε μια σοβαρή συζήτηση γίνεται συζήτηση για ένα «πλοίο» που δεν υπάρχει, κάνει τα πάντα όλα, είναι τρομερό, θα βγει πολύ φτηνό και θα κατασκευαστεί στην Ελλάδα.

  Και εγώ έχω ένα σχέδιο υπερφρεγάτας, την [email protected] (από το nick μου προφανώς). Οι προδιαγραφές της στην ζωγραφιά είναι:

  – εκτόπισμαι 5.200 τόννων, όλη από ειδικό ενισχυμένο χάλυβα,
  -έχει χώρο για 56 κελλιά είτε για Αμερικάνικους πυραύλους (εκτοξευτές MK 41) είτε ότι Sylver θέλεις.
  -χώρο για δύο CIWS ότι επιθυμεί ο πελάτης, συν 2 RAM των 21 πυραύλων ο καθένας
  -δύο πυροβόλα, ένα των 127 και ένα των 76
  -ECM (¨ότι θέλει να αγοράσει ο πελάτης)
  -σόναρ τρόπιδας συν συρόμενο Captas 4
  -θέσεις για 8-16 αντιπλοικούς
  -θέσεις για 8-12 τορπίλες
  -αντίμετρα κατά τορπιλών
  -4 πολυβόλα περιμετρικά
  -ραντάρ που βλέπει μπαλάκι Ping pong στα 500 χλμ
  -πλήρως αυτοματοποιημένο, οπότε θέλει πλήρωμα μέχρι 80 ατόμων αλλά έχει χώρους για 140
  -ταχύτητα 34 nm

  Μεγάλη παραγωγή ενέργειας ώστε μελλοντικά να υποστηρίξει λέηζερ.
  Υπόστεγο για μεγάλο ελικόπτερο αλλά και drones.

  Το κόστος για το σκαρί θα κρατηθεί ακόμη πιο χαμηλά από τα 150 εκατ που αναφέρει ο ανταγωνστής, ενώ θα κρατηθουν πολύ χαμηλά και τα κόστη για τα συστήματα, καθώς θα γίνει ευρεια χρήση υπαρχόντων συστημάτων (πχ στα πολυβόλα μπορούμε να βάλουμε τα super ελληνικά Άρτεμις που τώρα είναι σε κάποιες αποθήκες, drones να πάρουμε κανένα δώρο από Ελληνικό πανεπιστήμιο και πάει λέγοντας). Τώρα πως θα πέσει το κόστος του σκαριού των 5.200 tn κάτω από τα 150 εκατ (που τόσο μας έχει βγει το σκαρί των ΤΠΚ που είναι 600 tn) δεν μπορώ να σας πω αλλά εχω κάνει τους υπολογισμούς μου (υποθέτω θα μοιάζουν με τους υπολογισμούς άλλων).

  Όπως είναι φανερό σε όλους, η φρεγάτα αυτή κατατροπώνει χαλαρά ότι καλύτερο υπάρχει στον πλανήτη, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί η Naval ξοδεύει δις για R&D ενός πλοίου κατώτερου ενώ θα μπορούσε με 10 εκατομυριάκια να τους δώσω τα δικά μου σχέδια.

  Είναι προφανές ότι ένας ορθολογικός καπιταλιστής θα τα έπαιρνε αν το πλοίο ήταν πολύ καλύτερο και πολύ φτηνότερο από το δικό του και ήμουν διαθέσιμος να του πουλήσω τα σχέδια και είναι προφανές ότι έει γίνει ουρά να τα πάρουν, αλλά από πατριωτισμό δεν τα πουλάω σε μη Έλληνες. Φήμες ότι κάθε γραμμή που αφορά το ανωτέρω είναι απλά μια ευχή τι θα ήθελα να έχει το πλοίο και πόσο θα κοστίσει, και όχι πραγματικό πλάνο και σχέδιο για πλοίο είναι απολύτως ανακριβείς κακίες…

  Είναι και στελθ, το είπα πριν? Ναι κατέχω και την τεχνολογία κατασκευής στελθ. είναι η πιο στελθ του πλανήτη και το ίχνος της στο ραντάρ δεν είναι μεγαλύτερο μιας τσιπούρας, αν και νομίζω ότι οι ανταγωνιστές έχουν και αυτοί καλή τεχνολογία και την έχουν δοκιμάσει με χρήση υπερ-υπολογιστών αλλά και της μακράς εμπειρίας της χώρας μας στον χώρο του στελθ.

  Το αστείο θα ήταν ένα σοβαρό site να έστελνε τα σχέδια σε ένα πραγματικά μεγάλο ναυπηγείο του εξωτερικού να ρωτήσει πόσο κάνει να το κατασκευάσουν να γελάσουμε.

   1. Αν πραγματικά αυτή η ομάδα είναι με βαθιές γνώσεις, αντί να ξοδεύει τις ώρες της εκεί, θα έπρεπε να ξοδέψει τις ώρες της σαν σύμβουλος του ΠΝ στην διαμόρφωση βατών και αναγκαίων προδιαγραφών και στην διαμόρφωση αναμενόμενης/τίμιας τιμής μιας φρεγάτας που θα θέλαμε, ενώ αν είναι ναυπηγοί ή πολύ κοντά στο αντικείμενο, θα μπορούσαν να πάρουν κάποια επίβλεψη κτλ.

    Αλλιώς το μόνο που επιτυγχάνεται είναι να θολώνουν τα νερά με προσδοκίες που δεν είναι εφικτές, να χάνουν τον χρόνο όσων παρακολουθούν αυτά που λένε και να χάνουν τον δικό τους. Αν πραγματικά έχουν skills, καλύτερα να τους χρησιμοποιήσει το ΠΝ και να χρησιμοποιήσουν τα skills του οι ίδιοι σε κάτι που πραγματικά θα προσθέσει και όχι σε ένα όνειρο.

    1. Αν καποιος λεει οτι εχει βαθιες γνωσεις, να μας πειμπουμδουλεψε και σε τι προτζεκτ συμμετειχε.

     Ψαχνω στο linkedin ειτε την εταιρια ειτε τον Τσαγκαρακη και δεν βρισκω τιποτα. Το τελευταιο μαγαζι στη χωρα εχει πλεον παρουσια στο ιντερνετ. Σοβαρα, ποιο στελεχος εταιριας δεν εχει λογαριασμο στο linkedin; Εκτος αν μιλαμε για κανενα στελεχος δεκο, που δεν χρειαζεται βιογραφικο, αλλα μονο το τι προσφερε σε καποιο κομμα.

     Ειμαι σχεδον βεβαιος οτι προκειται περι απατεωνων.

     Αγαπητο defencereview και αγαπητε κυριε Νικητα,
     Εχετε δει ποτε ως δημοσιογραφοι το βιογραφικο του κυριου Τσαγκαρακη; Εχετε μπει στα γραφεια της εταιριας; Γνωριζετε αν υπαρχει κατι παραπανω στη σχεδιαση των ALS περα απο επιπεδο post χρηστη του shipbucket;

   2. Αγαπητέ Φορμιωνα,είσαι άριστος γνώστης της ελληνικής γλωσσας,σε παρακαλώ αν θέλεις χρησιμοποίησε μόνο Ελληνικά ,όπως και οι άλλοι φίλοι.

    1. Εχεις δικιο αγαπητε c.p. ,

     Θα προσπαθω να το εχω κατα νου. Οταν κανω copy paste απο αλλες πηγες θα κρατω τα αγγλικα για να μην μεταφραζω.

    2. Εμένα πάντως δεν με προβληματίζει ή να έβρισκα επιλήψιμη την χρήση και αγγλικής ορολογίας, είναι ένα σαιτ που αφορά την άμυνα και οι σχολιαστές είναι άνθρωποι που έχουν δουλειές, οικογένειες ή άλλες υποχρεώσεις. Αν κάποιος για να γράψει κάτι πιο γρήγορα ή γιατί έτσι έχει συνηθίσει προτιμήσει να πει κάτι στα αγγλικά, δεν βρίσκω το προβλημα. Οι Άγγλοι και ένα σωρό άλλες χώρες που έχουν εντάξει στην γλώσσα τους ελληνικά, ή λέξεις από άλλες χώρες, δεν τους προβλημάτισε, ούτε το θεώρησαν κάτι επιλήψιμο.

     Προσωπική μου άποψη και μπορεί να μην την συμμερίζονται πολλοί, αλλά θα προτιμούσα ενδιαφέρουσες ιδέες και απόψεις και ας είναι και σε Σουαχίλι, παρά αδιάφορες ή λάθος απόψεις και ας είναι σαν να τα έγραψε ο καλύτερος λογοτέχνης (για μένα μετράει το περιεχόμενο της σκέψης και όχι η άρτια απόδοσή της σε μια γλώσσα).

  1. Το φιάσκο του Αρτεμις 30 (που ήταν το πιο γνωστό, φυσικά υπήρχαν και άλλα που είτε ήταν άχρηστα γιατί βασίστηκαν σε κάτι που ήταν απλά ιδέα αλλά στην πράξη έβγαλε 100 προβλήματα, είτε γιατί ενώ τα πουλούσαν προς τον έξω κόσμο ως «εθνικά» ήταν απλά συναρμολόγηση πατενταρισμένου από άλλη εταιρεία του εξωτερικού συστήματος.

   Όλα τα προβλήματα των εθνικών όπλων σε ένα άρθρο:
   https://www.ptisidiastima.com/the-story-of-artemis-30/

   Η Τουρκία δεν πάει πίσω. Το δικό της άρμα μάχης κατέληξε μεγαλύτερο φιάσκο από το δικό μας και τελικά θα είναι απλά μια κόπια του Κορεάτικου K2 Panther (όπως αντίστοιχα το δικό τους Firtina που είναι αντιγραφή Κορεάτικου, που είναι αντιγραφή των Pzh αν θυμάμαι καλά) οπότε δεν έχει κάτι ιδιαίτερα εθνικό, απλά εμείς προπορευτήκαμε κανα 40 χρόνια από αυτούς, όταν τα ανοίγαμε αυτοί ήταν στα δέντρα, όταν τα κλείναμε αυτοί ανακάλυψαν την φιλοσοφική λίθο (και σε κανα 10 χρόνια θα παραπαίουν και θα γίνουν προβληματικές και σε 20 χρόνια θα αντιγράφουν τα σχόλιά μας.

   1. Αγαπητέ φίλε, αν όπως λες το Αρτεμις30 ήταν άχρηστο γιατί οι Γερμανοί πούλησαν στην Ταϋλάνδη αντίγραφο του(arrow30)και κονομησαν?
    Αν έζησες τη δεκαετια του 80,θα μπορεις να καταλαβεις το γιατι το Αρτεμις30 ειχε αυτη την τυχη.

    1. Μια χαρά την έζησα την δεκαετία του 80, και στην (κρατική πλέον, ή ότι έμεινε) αμυντική βιομηχανία μας, στην ουσία είναι οι άνθρωποι που ήταν σε αυτή την βιομηχανία την περίοδο 1985-1990 (25 χρονών το 1990 συν 30 χρόνια μέχρι σήμερα είναι 55).

     Επίσης σε μια ιντερνετική είδηση πάντα είμαι δεκτικός να την δω, σκεφτώ και γιατί όχι να την υιοθετήσω, αλλά πάντα με σκεπτικισμό για την περίπτωση που δεν υποστηρίζεται. Στην περίπτωσή μας:

     -το link που παράθεσα για το Άρτεμις 30 εξηγεί ότι όχι απλά δεν ήταν Ελληνικό το Άρτεμις, αλλά τα υποσυστήματά του ήταν τόσο σκορποχώρι από 10 μεριές, από αλλού το σύστημα πυρός, αλλού το ραντάρ και ένα σωρό άλλα, που θα έλεγα ότι είναι προφανές ότι δεν είναι copy ενός συστήματος, αλλά μάλλον μια προσπάθεια να κάνουν κάτι σαν κάποιο ξένο, αλλά με διαφορετικούς προμηθευτές κτλ

     -όσον αφορά τους Αγγλους που κονόμησαν πουλώντας το στην Ταυλάνδη, θα έλεγα ότι:

     α) αν το πούλησαν μόνο στην Ταυλάνδη δεν κονόμησαν
     β) αν το πούλησαν μόνο στην Ταυλάνδη, θα το έβρισκα προσβλητικό να έχουμε κάτι σαν σούπερ σύστημα και να το έχουμε μόνο εμείς και η Ταυλάνδη (ας έμπαινε στο club και η Ζιμπάμπουε τουλάχιστον).
     γ) δεν το βρίσκω πουθενά στην Ταυλάνδη, στο link που ακολουθεί είναι μια εξαντλητική ανάλυση όλου του υλικού της Ταυλάνδης και δεν βρίσκω κάτι είτε με το όνομά του, ούτε σαν σουλούπι που να είναι έστω κοντά. Το μόνο που του φέρνει λίγο μακρινά, είναι ένα αντιαεροπορικό Oerlikon με διπλή κάνη, το οποίο όπως αναφέρεται είναι όπλο της δεκαετίας του 50 (αν είναι αυτό, ακόμη πιο ξεφτίλα να το έχουμε σαν το σούπερ αντιαεροπορικό της δεκαετίας του 90). To Skyguard είναι ένα πολύ πιο σύνθετο και ολοκληρωμένο σύστημα με τα ραντάρ του κτλ, το Άρτεμις 30 δεν ολοκληρώθηκε ποτέ στην ουσία για να μοιάζει έστω και λίγο με το Skyguard.

     https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_equipment_of_the_Royal_Thai_Army

 15. Εθνικό πλοίο και κομματικό κράτος είναι έννοιες ασύμβατες.
  … και επειδή το κομματικό κράτος είναι το πιο ιερό τοτέμ για τους Έλληνες, καλλίτερα να πληρώσουμε Γάλλους, Αμερικανούς, Ολλανδούς να μας φτιάξουν τα πλοία και να ξεχάσουμε οτιδήποτε έχει την λέξη «εθνικό».
  Πιο φτηνά θα μας έρθει.

  1. Πιο φτηνά θα μας έρθει.?
   Είσαι σίγουρος αγαπητέ φίλε?Μήπως ξεχάσαμε την εποχή που κορυφαίοι υπουργοί της σοσιαΛΗΣΤΙΚΗΣ
   κυβέρνησης περνάν μίζες αστρονομικές?Μήπως η Γ’ελληνικη δημοκρατία που τους έβαλε και ένα φεγγάρι φυλακή τους πήρε πίσω μια δεκάρα?

   1. Και εγώ πιστεύω ότι ειναι μικρότερο το ρίσκο και το κόστος η έτοιμη λύση προφανώς γιατί δεν χρειάζεται να κάνουν δουλειά από το μηδέν.

   2. Η διαφορά αν το δώσεις σε ένα ξένο τεράστιο ναυπηγείο και σε ένα Ελληνικό είναι ότι αν συμφωνήσεις 500 εκατομμύρια τιμή, και ημερομηνία παράδοσης Χ:

    -στο ξένο θα σου το δώσουν 500 εκατ, άντε να σε χρεώσουν και τίποτα ψιλά για αλλαγές, και θα το παραδώσουν στην ώρα του αλλιώς θα πληρώσουν ρήτρες (και θα έχουν το μέγεθος οικονομική επιφάνεια να τις υποστούν),

    -στο ελληνικό θα σου ζητάν κάθε χρόνο παραπάνω (για να πληρώσουν τις μισθοδοσίες και όσων κανονικά θα ναυπηγούσαν κάτι άλλο αλλά δεν έχουν δουλειά), και αντί να σου το παραδώσουν πχ το 2024, θα στο παραδώσουν όποτε κρίνουν ότι έφτασες στα όριά σου και δεν θα ανεχτείς άλλο (τακτική ΤΠΚ) και θα το πληρώσεις κανα δις το ένα στο τέλος. Παράλληλα θα σε βρίζουν σαν ανθέλληνα που δεν δίνεις και άλλα λεφτά στην περήφανη ντοπια βιομηχανία που κοντεύει να το τελειώσει μετά από διπλάσιο χρόνο, και θα στο παραδώσει μισοέτοιμο (τακτική ΤΠΚ, αλλά και με τα υποβρύχια περίπου τα ίδια έγιναν)

    Σχετικά με το εξάρτημα που βοηθά την εκκίνηση των αυτοκινήτων, νομίζω ότι το θέμα δεν είναι το χρώμα της εκάστοτε κυβέρνησης, σε αρκετές υπήρχαν οι υπόννοιες για παρασπονδίες, ενώ να πω την αλήθεια και η τιμή της Μπελάρα στο 1,4 δις η μία με κάτι αστείες χρεώσεις τύπου επίβλεψη, FOS για τα πρώτα 3 χρόνια, R&D και ένα σωρό σαχλαμάρες στο μυαλό των περισσότερων άμεσα παρέπεμψε σε κάτι παρόμοιο. Κάθε πελάτης (και ακόμη περισσότερο εξαγωγικός) που είναι μετά τον πρώτο πελάτη, παίρνει πολύ φτηνότερα τα συστήματα, εμείς βρεθήκαμε να τα πληρώνουμε σε διπλή τιμή, ενώ κανείς δεν εξήγησε γιατί τελικά δεν πήραμε τις Αδελαίδες που ήταν πάμφθηνες και έδιναν ουσιαστική και άμεση βελτίωση του στόλου (και μπήκε στο μυαλό του κόσμου ότι δεν τις πήραμε για να είναι πιο πιεστική η ανάγκη να πάρουμε υπερτιμολογημένες φρεγάτες και να καταπιούμε το πικρό χάπι πιο εύκολα αφού θα έπεφταν οι αντιστάσεις μας)

    1. Αγαπητε φιλε εχεις δικιο για τις υπερβασεις κοστους στα ελλ.ναυπηγεια του παρελθόντος. Αυτά όμως γίναν γιατί οι συμβάσεις που υπέγραφαν ήταν της πλάκας.
     Ο φίλος ΒΑΣΙΛΗΣ Κ πιο πάνω περιγραφει με ΑΨΟΓΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ,ας υπογράψουν μια τέτοια και τα λέμε.αλλα ξέρεις ποια είναι η διαφορά?Ο ΒΑΣΙΛΗΣ δούλεψε στη ζωή του, οι πολιτικάντηδες όχι.

     1. Το πρόβλημα στις συμβάσεις με Ελληνικές εταιρείες δεν είναι οι λάθος συμβάσεις ή η διαφθορά, αλλά:

      α) το ότι στις Ελληνικές εταιρείες οι εργαζόμενοι είναι ψηφοφόροι (άρα πρέπει να πληρώνουν συνέχεια όσο και να ξεπερνάνε την σύμβαση για να μην απολυθούν και δημιουργείται άλλο πρόβλημα)

      β) το ότι οι Ελληνικές εταιρείες δεν είναι ιδιαίτερα υγιείς ώστε να μπορέσουν να απορροφήσουν τυχόν ζημίες ή υπερβάσεις που μπορεί να προκύπτουν σε σχέση με το κόστος που έδωσαν στον πελάτη. Έτσι μπορεί να δώσουν προυπολογισμό 200 εκατ, αλλά αν τους βγει 220, θα πουν στον πελάτη δεν βγαίνω δώσε άλλα 20, 50 100 όσα χρειαστούν. Μια Naval, Fincantieri κτλ θα απορροφήσει το κόστος (αν δεν αφορά κάτι extra) ή σε τελική ανάλυση αν έχει και αυτή τις παθογένειες με τα δικά μας ναυπηγεία, θα πει στο δικό της κράτος (και όχι στο δικό μας) δώσε φράγκα να κρατήσω το προσωπικό να μν έχουμε απολύσεις.

      γ) το ότι οι Ελληνικές εταιρείες δεν έχουν ιδιαίτερους πελάτες εκτός του Ελληνικού δημοσίου, πχ είτε να εξάγουν σκάφη είτε να κατασκευάζουν εμπορικά κτλ. Έτσι όταν τελειώσει το έργο, σταματάνε τα λεφτά, και μετά αναγκαστικά πας στο (α) από πάνω.

   3. Η διαφορά αν το δώσεις σε ένα ξένο τεράστιο ναυπηγείο και σε ένα Ελληνικό είναι ότι αν συμφωνήσεις 500 εκατομμύρια τιμή, και ημερομηνία παράδοσης Χ:

    -στο ξένο θα σου το δώσουν 500 εκατ, άντε να σε χρεώσουν και τίποτα ψιλά για αλλαγές, και θα το παραδώσουν στην ώρα του αλλιώς θα πληρώσουν ρήτρες (και θα έχουν το μέγεθος οικονομική επιφάνεια να τις υποστούν),

    -στο ελληνικό θα σου ζητάν κάθε χρόνο παραπάνω (για να πληρώσουν τις μισθοδοσίες και όσων κανονικά θα ναυπηγούσαν κάτι άλλο αλλά δεν έχουν δουλειά), και αντί να σου το παραδώσουν πχ το 2024, θα στο παραδώσουν όποτε κρίνουν ότι έφτασες στα όριά σου και δεν θα ανεχτείς άλλο (τακτική ΤΠΚ) και θα το πληρώσεις κανα δις το ένα στο τέλος. Παράλληλα θα σε βρίζουν σαν ανθέλληνα που δεν δίνεις και άλλα λεφτά στην περήφανη ντοπια βιομηχανία που κοντεύει να το τελειώσει μετά από διπλάσιο χρόνο, και θα στο παραδώσει μισοέτοιμο (τακτική ΤΠΚ, αλλά και με τα υποβρύχια περίπου τα ίδια έγιναν)

    Σχετικά με το εξάρτημα που βοηθά την εκκίνηση των αυτοκινήτων, νομίζω ότι το θέμα δεν είναι το χρώμα της εκάστοτε κυβέρνησης, σε αρκετές υπήρχαν οι υπόννοιες για παρασπονδίες, ενώ να πω την αλήθεια και η τιμή της Μπελάρα στο 1,4 δις η μία με κάτι αστείες χρεώσεις τύπου επίβλεψη, FOS για τα πρώτα 3 χρόνια, R&D και ένα σωρό σαχλαμάρες στο μυαλό των περισσότερων άμεσα παρέπεμψε σε κάτι παρόμοιο. Κάθε πελάτης (και ακόμη περισσότερο εξαγωγικός) που είναι μετά τον πρώτο πελάτη, παίρνει πολύ φτηνότερα τα συστήματα, εμείς βρεθήκαμε να τα πληρώνουμε σε διπλή τιμή, ενώ κανείς δεν εξήγησε γιατί τελικά δεν πήραμε τις Αδελαίδες που ήταν πάμφθηνες και έδιναν ουσιαστική και άμεση βελτίωση του στόλου (και μπήκε στο μυαλό του κόσμου ότι δεν τις πήραμε για να είναι πιο πιεστική η ανάγκη να πάρουμε υπερτιμολογημένες φρεγάτες και να καταπιούμε το πικρό χάπι πιο εύκολα αφού θα έπεφταν οι αντιστάσεις μας)

 16. Ωραία σχέδια για θεωρητική συζήτηση, αν και δεν αντιλαμβάνομαι το νόημα του σχεδίου και τηνδιαμόρφωση της υπερκατασκευής για το υπόστεγο του ελικόπτερου στην 125, αφού χωρίς τις γωνιές που άφησε ο σχεδιαστής στα πλάγια δεξιά και αριστερά απο τον πρυμναίο RAM θα χωρούσαν 2 ελικόπτερα η και ένα μεγάλο UAV όπως το MQ-8C Fire Scout αντί για το δεύτερο επανδρωμένο ελικόπτερο στο υπόστεγο.

  Επίσης προβληματική είναι η έλλειψη προβλέψης για συρόμενο σόναρ όπως το CAPTAS στην πρύμνη που δεν φαίνεται να υπάρχει στην απεικόνιση του σχεδίου.

  Σύστημα πρόωσης, αισθητήρες, όπλα, αντίμετρα και λοιπά υποσυστήματα όμως όλα απο το εξωτερικό, οπότε οι λέξεις εθνικό πλοίο είναι μάλλον για να δημιουργούν εντυπώσεις.

  Αν υποθέσουμε ότι θα μπορούσε να φτιάξει ελληνικό ναυπηγείο στην Ελλάδα αυτά τα πλοία, και να ολοκληρώσει όλα τα συστήματα με σύνδεση στο ΣΔΜ στα πλοία, θα το άφηναν να πραγματοποιηθεί τα μεγάλα ναυπηγεία του εξωτερικού που παλεύουν να επιβιώσουν στην αγορά χωρίς πρόβλημα η χωρίς να έχουν μερίδιο η συμμετοχή στο πρόγραμμα;

  1. Επειδή μιλάμε για ελληνικά πολεμικά πλοία, να παραθέσω και μια πρόσφατη αναφορά σχετικά με την σύγκρουση της Φρεγάτας Λήμνος με την τουρκική φρεγάτα που συνόδευε το Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειος, που μερικοί επιτήδειοι έσπευσαν αμέσως να την υποβαθμίσουν σε επικοινωνιακό πυροτέχνημα.
   Στο σημείο που χτυπήθηκε εξηγείται και το ερώτημα πως θα μπορούσε να προκληθεί ζημιά στον άξονα του πλοίου από την σύγκρουση.

   ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ…!!! ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Αυτή είναι η ΤΡΥΠΑ του KemalReis…!!! Φωτογραφία ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ της Ελληνικής Νίκης στη Ναυμαχία της Μεσογείου…!!!

   https://www.stoxos.gr/2020/08/kemalreis_16.html

 17. Κυριοι συνομιλητες θα ηθελα να καταθεσω βασικο σχεδιο για τον αντικαταστατη των γηρασμενων πυραυλακατων.

  http://www.shipbucket.com/forums/viewtopic.php?f=15&t=7573

  Το σχεδιο ειναι του χρηστη heuhen, ο οποιος εχει μεγαλη εμπειρια: 8419 post απο το 2010.

  Τεχνικα χαρακτηριστικα

  designed with either a flex deck or combined flex and armament deck.
  – Rather big C&C, few ships but with big operational task.
  – Rather medium large armament package. almost like an frigate (dwarf)
  – A combination of Diesel and gas turbine engines, with some battery drift and limited fuel cells capability
  – Highly automated

  Length: 70 meter
  Beam: 9.9 meter
  Propulsion: Diesel, gas and fuel cell
  Speed: max 45+knots
  Range: ?
  Crew: 8 – 40 (depending on operation)

  Radar/sensor:
  Smart-S «build in weather protection»
  1-2 X STIR 180
  Navigational radar
  towed sonar (both passive and active) (depending on flex deck layout)

  Armament:
  1 X 57 mm
  1 X Mk48 Mod 3 (either with 6 or 4 VLS launcher, depending on ship layout)
  2 X quad NSM launcher
  2 X quad TT-launcher

  Helicopter deck (depending on ship layout)

  Εχω αναλαβει την εμπορικη προωθηση του σχεδιου στην Ελλαδα. Θα ηθελα παρακαλω να μου βρειτε μια ακρη στο ΓΕΝ, να παρουσιασω το σχεδιο. Θα ηθελα την αμεριστη υποστηριξη σας για να μπορεσω να γινω βιομηχανος και να παραγω την εθνικη ελαφρα πυραλαυκατο κλασης Κιμων. Οπως βλεπετε, εχω βρει ηδη το ονομα, αρα η δουλεια εχει τελειωσει σχεδον. Σε επομενο ποστ θα αναφερω τι σημαινει ο Κιμων για μενα και πως με εμπνεει ως Ελληνα η νικη του στον Ευρυμεδοντα ποταμο.

  Μετα τιμης,
  Φορμιων Ασωπιου

  ΥΓ: Μην σας μπερδεψει το «Ασωπιου» δεν ειμαι Κυπριος, Αθηναιος ειμαι, συναδελφος του Περικλεους και ενας απο τους 11 υποναυαρχους.

  ΥΓ2: Εδω στο γραφειο αποφασισαμε οτι η αμυνα της χωρας θα ενισχυθει αποφασιστικα αν υπαρξει 12ος υποναυαρχος . Παρακαλω την στηριξη σας.

  1. 🙂 πραγματικά έχεις αμέριστη 🙂

   Ενδιαφέρον και το link για το shipbucket (όχι φυσικά το σχέδιο, αλλά ότι υπάρχει τέτοιο φόρουμ…).

   Και επειδή μπορεί να μην πετύχει η ιδέα αυτής της εθνικής σχεδίασης που είναι στο shipbucket, θα πρότεινα να διευρύνεις τους ορίζοντές σου και σε άλλα «εθνικά» κάτι:

   -εθνικό τυφέκιο (άρα πάμε σε rifflebucket, αν και φαίνεται θα ερχόσουν δεύτερος και εκεί είναι άλλοι που σχεδιάζουν την Als των τυφεκίων)
   -εθνικό φορτηγό (αντίστοιχα με ανωτέρω)
   -εθνικό ΤΟΜΑ/ΤΟΜΠ
   -εθνικό drone

   Για 12ος υποναύαρχος δεν ξέρω, όπως λένε στο ποδόσφαιρο, η Ελλάδα έχει περίπου 5 εκατομύρια προπονητές (ο ανδρικός πληθυσμός από την κούνια του) άρα υποθέτω αν έχεις θέση μόνο για έναν είμαστε κανα 5 εκατομμύρια υποψήφιοι

   1. Πρωτη φορα για την als, ειχα διαβασει στο shipbucket πριν 6ετια.

    Το τρελο ειναι οτι στο shipbucket εχω δει σχεδια πιο αναλυτικα απο αυτο της als, με διαμερισματοποιηση και πιο πολλες λεπτομερειες.

    Naval enthousiasts ανεβαζουν τετοια σχεδια τα σαββατοκυριακα, ειδικα στον τομεα της εναλλακτικης ιστοριας. Θυμαμαι ειχα βρει μεχρι και σχεδια για το ελληνικο battlecruiser Σαλαμις που δεν ολοκληρωθηκε ποτε.

    Οταν βλεπω 5 ζωγραφιες για σχεδιο επι 6 χρονια, ανυπαρκτη εταιρια, με εναν επωνυμο μεσα που κανεις δεν ξερει σε τι ακριβως εχει δουλεψει περα απο το «πολυ μεγαλη εμπειρια», σε μια χωρα που εχει σχεδιασει μονο αρματαγωγα που θα αναγνωριζε ο Νιμιτς…. Ενταξει ειμαστε ηλιθιοι, οχι ομως και τοσο πολυ.

 18. Όλοι θα θέλαμε κάτι να φτιαχτεί και να ειναι κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες του ΠΝ… το ρίσκο, το κόστος και ο χρονος ανάπτυξης αξίζουν τον κόπο από το να πάρουμε έτοιμο σχέδιο και να το προσαρμόσουμε κατά το δυνατό στις ανάγκες μας;
  Τελικά πιο θα είναι το κόστος σε σχέση με το τελικό όφελος αφού όλος ο εξοπλισμός κάθε άλλο παρά εθνικός θα είναι…
  Το ΠΝ θα έπρεπε να εχει στα σχέδια του πως θα αντικαταστήσει ήδη 12 κύριες μονάδες γενικής χρήσης πολλαπλού ρόλου, επικεντρώνεται στην EPC βέβαια που θα βρεθούν τα χρήματα ακόμα και για αυτή την λύση άγνωστο.
  Ας επλίσουμε στο καλύτερο πάντως, αλλά προσωπικά φως στο οριζόντα δεν βλέπω. Οι μεγαλομανίες με τις Belharra πιο πολλά προβλήματα θα φέρουν παρά λύσεις.

  1. Για μένα πάντως είναι ακριβά πλέον τα οπλικά συστήματα. Χρήματα για όλους τους κλάδους σίγουρα δεν υπάρχουν, πόσο μάλλον τώρα τη παρούσα χρονική στιγμή. Ωραία είναι και τα όνειρα αλλά θελω να πηγαίνω με βάση την πραγματικότητα. Λογικά όλοι οι κλάδοι δε μπορούν να ικανοποιηθούν, καλό είναι να κάτσουν όλοι και να δώσουν προτεραιότητα σε 2 κλάδους, δυστυχώς ένας θα μείνει λιγότερο ικανοποιημένος. Εύχομαι να το αντιληφθούν όλοι οι αξιωματικοί, νυν και μέλλοντες, και να γίνουν προτάσεις για το συμφέρον της χώρας. Να σταματήσουν παράλογες αποφάσεις – τύπου εκσυγχρονισμός P3, ή πισωγυρίσματα για αγορα υποτιθετε της bell είτε μεμονωμένων οπλικών συστημάτων από αποφάσεις στρατιωτικών ή πολιτικών προσώπων πχ έχουμε αν θυμάμαι m107 A5; καμία 12αρα στο πυροβολικό ;
   Εάν ισχύει ότι θα δώσουν 1.5δις εύχομαι να είναι μετά από μελέτη σοβαρή για το που θα πάνε τα χρήματα και σίγουρα μια ανάπτυξη έστω και σαν μικρο άνοιγμα το ξεκίνημα της αμυντικής βιομηχανίας. Θα προτιμούσα μια ανανέωση του οπλοστασίου της ΠΑ γιατί είναι γελοίο η παρουσία του Agm maverick, να δωθουν για fos τα χρήματα, εξορθολογισμός τω ΕΔ, σίγουρα κατάργηση των αλεξιπτωτιστών και θα προτιμούσα μια δεύτερη ταξιαρχία Π/Ν στη Ρόδο, (ούτως ή άλλων τα c 130 παρατημένα ειναι και τα c 27 ),επιτέλους τα NH, όλα να είναι διαθέσιμα, να σουταρουν τα διότι κτλ.Πραγματικα ας ενδιαφερθούν λίγο, δε Πολύδωρας εγωισμοί και εύχομαι να το έχουν καταλάβει άπαντες.

 19. Paper project φορτωμένο με ένα σωρό «καλούδια» (βάλε κι άλλα μάστορα, τζάμπα είναι άλλωστε).

  Συμφωνώ σε ότι έγραψαν παραπάνω οι @agnostosependytis και @phormio.

 20. Και τελικά μία πιο οικονομική λύση από τη Belharra , για την αντικατάσταση όλου του στόλου των S που θα μας δοθεί χωρίς υποσημειώσεις και διάθεση ισορροπιών αλλά και να αντέχει ο προϋπολογισμός υπάρχει ? Διαβάζω καιρό τώρα στο ελληνόφωνο internet, ψάχνω σε αγγλόφωνα sites , κοιτάω και αναρτήσεις του παρελθόντος και καταλήγω ότι τα χαρακτηριστικά που ζητάει το ΠΝ μπορεί να ικανοποιήσει ο προϋπολογισμός που είχε σχεδιαστεί για το 2009 (6,5 δις για ΥΕΘΑ/2,2 για εξοπλισμούς – Σ.Σ δε νομίζω να εκτελέστηκε) και πάλι αμφίβολο είναι.
  Μία σκέψη : το σκάφος της Μαλαισίας για τη Gowind 3100 σηκώνει καλύτερο radar π.χ. NS100/Herakles, καλύτερο συρόμενο sonar π.χ CAPTAS-4 (ή είναι αρκετό το CAPTAS-2?) και καλύτερο ΑΑ πυραύλους π.χ 16 όχι MICA αλλά 16 Aster30 σε vls A50 ? 5 δις είναι αρκετά για 10 τέτοια πλοία σε διάστημα 15ετίας και κατασκευή στα ναυπηγεία των γάλλων για να είμαστε σίγουροι. Θα διαβάσατε τα προβλήματα με το μαλαισιανό ναυπηγείο και στους μεγαλύτερους κάτι θα θύμισε. Δηλαδή 500 εκατ./πλοίο με ένα φόρτο όπλων χωρίς FOS (αυτό κατά τη γνώμη μου πρέπει να αφορά το κόστος κύκλου ζωής και όχι την αρχική αγορά), μ.ο. 330 εκατ/ χρόνο για 15 χρόνια για ένα βαπόρι πολύ κοντινό στην ιταλική κορβέτα Doha class για το Κατάρ και τη Formidable της Σιγκαπούρης δηλ. τη La Fayette αλλά με Herakles και vls για 32 Aster ( με μόλις 3200 τόννους !!,λίγο μικρότερη ). Παρακαλώ κάντε διορθώσεις σε οικονομικά/όπλα/χαρακτηριστικά . Είναι εφικτό και αρκετό?

  1. Εννοείτε να μεγαλώσει ο προϋπολογισμός για την άμυνα, τώρα . Με 530 εκατ. για εξοπλισμούς και 400 εκατ. για λειτουργικά έξοδα θα είμαστε άξιοι της τύχης μας.

  2. Οι Σιγκαπουριανοί πήραν τις Lafayette και τις μετέτρεψαν σε ένα αξιολογότατο πολεμικό πλοίο από.. περιπολικό ανοικτής θαλάσσης
   Οι διαφορες είναι παρα πολλές
   Δες στη wikipedia
   Η εγκαταστημένη ισχύς των FORMIDABLE είναι διπλάσια των LAFAYETTE εάν θυμάμαι σωστά
   Αυτό λέει πολλά για το μέγεθος των αλλαγών που έπρεπε να γίνουν γίνει το πλοίο… πολεμικό@@

 21. Νομίζω πως το όλο θέμα Als είναι κάτι που δεν έχει καμία αξία στο μεσοπροθεσμο μέλλον τα επόμενα 10-20 χρόνια δηλαδή.
  Θα παρακαλέσω τους διαχειριστές να επικεντρωθουμε στην ευρωκορβετα αφού η Ελλάδα είναι συμμέτοχος του προγράμματος, με ολοφάνερο σκοπό της να την κάνει την κυρία μονάδα του στόλου της.
  Δεν υπάρχει άλλος τρόπος η χώρα. να κάνει πιο φτηνό πλοίο 3000+ τόνων σε μεγάλους αριθμούς από την επιδοτούμενη από την ΕΕ ευρωκορβετα.
  Προφανώς το σκαρί της θα είναι η το ιταλικο
  Της doha class 3200, η το γαλλικό gowind 3100 η το ισπανικό avante 3000.
  Aν πάμε εμείς με μπροσούρα της als 100, οι υπόλοιπες χώρες θα βάλουν τα γέλια και με το δίκιο τους αφού αυτές έχουν ήδη υπαρκτα πλοία.
  Το σκαρί λοιπόν θα είναι ένα από τα παραπάνω ή κάτι εντελώς νέο που θα έχει όμως από πίσω
  Tην τεχνογνωσία η της fincantieri, η της naval group, η της navantia.
  Εμείς απλά στην παρούσα φάση ακολουθούμε και τα μόνα αλλά και σημαντικότερα που έχουμε να κάνουμε είναι να διαλέξουμε τον οπλισμο του πλοίου.
  Και το ελληνικό ναυπηγείο που θα τις χτίσει.
  Θεωρώ πως ο στοχος της ευρωκορβετας πρέπει να είναι το 300 εκρια ανά πλοίο με πλήρες οπλισμο.
  Αν κλείσουμε τις 2 belharra με τα 2,5 δις που πιστεύω πως θα πέσει η τιμή με την νέα διαπραγμάτευση, και 6 ευρωκορβετες στα 1,8 δις και ο στόλος ανανεώθηκε πληρως ως το 2040, που θα πρέπει να αρχίζουν να αντικαταστουνται και οι Μεκο.

  1. Οποτε μας λες να κρατήσουμε τις S μέχρι το 2030+ που θα αρχίσουν να έρχονται οι «ευροκορβετες»@@@!!!

   Ξέρεις ποσο χρόνον θα είναι τότε οι S???

   Οι «ευροκορβετες» είναι PAPER PROJECT και όπως όλα τα ευρωπαϊκά στρατιωτικά προγράμματα θα είναι και αργοπορημένο και πολύ ακριβό
   εάν δεν τα τσιγκρουσον και τα χαλάσουν και τραβήξουν ksexvrisous δρόμους η κάθε χωρα

   Όσο για τα 300mil/3000+TN ship total ξέχασε το
   Εδώ οι τελευταίες SV @600TN μας πήγαν σχεδόν 200MIL !!χωρίς τα όπλα

   1. Το ΠΝ ναυτικό το έγραψα και στο προηγούμενο άρθρο δεν πρέπει να φοβηθεί να αποσύρει τις 3 μη εκσυχρονισμενες S που θα γίνουν ανταλλακτικά για τις 6 εκσυχρονισμενες που θα μας πάνε ως το 2030+.
    Η καινούργιες τορπίλες στα υποβρύχια
    Οι 2 τελευταίες σούπερ βήτα με τους εξοσετ3, τα P3 Orion που θα περιπολουν και αντί για φρεγάτες, αφού όπως έγραψε και το. DRewiew θα έχουν και τορπίλες και αντιπλοικους, τα 4 Romeo60, ακόμα και η αγορά αντιπλοικων για τα F 16, η αναβάθμιση των Μεκο, όλα αυτά τα επόμενα 2-3 χρόνια θα αναβαθμίσουν ποιοτικά το ΠΝ και άρα θα μπορεί να μειώσει οροφές.
    Αν τους επόμενους μήνες υπογράφουν και οι 2 belharra δεν βλέπω και νόημα να δώσουμε. Λεφτά για μεταχειρισμενα
    Αφού το 2027 με την παράδοση και της 2ης belharra θα έχουμε 4 αναβαθμισμενες Μεκο, 2 belharra ναυαρχίδες, και τις 6 παλιές εκσυ ρονισμενες S, άρα 12 μεγάλα πλοία από τα 13 που έχουμε τώρα, αλλά αξιομαχα έχουμε 10.
    Οι Ιταλοί έχουν προγραμματίσει παράδοση της πρώτης ευρωκορβετας το 2027-28, άρα θα αρχίσουν να την χτίζουν 2 χρόνια νωρίτερα, αν μπορέσουμε και εμείς ένα παρόμοιο χρονοδιάγραμμα από το 2028 έως το 2033 θα εχουμε αλλάξει και τις 6 S με 6 ευρωκορβετες.

    1. Δεν ακούγεται άσχημο, αλλά δεν ξέρω για την Αν. Μεσόγειο θα μπορούμε να σταθούμε με κορβέτες; Εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι και εκεί θέλουμε μεγάλα εκτοπίσματα για να παραμείνουμε υπολογίσιμοι και αποτρεπτικοί.

   2. Εκεί που θα φορτωθούμε τα ψεύτικα LCS που για να γίνουν πολεμικά πλοία -όπως λες και για τις Lafayette- θα χρειαστούν άλλα 500+ εκατ. $ έκαστο, είναι προτιμότερο να μείνουμε με τις Standard που έχουν και αξιόλογο οπλισμό ώστε να μπορούν να σταθούν στο πεδίο επιχειρήσεων απέναντι στα πλοία του TDK μέχρι να ρυθμιστεί το οικονόμο ώστε να αρκεί για αγορά σοβαρών πλοίων, επειδή και τα LCS είναι πολύ πιο κοντά σε ένα OPV και σχεδιασμένα για Asymmetric warfare και Counter-piracy operations αν σου λέει κάτι αυτό και αν έχεις ακουστά για αυτές τις δραστηριότητες σε διάφορες θαλάσσιες περιοχές.
    Αν δεν τις έχεις ακουστά ρίξε μια ματιά στην επίσημη ιστοσελίδα του ΝΑΤΟ και θα σου λυθεί η απορία.
    Για να τελειώνει η ιστορία με τα αμερικάνικα speedboat-Chaser για το ΠΝ.
    Για αντικατάσταση πολεμικών πλοίων χρειάζεται κάτι ανάλογο, αλλά όχι λιγότερο.
    Με νοοτροπία ζητιάνου δεν φτιάχνεις ούτε διατηρείς πολεμικό ναυτικό, ούτε αεροπορία και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Να το εμπεδώσετε αυτό όσοι περίμενε να πορευτείτε με ελεημοσύνες απο την Αμερική.
    Αν δεν έχεις χρήματα μένεις με αυτά που έχεις και τα συντηρείς όσο πιο καλά μπορείς, αντί να πας σε ένα υποδεέστερο πλοίο μειώνοντας την μαχητική ικανότητα και ισχύ, έτσι απλά.

    1. Τώρα το τερμάτισες@@
     500mil έκαστo???!!! Τι να κάτσω να σχολιάσω τώρα?

     Σου ξαναγράφω:

     Εάν οι Αμερικανοι κάνουν πρόταση για MMSC με χρηματοδότηση που μπορούμε να ανταποκριθούμε δεν μας παίρνει να μην εξετάσουμε τη πρόταση τους

     Beggars can not be choosers !!

     Το ίδιο και για Μερικά LCS ως ενδιάμεση λύση για να φύγουν οι 3S των 70s!!

     Μην mperdeuseis τα LCS με τα MMSC!!

     Επειδή γραφεις περί ζητιάνου:

     Μήπως ξέχασες πως το Ναυτικό παρακαλούσε για δωρεές για να αλλάξει τις γεννήτριες στις S?

     Τα πλοία αυτά έχουν τελειώσει και κρατIούνTε με πατέντες!

     Και γράφετε να τα κρατήσουμε μέχρι το 2030+ για να πάρουμε τις δυο φαραωνικές [email protected] που δεν έχουν καν πέσει στο νερό και ο άλλος θέλει και «ευροκορβετες» τη μια πίσω από την άλλη το 2030-2033!!!

     Μάλλον έχετε χάσει επαφή με τη πραγματικότητα των 500MIL διαθεσιμων για εξοπλισμούς!!

     1. Ποιός το έχει τερματίσει με το γλύψιμο στην ΛΜ είναι νομίζω ξεκάθαρο και δεν χρειάζεται πολύ ανάλυση και συζήτηση, αφού ξεβρακώνεσαι από μόνος σου με αυτά που γράφεις και έτσι όπως αντιδράς όταν σε στριμώχνουν.
      Ενώ είσαι προφανώς ανενημέρωτος και αδιάβαστος στο θέμα και από απελπισία προσφεύγεις σε προσωπικούς χαρακτηρισμούς -δείχνοντας έτσι και αγένεια- και σε περίεργα χωρατά με διαστρεβλώσεις σχολίων συνομιλητών που τα ερμηνεύεις όπως σε συμφέρει όταν σου χαλάνε το πρόγραμμα.

      Επίσης ξεκάθαρο είναι ποιός έχει χάσει τον λογαριασμό και την επαφή με την πραγματικότητα για τα διαθέσιμα κονδύλια. επάνω στον υπερβολικό ζήλο να προωθήσει ένα εντελώς ακατάλληλο πλοίο που με τουλάχιστον 1 δις $ ανά τεμάχιο είναι και πανάκριβο. ειδικά για μια ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο που με μια σύγκρουση θα σπάσει και αν φάει έναν πύραυλο θα γίνει μπουρλότο.

      Αυτό που δεν μας παίρνει είναι να συνεχίσουμε να ξεφτιλιζόμαστε ως χώρα, συνεχίζοντας τις ζητιανιές για οτιδήποτε, στους ξένους δεξιά και αριστερά.

      Επειδή έχεις προφανώς εμμονές με συγκεκριμένα πλοία που σε εμποδίζουν να ξεχωρίσεις το σωστό από το λάθος και να αντιληφθείς ορισμένα πράγματα, το ζήτημα δεν είναι να αποκτηθούν οπωσδήποτε οι FTI αλλά να αποφευχθεί μια πανάκριβη και ανεπαρκέστατη «λύση» με αστεία πλοία που τα θεωρείς και αξιόλογα η ιδανικά για το ΠΝ.

      Επειδή μιλάς συνέχεια για προτάσεις των αμερικανών που δεν υφίστανται αφού δεν υπάρχουν και σχετικές αναφορές ως αποδείξεις, και επειδή φαίνεται ότι τα έχεις μπουρδουκλώσει αρκετά στο μυαλό σου κρίνοντας από τα γραφόμενα σου, θέλω να σε ρωτήσω σε ποιόν πλανήτη ζεις άραγε, και πόσο χαμηλά είσαι διατεθημένος να πέσεις για να περάσεις το μήνυμα που θέλεις.

      Είσαι σίγουρος ότι «νοιάζεσαι» για την αποτρεπτική ικανότητα του ΠΝ;

      Η μήπως αυτό που σε νοιάζει πραγματικά είναι το τζίρο της ΛΜ που έχει ενεργοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα και φερέφωνα για να πουλήσουν παραμύθι για αστεία πλοία που εκτός από υψηλά έξοδα για αγορά και λειτουργία δεν έχουν να προσφέρουν κάτι που να πείθει τους διεθνείς πελάτες;

      Αυτοί που αγοράζουν σήμερα νέα πλοία προτιμούν με εξαίρεση μιας χώρας που δεν έχει πολύ ιδέα από πολεμικό ναυτικό, γαλλικά, ολλανδικά ιταλικά γερμανικά και αγγλικά πλοία.

      Περίεργο που κανένας εκτός από μερικούς φανατικούς η προσκυνημένους στην Ελλάδα δεν σκίζεται για τα πλοία της πλάκας που προτείνει η ΛΜ.
      Ακόμα και η Αγγλία ως συνεργάτης και πελάτης της ΛΜ, επέλεξε ένα σχέδιο από Δανία αντί να αγοράσει το LCS που προμοτάρει για την Ελλάδα.
      Η Αυστραλία και ο Καναδάς το ίδιο, ενώ έχουν και αυτοί συνεργασία με την ΛΜ.

      Ξεφτίλας είναι αυτός που προτείνει να παραμένει η χώρα του ζητιάνος που περηφανεύεται και από πάνω για αυτό χρησιμοποιώντας φράσεις όπως beggars can’t be chosers νομίζοντας ότι λέει και κάτι έξυπνο.

      Προς ενημέρωση σου το MMCS είναι Stretched και Upgradet LCS, μην το μπερδεύεις λοιπόν με αντιτορπιλικό.

      Όσον αφορά την καραμέλα σου «Εάν οι Αμερικανοι κάνουν πρόταση για MMSC με…», που επαναλαμβάνεις συνέχεια σαν προσευχή, θα σου θυμίσω μια σοφία που λέει εάν η γιαγιά μου είχε @@ θά είχα.., το υπόλοιπο το ξέρεις φαντάζομαι.

      Φυσικά είσαι ελεύθερος να πιστεύεις ότι θέλεις και να αγωνίζεσαι για μεροκάματο και για οτιδήποτε θεωρείς σωστό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι και πραγματικά σωστό επειδή εσύ θέλεις να το πιστεύεις.

     2. Οπως ειπαμε , τα 4 μεταχειρισμενα LCS χρειαζονταν 600 εκατομμυρια για αναβαθμιση ωστε να εχουν μαχητικη αξια πυραυλακατου (hellfire) και το usn υπολογιζε επιπλεον 1.2 δις για 5 χρονια, καθως ειναι σκαφη με τεραστια προβληματα. Τα χειροτερα σκαφη ολου του αποτυχημενου σχεδιου.

      Φυσικα υπαρχει ο κινδυνος να δωσεις 1,8 δις usd + τιμη αγορας + υποδομες για να γινουν το ναυτικο αντιστοιχο των hangar queens . Συνηθως αγαπητε ck λες που θα βρουμε τα χρηματα: που θα βρεθουν τοσα για τετοια χειριστα πλοια;

      Η φτηνη λυση ειναι νσ μην τα εκσυγχρονισουμε αλλα να τα αφησουμε με το βασικο οπλισμο, δηλαδη ενα 57αρι πυροβολο. Δηλαδη να δωσουμε 1,2 δις για 5 χρονια συν υποδομες συν τιμη για σκαφος με οπλισμο κανονιοφορου (οι κανονιοφοροι εχουν 76αρια βεβαια). Σκαφος που μπορει να βυθισει εχθρικο πλοιο μονο αν κανουμε οξυγονοκολληση το εμβολο της Ολυμπιαδας και ξεκινησουμε εμβολισμους.

      Μπορεις να δωσεις 2 δις για εισαγωγη των 4 πρωτων LCS για 5 χρονια ή με αυτα τα χρηματα να παραγγειλεις 4 sigma (παραδιδονται σε 2 με 3 χρονια αν κρινουμε απο την περιπτωση της ινδονησιας) και με τα ρεστα να αγορασεις ΑΜΕΣΑ αριθμο NSM για τα F16. Ή να παρεις gowind.

      Ναυπηγηση νεων lcs με mk41 και harpoon ειδαμε ποσο κοστιζει απο τους Σαουδαραβες. Πιο ακριβα απο gowind, sigma , meko ή nansen για χειροτερα πλοια μικροτερης μαχητικης αξιας. Και φυσικα δεν ναυπηγουνται πιο γρηγορα.

     3. @Ndgi

      Γραφεις ολάκερα κατεβατά αλλα δεν απαντάς σε αυτά που σου γράφω

      Έχουμε να αντiκαταστισουμε 9S και 9combtand μέχρι το 2030 @the latest?

      Έχουμε!!

      Οι Γάλλοι για τις [email protected] ζήταγαν 2.5=3 billion αλλα με εξόφληση ΕΚΤΟΣ των οικονομικών δυνατοτήτων μας:500mil το χρόνο μείων 200+ για τα V

      Οποτε τι κάνουμε???

      Κρατάμε τις S,,Combtand??

      Επαναλαμβάνω:
      Εάν οι αμερικανοι σου προσφέρουν mmsc με χρηματοδότηση ΕΝΤΌΣ των οικονομικών μας τι κάνουμε ?

      Το απορρίπτουμε και μένουμε με S??

      Εάν οι Αμερικανοι ζητήσουν κάτι εκτος των οικονομικών μας προφανώς το απορρίπτουμε!!

      Εάν μας παραχωρήσουν LCS ως ενδιάμεση λύση τι κάνουμε?

      Δεν τα κοιτάμε καν και μένουμε με S και Combatand των 70s??

      beggars con not be choosers είπαμε !

      Το mmsc τι κόστος θα έχουν τα lcs και το τι αγόρασαν οι σαουδάραβες μαζί με τα τα συζητάμε σε ποιο σχετικό άρθρο

     4. CK
      Η αντίδραση σου ήταν αναμενόμενη, αφού δεν έχεις επιχειρήματα πέρα απο τις κουταμάρες που ανακυκλώνεις συνέχεια.
      Αν ήθελα να απαντήσω απλά σε εσένα θα το έκανα με 2 λέξεις η 3 γράμματα, επειδή δεν αξίζει και δεν συνηθίζω να ασχολούμαι πολύ με πληρωμένες 🖋 και ⌨️ που πουλάνε παραμύθια δεξιά και αριστερά σε αμυντικά ιστολόγια. Υπάρχουν όμως και άλλοι που παρακολουθούν τις συζητήσεις.

      Υ.γ.
      Αν θεωρείς εσύ τον εαυτό σου ζητιάνο η όπως λες «beggar» και θέλεις να είσαι και υπερήφανος γι’αυτό, είναι δικαίωμα σου και προσωπικό σου θέμα και επιλογή.
      Εγώ όπως και οι άλλοι που σχολιάζουν εδώ μέσα δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας ζητιάνους. Μην μας μπερδεύεις λοιπόν με τον εαυτό σου, δεν έχουν όλοι τα δικά σου γούστα και αντιλήψεις.

     1. το πιο πιθανό….μετά και την επακούμβηση που απέδειξαν ότι το ολλανδικό σκαρί αντέχει ακόμη, μην περιμένετε να τις αλλάξουν, με αυτές θα πάμε….μπορεί να τις αναβαθμίσουμε κιόλας………………….(!!!!)

     2. Μεγάλο λάθος η ελλειπή αναβάθμισή τους … Κρίμα !! οι ολλανδοι έφτιαξαν ένα πολύ καλό πλοίο …

   3. PAPER PROJECT με όλα τα μεγάλα ναυπηγεία της νότιας ευρώπης να συμμετέχουν δεν έχει νοημα όπως το θέτεις, επίσης ακριβό γιατί θα είναι, επιδοτεί την ανάπτυξη πλήρως η ΕΕ, άρα μηδενικά κόστη από εκεί.

    Το αρνητικό ειναι ότι θα αργήσει, αλλά αφού εναλλακτική και χρήμα δεν υπάρχει θα το υποστούμε και αυτό. Ας φρόντιζαν να μην έχαναν μεταχειρισμένα πλοία στα επιτελεία του ΠΝ και να έχουν αναβαθμίσει τις ΜΕΚΟ…

    Αν χαθούν και οι δύο F-122, το μόνο που μένει ειναι οι type 23, αλλά ανοίξουμε παρτίδες με τους Άγγλους και ακολουθούμε την έτοιμη συνταγή αναβάθμισης της Χιλής με μερικές τροποποιήσεις.

    1. Τουλάχιστον 4 EPC θα αποκτηθούν σίγουρα όταν θα είναι έτοιμο το σχέδιο. Δεν μπήκαμε για το θεαθήναι στο πρόγραμμα…
     Τώρα τι θα είναι τα υπόλοιπα πλοία, σίγουρα οι 4 ΜΕΚΟ και ίσως κάποια μεταχειρισμένα συν 2-4 AAW πλοία… Τουλάχιστον αυτός φαίνεται να είναι ο προγραμματισμος του Ναυτικού από τις μέχρι τώρα κινήσεις που κάνει.

 22. Σχέδια μπορούμε να έχουμε όσα θέλουμε, αλλά το λογισμικό και η σύνδεση των οπλικών συστημάτων πως θα γίνει? Επίσης έχω δει φωτογραφίες να δείχνουν το Millenium πάνω στη γέφυρα. Είναι σωστό αυτό σχεδιαστικά? Όπλα-ραντάρ μπορούμε να έχουμε ότι θέλουμε και σε 20 χρόνια να τα αναβαθμίσουμε με ότι θέλουμε? Αν είναι έτσι δεν είναι πιο οικονομικό αντί για πλοία δικής μας κατασκευής, να αντικαταστήσουμε όπλα και συστήματα των S?

  1. Όλα γίνονται στη διασύνδεση και πολύ πιο οικονομικά εάν έχεις στο πλοίο δικό σου ΣΔΜ. Όταν αγοράζεις κάτι, μπορείς να πάρεις και το λογισμικό του με συμφωνία να κάνεις τις διασυνδέσεις (ολοκλήρωση) που θέλεις. Αυτό θέλει λίγο χρόνο, αλλά είναι μια δουλειά που γίνεται και που όταν την κάνουν άλλοι την (υπερ)χρεώνουν απίστευτα. Το Millenium είναι θέμα σχεδιασμού που θα μπει. Εάν υπάρχει χώρος, μπαίνει εύκολα οπουδήποτε γιατί και stealth σχεδίαση είναι και δεν χρειάζεται να τρυπήσεις το σκαρί. Κάθε σχεδίαση, έχει τοποθετήσει τους χώρους της έτσι, ώστε να γίνονται και οι υπόλοιπες εργασίες. Άρα έχει περιορισμούς τόσο ως προς τους χώρους, όσο και για την πλευστότητα. Δεν μπορείς να κάνεις ότι παρεμβάσεις θέλεις σε ένα πλοίο. Υπάρχουν όρια.

 23. Εννοείτε πως κάθε σκέψη να χαλάσει αυτός ο προγραμματισμός (belharra-ευρωκορβετα) από το δίδυμο της συμφορας (Lcs/Mmsc-Saar 72)
  Που προωθεί το αμερικανικό ναυπηγείο της onex, δίνοντας μας 4 αλουμινενιες τρατες Για 4 δις, και μια ψαροπουλα 800 τόνων με κόστος που Θα φτάσει την ευρωκορβετα στα 300 εκρια ανά πλοίο είναι οχι απλός εγκληματική αλλά έσχατη προδοσία και όλοι όσοι υπογράψουν αλλά και τα μίντια που τις προωθούν πρέπει να υποστούν τις ποινικές ευθηνες.

  1. Ποιος προγραμματισμός ?????????????????????????????????

   οι[email protected] δεν προχώρησαν λόγου κόστους και ο Σταϊκούρας αναφέρεται πως ζήτησε δεκαετή αναβολή του προγράμματος!!!

   Στο γράφω παραπάνω πως οι «ευροκορβετες» είναι paper project!!

   Το πρώτο πλοίο θα παραδοθεί στο Ιταλικό Ναυτικό το ..2027bεάν όλα πάνε καλά μέχρι τότε

   Που δεν υπάρχει περίπτωση να πάνε καλά !!!

   Πως θα πας μέχρι το 2030?

   Με 9S ετών…. 50???

   Η θα μείνεις με 4MEKO και 2 [email protected]???

   Ξαναγράφω πως η «ευροκορβετα» είναι σανός για να κλωτσήσουμε το τενεκεδάκι της ανανέωσης του στόλου πιο κάτω

   Eάν οι Αμερικανοι έρθουν με ρεαλιστική χρηματοδότηση για τα MMSC και Μερικά ωLCS ς ενδιάμεση ΔΕΝ μας παίρνει να τους αγνοήσουμε!!

   Αλλιώς S μέχρι το 2040 και βλέπουμε

   1. Είσαι πουλημένο τομάρι της Lockheed και ωρυεσαι εδώ μέσα κατά των Belharra, και των ευρωκορβετων για να μην χάσει τα λεφτά η αγαπημένη σου εταιρεία που θα μας πουλήσει τρατες από αλουμίνιο χωρίς πύραυλο αεράμυνας περιοχής, χωρίς πύραυλο κρούσης στα 1000 χιλρα (mdcn) χωρίς σόναρ κητούς, με ένα ραντάρ της πλάκας σε σχέση με το SeaFire, και βαριέμαι να συνεχίσω άλλο.
    Και ολα αυτά οχι και πολύ φτηνότερα
    4 δις για 4 πλοία.
    Μάλλον έχεις μπερδέψει τα σαιτ, άλλο είναι το σαιτ που οι διαχειριστές του πληρωνονται από τη λοκχιντ και από την πρεσβεία στη βασ. Σοφίας για να προωθουν τα. Αμερικανικά σαπακια.
    Καλύτερα να μας αδειάσεις τη γωνία.

    1. Έχεις πλακα!!!

     Ποιο πάνω μου γραφεις πως θα έχουμε τα φοβερα και τρομερά εκσυχρονισμένα P-3 να περιπολούν με τορπίλες και αντιπλοικους!!

     ΠΟΙΑ ΕΤΑΙΡΊΑ ΠΉΡΕ ΑΥΤΌ ΤΟ MEGA ΦΙʼAΣΚΟ ΘΥΜAΣΑΙ ΜΉΠΩΣ??

     Και εσύ πουλημένο τομάρι της LM είσαι ρε συνάδελφε???
     Οι [email protected] τελειώσανε !!
     Εάν οι Γάλλοι έρθουν με ρεαλιστική πρόταση χρηματοδότησης τα ξαναλέμε
     Με διαθέσιμα 500MIL έχουμε το χρόνο-200+ για τα f16 ——> LM!!!AGAIN!!

     Οποτε εάν κατάλαβα καλά εσύ προτειε\νεις τη ΜΕΊΩΣΗ του άρρυθμου των φρεγατών και να κρατήσουμε τις s μέχρι το 2030+!!!

     [email protected] και όλα τα αλλα ρόιδο δηλαδή!!!

     1. Ρε CK δεν μας ειπες , οι Iver Που τοσο μας τις παινεύεις τελικα εχουν και αυτες ντουκου ντουκου Diesel οπως οι Bel ?

     2. @digenis
      Ναι και οι IVH CODAD έχουν
      Ποσο κόστισαν στους Δανούς όμως θυμάσαι ????
      Ποσο θα κοστίσουν στους Ινδονήσιους? 2 @ 750 MILL!!

      Επιπλέον κανένας δεν έγραψε πως είναι το …καλύτερο για asw όπως γράφηκε για τις [email protected]!!!

    2. Θα σου συμπληρωσω εγω το σκαρι που ειναι στο κατωτερο οριο αντοχης απο πληγματα, την τεραστια καταναλωση κ το τεραστιο κοστος συντηρησης

     1. @andrasmp412c

      Αναφέρεσαι στη lcs?

      Ναι αυτό eινάι γνωστό

      τα πλοία δεν σχεδιάστηκαν σαν φρεγάτες δεν καλούνται φρεγάτες!

      Επαναλαμβάνω πως πρέπει να φύγουν 9 S και αλλα τόσα Combtand μέχρι το [email protected] latest

      Με τι θα αντικατασταθούν?

      Με 2 [email protected]?

     2. Η λύση είναι μία και με πολλαπλά οφέλη…. MEKO A200. Πλοίο που έχει τα πιο πολλά κοινά συστήματα με τα ήδη υπάρχοντα στο ΠΝ και είναι ήδη επιχειρησιακό. Συν το ότι με μια τέτοια παραγγελία μπορεί να κερδηθεί και ένας ίσως, δωρεάν εκσυγχρονισμός τον 4 υπαρχόντων MEKO, με τα ίδια συστήματα και ξεκλειδώνουν και οι F123 σαν ενδιάμεση λύση. Το μόνο λογικό και πιο γρήγορα υλοποιήσιμο σενάριο για την ενίσχυση του στόλου.

     3. Καλά μην υπερβάλλουμε, 12 ώρες με 1,5 ευρώ:
      α) δεν έπαιρναν ούτε οι Δανοί (και ναι μεν έδωσαν μέρη να τα κάνουν άλλοι φτηνά αλλά δεν ήταν και τζάμπα)
      β) δεν παίρνουν ούτε οι Άγγλοι (που υποτίθεται ότι θα την βγάλουν πιο φτηνά και από τους Δανούς, οπότε μπορούμε να το παραγγείλουμε από τους Άγγλους και ας μας βάλουν και καπέλο 10%

     4. Ενω ας πουμε οι mmsc θα χουν ενισχυμενο σκαρι, κ αλλο συστημα προωσης με λιγοτερα προβληματα κ μικροτερη καταναλωση. Μ@λ@..ς ψαχνεις τωρα;

    3. Εχει εκτραχυνθει η συζήτηση. Αυτά περί πουλημένων τομαριων κτης ΛΜ κτλ, δεν ειναι καλό να γράφονται. Ο καθένας μας έχει τις απόψεις του.

     Και εγώ δεν συμφωνώ με τις Μπελχαρες, ειναι πανακριβες, θα προτιμούσα πλοίο με μικρότερο κόστος όπως Gowind, Formidable, Iver Huitfeldt κτλ.

     Για επιχειρήσεις κρούσης καλό θα ήταν να αγοραστουν βληματα stand off για τα Φ16, και να ξεχάσουμε ανοησιες περι scalp naval πάνω σε φρεγατες που δεν έχουν επαρκή αριθμό κελιων ουτε καν για αντιαεροπορικους πυραύλους.

   2. Να την πάλι η «ρεαλιστική» χρηματοδότηση και πρόταση των αμερικανών, για να προωθήσουμε ένα ακατάλληλο και τραγικά υποεξοπλισμένο πλοίο αντί για αυτό που ζητάμε και χρειαζόμαστε.ä

    Μετά κατηγοράς τους άλλους για σερβίρισμα σανό, σερβίροντας παράλληλα σανό μάρκας ΛΜ στα σχόλια.

    1. E κάτσε με τις 50χρόνeς S με ηλεκτρονικά και όπλα των..70s να παρακαλάς μην σκάσει η γεννήτρια και πάθεις η δεν κρατήσει το τσιμέντο ταχείας πήξεως και μπάζεις νερό!!

     Τραγικά υποεξοπλισμενο πλοίο είναι για παρα πολλούς από μας και η [email protected]
     έχει καν πέσει στο νερό που δεν έχει κάνει λειτουργήσει ως σύστημα συστημάτων!

     Μπας και πουλάτε εσείς σανός γαλλικό???

     1. Εγώ μια χαρά κάθομαι μα τις S εσάς σας έχει πιάσει πανικός, μην χαθούνε τα ψεύτικα πλοία της ΛΜ.

      Εσάς τους «πολλούς» σε πιο σεμινάριο σας μαθαίνουν να επιχειρηματολογείτε με αυτές τις αστειότητες που δεν πείθουν κανέναν λογικά σκεπτόμενο;
      Πληρώνετε για αυτό η είναι και αυτό δωρεάν απο την εταιρία που προμοτάρετε;

     2. Καλύτερα ένα σχέδιο που δεν έχει πέσει στο νερό, παρά ένα σχέδιο που έπεσε στο νερό και βρέθηκε αποτυχημένο.

      Οι MMSC θα είμαι η ταφόπλακα του ΠΝ.

     3. @adpanos

      Λάθος είσαι:
      Οι LCS βγάλαν προβλήματα όπως κάθε καινούργια κλάση πλοίου
      Οι αμερικανοι κάνουν τις διορθώσεις και συνεχίζουν τις ναυπηγήσεις
      Ποσα προβλHματα έβγαλε το ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΉΣ θυμάσαι?
      Μετά τι έγινε?
      Σταματήσαμε τις ναυπηγήσεις των υπολοιπων?
      Δεν είχε εξαγωγικές επιτυχίες η κλάση στη Τουρκια και Korea?

      Τα προβλHματα των LCS είναι πίσω
      Τα προβλHματα των [email protected] δεν έχουν ΚΑΝ ΑΡΧΊΣΕΙ

   3. Με ολο το σεβασμο, απ το να δωσω 1δις για μια απαραδεκτη κορβετα οπως η mmsc προτιμω τις S ακομη κ αν χρειαστει να κανω κουπι εγω ο ιδιος στο τελος. Αν αυτο το τσοφλι μας το διναν στο 1/3 της τιμης μαζι σου με τα μπουνια. Θα λεγες πατατα μεν φθηνο δε. Αλλα με 1 δις οχι. Κ ελεος με αυτη τη βλακεια της χρηματοδοτησης. Δανειο ειναι οχι δωρο!

     1. Και να αποσύρουν τα πρώτα πλοία, τα προβληματικά θα είναι… για να μην πιάσουμε το θέμα του αλουμινίου.

     2. Ακριβώς αυτό φίλε Μάγειρα, ακόμα και χαρτζιλίκι να μας έδινα απο πάνω θα ήταν ασύμφορη και πανάκριβη έπιλογη για αυτά που προσφέρουν η που δεν προσφέρουν τα συγκεκριμένα πλοία της πλάκας.

      Αυτό εννοούσα ΑΙΜ, απο πάνω θα είναι και τραγικά υποεξοπλισμένα για το ΠΝ, αφού έχουμε πυραυλάκατους με ισχυρότερο οπλισμό.

    1. μη φοβάσαι και δεν θα φύγουν τόσο εύκολα οι Σ. Αυτά τα πλοία – αν και όχι ιδιαίτερα οικονομικά – είχαν μία θετική πορεία στο ΠΝ και είναι φρεγάτες από ατσάλι, όχι κορβέτες από αλουμίνιο…Πρέπει να έχουμε 14 κύριες μονάδες επιφανείας αν θέλουμε ως γεωπολιτικός χώρος να υπάρχουμε και να προστατέψουμε τις θάλασσές μας (μεγάλη έκταση). Άρα οι φρεγάτες θα αντικατασταθούν με φρεγάτες. Τα λεφτά είναι πολλά όντως, αλλά πρέπει επιτέλους η πολιτική ηγεσία της χώρας να αντιληφθεί το διακύβευμα….

    1. Ενα πλοιο στην αιχμη της τεχνολογιας κ game changer ειναι ακριβο. Το να κανεις φθηνη αντιπολιτευση ειναι 0,60 το ποστ. Εκτος αν αλλαξε η τιμη. Διαλεξε κ παρε

  2. Θέλω να ελπίζω ότι τις Saar 72 είτε δεν τις σκέφτονται είτε τις σκέφτονται για αντικαταστατη των Combatante και ότι θα είναι φτηνότατες, αλλιώς δεν έχει νόημα

  3. @Romeo60
   Σωστός! Και δεν το λέω για το οικονομικό σκέλος αλλά καθαρά για το επιχειρησιακό… Ακόμα και φθηνότερα να βγουν μιλάμε για υποβάθμιση ισχύος του ΠΝ σε Λιμενικό…

   1. Πολύ σωστή και εύστοχη παρατήρηση!
    Αυτό δεν το σκέπτονται καθόλου όσοι προωθούν αυτό το πλοίο της συμφοράς για το ΠΝ το οποίο χρειάζεται πολεμικά πλοία με όλη την σημασία της λέξεως για αντικατάσταση φρεγατών.

  4. Romeo60
   Συμφωνώ με όσα είπες, και να προσθέσω ότι όταν ρίχνουν έναν Τζοχατζόπουλο στην φυλακή επειδή υπέγραψε για υποβρύχια που αγόρασαν στην συνέχεια και πολλές άλλες χώρες σε Ευρώπη, Αφρική και Ασία, δεν μπορεί και δεν πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθεροι εκείνοι που θα υπέγραφαν για ένα ακατάλληλο πλοίο που θα προέρχεται απο ένα αποτυχημένο πρόγραμμα το οποίο συνεχίζει να υπάρχει μόνο για περιορισμό της ζημιάς και για να διατηρηθεί ένας αριθμός μονάδων επιφάνειας στο αμερικανικό ναυτικό μέχρι να ναυπηγηθούν νέα αξιόλογα πολεμικά πλοία για διατηρηθούν οι οροφές.

   Όσοι σκεφτούν να υπογράψουν για πανάκριβα ακατάλληλα και υποεξοπλισμένα πλοία mmcs και lcs που θέλουν να πληρώσει και ο ελληνικός λαός για να οικονομήσει η ΛΜ χρήματα να ετοιμαστούν πρίν ακόμα υπογράψουν συμφωνία για ειδική επιτροπή και εξονυχιστικούς ελέγχους και δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων.

 24. Σοβαρευτείτε με το καραγκιοζιλίκι της Als. Αφού είναι τέτοια σχεδιάρα γιατί δεν πωλήθηκε πουθενά; Μήπως δεν υπάρχει σχέδιο; Μήπως ψάχνει ακόμη ένα παρεάκι κρατική χρηματοδότηση;
  Τα 100 + μυρια που κοστίζει ο ΑΡΧΙΚΟΣ σχεδιασμός πολεμικού πλοίου στο εξωτερικό, και καλά στην Ελλάδα έγινε δωρεάν από μερικούς αφυπνισμένους πατριώτες. Μέχρι και σε επίπεδο βίδας είδε ο άλλος σχέδια…. ΈΛΕΟΣ!

  1. Από την μία τους καταλαβαίνω, έγραψε το σαιτ για κάθε κατηγορία φρεγάτας που ειχε ένα σημαντικό ποσοστό αναγνωστών υπέρ της, οπότε αναγκαστικά θα έγραφαν και για αυτό, απλά αν θέλαν να είναι δίκαιοι έπρεπε να είναι λίγο πιο focused στο ότι είναι απλά ένα σχέδιο/παρουσίαση.

   Από αυτή την άποψη ήταν άτυχος ο Γκιόλβας γιατί το κανόνι του δεν ανήκει σε καμιά κατηγορία και ετσι δεν μπορούν να το βάλουν στα υποψήφια/προτεινόμενα καμιάς κατηγορίας (πχ πυροβόλα, βαλλιστικά, αντιβαλλιστικά/αντιαεροπορικα κτλ). Οπότε ακόμη και αν το σχέδιό του ήταν ζωγραφισμένο μέχρι την τελευταία βίδα, έπεσε στην λήθη, παρά τις τρομερές επιδόσεις που είχε (στα χαρτιά του Γκιόλβα)

  2. H ALS είναι ένας αρχικός σχεδιασμός πλοίου κομμένο και ραμμένο στα μέτρα που θέλει το ΠΝ.
   Αν υπήρχε πραγματική επιθυμία των κυβερνώντων να παρουσιάσουν ένα σύγχρονο πλοίο για το ΠΝ , τότε θα ήταν μια καλή περίπτωση για ανάπτυξη της κλάσης.
   Από την στιγμή που οι κυβερνώντες ποντάρουν στην διπλωματία των εξοπλισμών η ALS θα παραμένει ένα ψέμα για πολλούς.

   Προσωπικά θα ήθελα όλοι αυτοί οι καρεκλοκενταυροι των πανεπιστημίων με κάποιο τρόπο να αναγκάζονταν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο ΠΝ για ανάπτυξη του Project ώστε να φτάσουμε στο σημείο να παραχθεί ένα πρωτότυπο.
   Από εκεί θα μπορούσαμε να μιλήσουμε σε άλλη βάση στο διεθνές στερέωμα.

   Αλλά δεν υπάρχει θέληση.

   1. Αυτή είναι μια σωστή και ψύχραιμη θέση.
    Και μάλιστα, εάν υπήρχε η θέληση, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από περιπολικά ανοικτής θαλάσσης 1.0 ή 2.0 τ. που δεν έχουν και τις μεγαλύτερες απαιτήσεις και μετά προχωρούσαμε σε πιο περίπλοκα πράγματα. Δεν γίνεται να ξεκινήσεις μια εθνική προσπάθεια (λέμε τώρα) κατ’ ευθείαν με υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών φρεγάτα. Αυτά δεν γίνονται. Και δεν φταίνε τα πανεπιστήμια. Αυτά έχουν και γνώση και διάθεση, όπως φαίνεται και από το Α.Π.Θ. Αλλά εάν δεν τους καλέσεις σε κάτι συγκεκριμένο…

 25. Ο δημ. Τομεας και δει οι αμυντικες του βιομηχανιες θα πανε μπροστα μονο με Ιαπωνες στο management και Κινεζους να βγαζουν τη δουλεια. Μεγαλη πληγη ο κακος συνδικαλισμος….
  Προσωπικα θα επελεγα DAMEN για ΣΥΝΟΛΙΚΗ παραγγελεια απο ΤΠΚ εως aaw ΦΓ με μακροπνοο 20ετες project και δωρο τον Σκαραμαγκα. ΥΒ θα επελεγα απο Γαλλους

  1. Εχω σε μεγαλη εκτιμηση τον ολλανδικο ναυπηγικο τομεα.
   Γιατι να παρουν ομως το Σκαραμαγκα; Εχουν ηδη επενδυσει στη Ρουμανια και σε αλλες χωρες και πρεπει η εταιρια σαν οργανισμος να απορροφησει τις ηδη υπαρχουσες επενδυσεις αλλιως κινδυνευουν οι επομενοι ισολογισμοι. Δυστυχως δεν εχουμε χρηματα για τοσο μεγαλη παραγγελια που θα αξιζε για την damen να επενδυσει στην Ελλαδα.

   1. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
    Τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά είναι τα μεγαλύτερα της ανατολικής Μεσογείου.
    Η χώρα μας έχει προοπτικές να γίνει η μεγαλύτερη πύλη εισόδου εμπορευμάτων για την Ε.Ε. πράγμα που βέβαια δεν θέλουν ΟΥΤΕ οι Κάτω χώρες αλλά ούτε οι Γερμανοί.
    Όμως αν πιέσουμε προς την κατεύθυνση αυτή με σχέδιο, τότε ο Σκαραμαγκάς αποκτά μεγάλη αξία.
    Σε ένα τέτοιο σενάριο οι Ολλανδοί θα είχαν λόγο για επένδυση.

 26. Δεν μπορούμε να συζητάμε τωρα σχέδιο ALS, μιας ανυπαρκτης εταιρίας, σε ανύπαρκτο ναυπηγείο, και μάλιστα να παρουσιάζεται και ως υποψηφιο. Η εταιρία δεν έχει κατασκευασει ουτε ψαροβαρκα, και τωρα θα κατασκευάσει πλοιο 5000 τονων. Ουτε για αστείο.

  Ας δουλέψουν σε ενα σχέδιο για σκάφος Λιμενικου, ας πάνε στην ΟΝΕΧ που έχει ναυπηγείο και ας το προτείνουν. Και αν είναι επιτυχημένο, τότε μπορεί να υπάρξει συνέχεια, με αλλα προγράμματα, π.χ. περιπολικού, πυραυλακατου κτλ. Αλλα όχι με το καλημέρα φρεγατα 5000 τονων.

  1. Σωστά ας γίνει η αρχή για ένα 20-25μετρό CB90 να μεταφέρει μια πλήρως εξοπλισμένη ομάδα μάχης και οπλισμού υποστήριξης και βλέπουμε τα υπόλοιπα…

   1. Φιλε ΑΙΜ,
    Η υποθεση των CB90 δειχνει το ποσο κακους επιτελεις εχουμε στο ΓΕΣ. Σε αρχιπελαγος με μικρα νησια, που δεν μπορουμε να εχουμε παντου ισχυρες φρουρες, δεν εχουμε τη δυνατοτητα ταχεας μεταφορας πεζοναυτων ή καταδρομεων απο σκαφη κατηγοριας cb90. Βρηκαν μονο τα σαπακια απο Αμερικη. Ειδαλλως μειναμε ειτε στα φουσκωτα λες και παμε για ψαροντουφεκο ειτε στα αρματαγωγα του Πατον.

    2,8 εκατομμυρια κανει το κομματι και 20 απο αυτα θα εδιναν αλλες ικανοτητες και ευελιξια στα Δωδεκανησα.

    1. @phormio

     Σωστότατος!!

     Αλλα χωρίς τα αρματαγωγά να μπουκάρουν σε καμια παραλια τι show θα στήνουμε για τους παρμενιονες μας λες??

     Έχουμε και αυτούς τους Πεζοναύτες στο Βόλο
     Τι θα τους κάνουμε με τα cb90?
     Θα τους ξεσπιτώσουμε???

     1. Τοσοι Θεσσαλοι αξιωματικοι πανε στους πεζοναυτες για να ειναι κοντα στα σπιτια τους.

      Λεμε συχνα οτι οι πεζοναυτες πρεπει να πανε στην Αττικη να ειναι κοντα στο ναυσταθμο. Μεγα λαθος. Ηδη η Αττικη εχει περισσοτερο στρατο απο την εποχη του πελοποννησιακου πολεμου. Οι πεζοναυτες ανηκουν στα Δωδεκανησα. Να μοιραστουν μεταξυ Κω και Ροδου. Να μπορουν να αντιδρασουν μεσα σε μια ωρα σε περιπτωση καταληψης μικρου νησιου ή αποστολης ενισχυσεων.

      Απο εκει και περα θελουμε αλλα 8 CB90 , 4 στη Χιο και 4 στη Μυρινα ( για Οινουσες και Αη Στρατη αντιστοιχα), να εκπαιδευτουν σε αυτα οι ΔΑΝ.

      Βεβαια αν εξακολουθουν οι ΔΑΝ να εχουν 25-30 οπλιτες, δεν χρειαζομαστε CB90 για αποστολη ενισχυσεων αλλα αρκει ενα φουσκωτο.

 27. CK το να μπάζει νερά η LCS στη μεση του ωκεανού και να μένει ακίνητη για ωρες και μερες ειναι τραγικό πρόβλημα , οπως επίσης ειναι τραγικός ο εξοπλισμός πολυ μικρης εμβέλειας σε ολα ,οπως και ο ελλειπης εξοπλισμος … ρανταρ,οπλα ολα .Διαφημίζουν εξοπλισμό που δεν το βάζουν ταυτόχρονα και μόνιμα πάνω .

  Ειναι φανερό οτι το σκαφος σχεδιάστηκε για ταχύτητες για αυτο δεν έβαλαν ούτε στις επανασχεδιάσεις σοναρ τροπιδας ουτε είναι Modular το σκαφος . Ανταυτου μας βομβαρδίζουν με τις μπροσουρες για τα συρόμενα που ναι μεν ειναι θεμιτό αλλά δεν είναι τροπιδας .

  Αυτες ειναι άλλων προδιαγραφές για διαφορικό πολεμικό ναυτικο ,οχι το ελληνικο …Για να κανει δουλεια στο δικο μας ΠΝ θελει επανασχεδιαση ενα σκαφος που μετα τις απανωτές επανασχεδιάσεις είναι ήδη ακριβό .

  Αν αυτού οι αμερικανοι κατασκευάζουν ενα σκαφος που ταιριάζει πολυ καλύτερα στο ΠΝ μας . Ειναι η FFG …Πρεπει να σταματήσειει η συζήτηση για MMSC\LCS και να επικεντρωθούν στις FFG αν τελικά δεν τελεσφορήσει η απόκτηση Bel .

  Δεν ειπα ποτε οτι CODAD ειναι καλύτερο απο CODLAG ή CODLOG.
  H CODAD εχει εξελιχθεί τοσο οσο να καταργήσει σχεδόν τα CODOG ή COGOG απο θεμα κατανάλωσης , παρουσιάζει μετά από απανωτές εξελίξεις ενα πολύ καλο ακουστικό ίχνος ,αρκετό για να μπορει να θεωρηθεί αξιοπρεπές αλλα οχι στο »τέλειο» επίπεδο όπως CODLAG ή CODLOG. Τελος CODAD ειναι πολυ ποιο ευκολα και οικονομικά στην συντήρηση και την απόκτηση .

  Στην τελικη ΠΑΝΤΑ ισχύει οτι καλό σύστημα ανταγωνιστικό ειναι αυτό που »δεν χαλάει» και μπορείς να κάνεις δουλειά αξιοπιστα και ειναι σχετικα φθηνοτερο … Με αυτη την λογικη το GODAD ειναι σιγουρα μια απο την επιλογες του ΠΝ μας ,ασχετος αν σε ενα απο τους πηλωνες(ακουστικό ιχνος) γραφηματων συγκρησεων CODLAG ή CODLOG εμφανιζονται λιγο καλυτερες

  1. Περισσότερη σημασία από το είδος πρόωσης έχουν οι διατάξεις που φέρει το μηχανοστάσιο για την μείωση του ιδιοθορυβου και οι οποίες είναι αρκετά ακριβές… Πλοία με την ίδια προωση δεν έχουν την ίδια παραγωγή θορυβου.
   Παράδειγμα η Arrowhead η οποία στην διαμόρφωση Type31 του RN είναι παντελώς ακατάλληλη για ASW.

  2. @DIGENIS

   Είπαμε οι LCS βγάλαν προβλήματα όπως κάθε καινούργια κλάση

   Για τις [email protected] δεν ξέρουμε καν εάν επιπλέουν αφού δεν έχει πέσει στο νερό το πρώτο!!

   Εμείς δεν θα στέλνουμε τιςLCS στην άλλη άκρη του… Ειρηνικού για ..2 χρονια
   ʼAλλη χρήση θα κάνουμε οποτε άλλο κόστος και άλλες απαιτήσεις συντήρησης

   Τα FFGx μην ακούω πως είναι κομμένα και ραμμένα για το Ελληνικό Ναυτικό!!
   Μιλάμε για πλοία 7500tn διπλάσιο σχεδόν από MEKO,S,LCS!!!

   Μην ονειροβατούμE!!

   Το CODAD το βάζουνε στα φτηνιάρικα πλοία(Lafayette,IVM, Type 31,….)

   Όλα τα σοβαρά για ASW (FREMM., TYpe 26,….)έχουνε και ένα eLectric που απουσιάζει τελείως από τις [email protected]!!

   Είπαμε οι Γάλλοι θέλαν κάτι φθηνότερο από τις fremm για να αντικαταστήσουν τις Lafapommes
   ως off shore patrol boat και ως radar picker!

   Εσείς πάτε να μας το πουλήσετε ως το super πλοίο!!

   1. Δεν ειναι απλα προβλημα το να μπάζει νερά απο το σύστημα μετάδοσης και να το ρυμουλκούν καινούργιο πλοιο …Ειναι σοβαρό προβλημα σχεδιασης …Ουτε ειναι λογικο σε απανωτές επανασχεδιασεις να μην φερει σοναρ τροπιδας !!! Προφανώς το θεμα με το συστημα μεταδοσης λυθηκε αλλα το πλοιο εφτασε οροφη στις δυνατοτητες γιατι δεν ειναι modular ούτε πλέον φθηνό .

    Οι μπελαρες δεν πρωτότυπο σχεδιο ,οπως ηταν τα Τ214 και τα LCS ,ακολουθεί την πεπατημένη που έχει τεσταρι το Γαλλικο ΠΝ .Δεν πρόκειται να εχει τέτοια Major προβλήματα .Ισως να εχει μικροτερα αλλα για αυτο παραλαμβανουν το πρωτο πλοιο οι Γαλλοι για να τα λυσουν ακομα και αυτα τα μικρα .

    Οι FFG εχουν ολες τις προδιαγραφες στο οπλισμο και τα ηλεκτρονικα που κατα καιρους εχουμε ακουσει οτι ζηταει το ΠΝ ,ουτε βιδα δεν χρειαζετε να επανασχεδιαστη … Εκτος τα τομαχοκ …

    Η CODAD μπηκε δυναμικα σε σχεδια που παραδοσιακά έβαζαν Gas

    H Γαλλοι βαζουν πανω στις Bel το καλητερο ρανταρ που εχουν …Οταν θελεις φθηνη για pommes δεν βαζει τετοιο ρανταρ …

    1. Πόσες φορες έγινε το περιστατικό που αναφέρεις με το μπάσιμο νερών??

     Είπαμε πως με τις LCS ξέρεις τι προβλhματα έχουν βγάλει σε αντίθεση με τις μακέτες [email protected]

     Για το sonar τρόπιδας; στα έχω γράψει:
     Η αποτελεσματικότητα του μειώνεται όσο αυξάνει η ταχύτητα και ο θόρυβος του πλοίου
     Και εδώ έχουμε να κάνουμε με jet skiis / cruising speed στα 40 knots!!

     Τα ίδια ισχύουν με όσα πλοία έχουν HMS
     Πάνω από 12-15 knots πολύ αμφιβάλλω πως μπορούν να ακούσουν τίποτα

     Επιπλέον τα lcs βασίζονται σε αλλα μέσα για εντοπισμό επερχομενων τορπιλών

     Για asw έχουν δοκιμαστεί με vds captas 4 και φέρουν και 2 sea hawk

     Οι [email protected] είναι εντελώς καινούργιο πλοίο με καινούργιο design+radar+digital bullshiting
     πια πεπατημένη μας λες??

     Οι ffg είναι 7500th
     που το χει δει αυτό το εκτόπισμα το ελληνικό ναυτικό???

     Οι Γάλλοι τις[email protected] τις προορίζουν και ως radar pickets στις άκρες του battle group για αυτό βάλαν και καλο radar στα χαρτιά +
     Δεν βάζεις καλο RADAR και μονο 2X8 A50VLS+ASTER15 με εάν θέλεις το πλοίο AAW όπως μας πουλάνε εδώ!!
     με εάν θέλεις το πλοίο να έχει όπως μας πουλάνε εδώ

     1. Τα συστήματα των Bel ειναι εξέλιξη ή ίδια των Fremm και δοκιμασμένα ,τίποτα που να εχει κινδύνους αστοχίας όπως τα Τ214 και οι LCS …

      ο Design υπάρχει και σε άλλα σκαφοι με ανεστραμμένη γαστρα εδω και πολλά χρόνια .Δοκιμασμένη τεχνική

      Όπως και το Radar της Thales με GaN με το PSIM ειναι δοκιμασμένο .Πας σοβαρά να βγάλεις προβληματικό το Radar της Thales ? Μιλας για την Thales σωστά ?

      https://en.wikipedia.org/wiki/Inverted_bow

      Το monoHull ειναι για ταχύτητες, δεν κόβεται δεν προστίθενται τμήματα δεν γινονται τροποποιήσεις δεν ειναι Modular … Άχρηστο σχέδιο για το ΠΝ που δεν τον ενδιαφέρουν τα 40knts .

      Οσο για το Sonar τροπιδας μην προσπαθείς άδικα να το βγάλεις άχρηστο … Είναι βασικός αισθητήρας του ΠΝ σε ολα μας τα πλοια εδω και πολλα χρόνια

      Και ετσι να ειναι »radar pickets » μας κάθισε μια χαρά … όπως μας κάθεται μια χαρα τα 3πλα μεγάλα σοναρ . Οταν ενα πλοιο λοιπον όπως ακόμα και απλη Γαλλικα Bel εχει τετοια μεγαλα σε εμβελια ηλεκτρονικά δεν την λες και pommes !!!

      Pommes λοιπον ειναι η MMSC/LCS και οχι η Bel .Ακομα και η Γαλλικη bel ειναι ανώτερη στην ιδια τιμη με LCS .

      Απο οσο φαίνεται κάνεις μαύρη προπαγάνδα χωρίς στοιχεία ούτε λογικές ακολουθίες .

     2. @DIGENIS [email protected]

      Μας κανεις τον άσχετο η είσαι???

      Η [email protected] είναι τελείως διαφορετική σχεδίαση από τις FREMM!!
      Δεν είναι παραγωγο!
      inverse bow design ποια αλλα γαλλικά πλοία είχανε??

      Μας λες πως το fixed array GaN SEA FIRE προέρχεται από το περιστρεφόμενο PESA HERCUELS των FREMM??

      Κοίτα τι μηχανές έχουν οι eLectric FREMM και τι έχουν οι NTOUGKOU NTOUGKOU [email protected]!!

      Καμια σχέση!!

      Το SEA FIRE που έχει δοκιμασθεί ??
      σε πλατφόρμα δοκιμων ναι όχι σε πλοίο που δεν υπάρχει καν!!

      έλεος με τη παραπληροφοριση!!!

     3. @MAGEIRAS-xamogelastos:

      Με τα 4 romeo θα έχουμε11+4=15 sea hawk και ΜΟΝΟ 7 πλοία(4 meko+3s) από τα οποια μπορούν να επιχειρούν εάν δεν το έχεις καταλάβει!!

      επιπλέον τα ελικόπτερα είναι το κατεξοχήν εργαλείο για asw
      Όχι το hull mounted sonar που γράφετε εδώ μέσα!!

     4. Μάγειρα
      Ο CK έχει «επιχειρήματα» δεν αστειεύεται. 🙂
      Προσωπικό μου φαβορί είναι το ερώτημα που έθεσε για τις FTI «θα επικοινωνούν τα γαλλικά πλοία με τα ελικόπτερα MH60R;» με το οποίο το τερμάτισε επάνω στην απελπισία του όταν έβλεπε να πλησιάσει η μέρα για την υπογραφή συμφωνίας με την Γαλλία.

     5. Οι Γάλλοι πήγαιναν να μας πασάρουν και το naval version του NH90 εάν δεν θυμάσαι!

      Για να μπορέσουν να επιχειρούν τα SEA HAWK πρέπει να γίνουν αλλαγές στο πλοίο

      Τι DATA LINKS χρησιμοποιεί το SEA HAWK και τι υποστηρίζει το SETIS??

      Για «ψακτο» λίγο!!

      Ξέρεις πως τα SEA HAWK μπορούν να μεταφέρουν
      τακτική εικόνα στο KPM
      Είσαι σίγουρος πως αυτό είναι δυνατό με το γαλλικό KPM?

      Εκτος εάν μείνουμε στους ασυρμάτους!!

     6. CK

      Οποίος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει λέει η γνωστή παροιμία, ακριβώς αυτό κανείς και εσύ όσο γίνεται λόγος για οτιδήποτε άλλο εκτός απο τα LCS που θέλεις εσύ να πάρει το ΠΝ.

      Δεν είναι ούτε ο χρόνος, ούτε τα έξοδα, ούτε τεχνικές ανεπάρκειες και ασυμβατότητες όπως λες συνέχεια οι λόγοι που χτυπιέσαι. Είναι η εμμονή σου και το κόλλημα που έχεις με τα ανύπαρκτα σκάφη της ΛΜ, που είναι και πανάκριβα για αυτά που δεν θα έχουν πάνω σε σύγκριση με τις γαλλικές φρεγάτες στην διαμόρφωση που παρουσιάστηκαν για την Ελλάδα, η ακόμα και σε σύγκριση με την έκδοση για το ΜΝ.

      Ειδικά αν συγκρίνεις την γαλλική έκδοση με την αμερικανική έκδοση του LCS θα διαπιστώσεις αν δεν έχεις πρόβλημα με τα ματιά, ότι η διάφορα στον εξοπλισμό και οπλισμό είναι χαοτική υπέρ του γαλλικού πλοίου, ενώ η τιμή σχεδόν ίδια.

      Εσένα σε μάραναν οι 40kts και τα 2 ελικόπτερα που στοιχίζουν γύρο στα 100 εκατ. μαζί με παρελκόμενα. Ο ανύπαρκτος εξοπλισμός του LCS απέναντι στην γαλλική FTI που έχει και αρκετά περιθώρια για πρόσθεση εξοπλισμού και οπλισμού δεν σε απασχολεί προφανώς, αφού δείχνει τα πλεονέκτημα του γαλλικού σχεδίου απέναντι στο αμερικανικό που για να φτάσει εκεί θέλει επανασχεδίαση και μεγάλες παρεμβάσεις στο σκάφος που συνεπάγονται με μεγάλα έξοδα.

      Μιλάς για ασυμβατότητες Γαλλικών πλοίων με αμερικάνικα ελικόπτερα που αμφισβητείς χωρίς να έχεις στοιχεία για αυτά που λες, και ένα σορό άλλα προβλήματα που «έχεις εντοπίσει» σε πλοία που ακόμα ναυπηγούνται, και για ελικόπτερα MFH90 που ήθελαν να μας πουλήσουν παλιότερα οι Γάλλοι.

      Μας λες στα σοβαρά ότι οι Γάλλοι ή η DCN δεν μπορούν να «συνδέσουν» ένα ελικόπτερο Seahawk με το ΣΔΜ του πλοίου, ενώ θα έπρεπε να γνωρίζεις ότι στις formidable έγινε ακριβώς αυτό, που εσύ αμφισβητείς χωρίς να έχεις ψάξει ο ίδιος το θέμα σωστά, και μας λες να ψάξουμε εμείς;

      Έχεις ακούσει για την Διαλειτουργικότητα η Interoperability συστημάτων στο ΝΑΤΟ, η προσπέρασες και αυτό το σημείο απο συνήθειο;

      Για σοβαρέψου λίγο, που μας παριστάνεις και τον ξερόλα και το μέγα γνωστή και ναυπηγό με τις 1001 ενστάσεις.

      http://www.seaforces.org/marint/Singapore-Navy/Frigate/Formidable-class.htm

      Όσα δεν φτάνει η αλεπού… λέει μια άλλη παροιμία που εσύ εφαρμόζεις κατά γράμμα στο θέμα.

     7. @Ndgi

      Πολύ mpla mpla mpla και επί της ουσίας μηδέν as usual

      Μπορεί το sea hwk να επιχειρεί συνδυασμένα με το setis σε asw??
      Τι data links υποστηρίζει το?
      Οι Γάλλοι πρέπει να κάνουν σοβαρές τροποποιήσεις τόσο στο πλοίο όσο και στα συστήματα επικοινωνιών και στο ώστε να εξασφαλιστεί η συνδυαστική λειτουργία

      Οι Σιγκαπουριανές έχουν SEA HWAK αλλα ως σοβαρή χωρα βάλαν δικό τους KPM να κάνουν τη δουλειά τους!!
      Δεν κράτησαν το γαλλικό των Lafapommes!!

     8. CK

      Γράφεις ανοησίες ενώ υπάρχουν αποδείξεις και στοιχεία ότι αυτό που αμφισβητείς και θεωρείς αδύνατο η «πολύ δύσκολο» δεν υφίσταται ούτε είναι πρόβλημα.
      Είναι απλά θέμα επιλογής, που δεν απαιτεί «σοβαρές τροποποιήσεις» και παρεμβάσεις στο πλοίο όπως ισχυρίζεσαι χωρίς να έχεις αποδείξεις και στοιχεία.
      Στο επίσημο fact sheet του ΜΗ-60R που αγοράζουμε για τις νέες φρεγάτες λέει ξεκάθαρα ότι για το ελικόπτερο υφίσταται πλήρες διαλειτουργικότητα με συστήματα σε ΝΑΤΟ στάνταρ, που ισχύει και για τα γαλλικά πλοία.

      MH-60R is the most capable and mature Anti- Submarine Warfare (ASW) Anti-Surface Warfare (ASuW) multi-mission helicopter available in the world today

      Fully interoperable with USN and NATO standards – key node in network centric warfare

      Οπότε το μπλα μπλα χωρίς ουσία είναι η δικά σου ειδικότητα.

      Μια χαρά υφίσταται λοιπόν η διαλειτουργικότητα των Γαλλικών πλοίων με τα αμερικάνικα ελικόπτερα, με μερικές παρεμβάσεις σε λογικά πλαίσια στο μαλακό υλικό η λογισμικό των πλοίων.

      Επειδή μιλάμε πάντα και με στοιχεία για να είμαστε αντικειμενικοί, και δεν πρέπει να λέμε ότι να’ναι επειδή έτσι μας συμφέρει, πάρε και μια αναμνηστική φωτογραφία να έχεις για ενθύμιο.

      MH-60R of HSM-74 lands on French frigate Aconit (F713)

      https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:MH-60R_of_HSM-74_lands_on_French_frigate_Aconit_(F713)_2013.JPG

      Όσον αφορά την σοβαρότητα της Σιγκαπούρης.
      Η Σιγκαπούρη αν ήταν όσο σοβαρή χώρα -στο θέμα πολεμικού ναυτικού- λες θα είχε εγκαταστήσει έστω ένα CIWS στα πλοία που θεωρείς ο ίδιος ισχυρά, αφού ο χώρος υπάρχει όπως και τα χρήματα αφού είναι πλούσια χώρα .
      Έτσι όπως είναι όμως δεν έχουν αξιόλογη η επαρκή άμυνα σημείου για μικρές αποστάσεις, αυτό μην το προσπερνάς όταν συγκρίνεις τις formidable με αλλά σύγχρονα πολεμικά πλοία.

     1. Α ξέχασα ρε ck οτι εισαι referencάκιας…

      «Το πλοίο διαθέτει ιδιαίτερα χαμηλό ακουστικό ίχνος χάρη στην ανά ζεύγη ελαστική ηχομονωτική ανάρτηση των πετρελαιοκινητήρων και την εγκατάσταση συστήματος εκπομπής φυσαλίδων Prairie-Masker, ενώ επιπλέον διατίθενται δύο βοηθητικοί ηλεκτροκινητήρες που εξασφαλίζουν αθόρυβη πλεύση με ταχύτητα 11kts και πρωραίος έλικας πηδαλιουχίας (bow thruster) για πρώτη φορά σε φρεγάτα του MN.»

      Επίσης για το σόναρ:
      «Επισημαίνεται πάντως ότι η θυρίδα της πρύμνης που προορίζεται για την καθέλκυση RIB είναι σχεδιασμένη για την εντός δύο μηνών εγκατάσταση Σόναρ Μεταβλητού Βάθους (VDS) ή ρυμουλκούμενης διάταξης (towed array), όπως ενδεικτικά του CAPTAS-2, το οποίο είναι απολύτως συμβατό με το ιδιαίτερα χαμηλό ακουστικό ίχνος των πλοίων και θα εξασφάλιζε υψηλές επιχειρησιακές δυνατότητες. »
      Τέλος για τις διαθεσιμότητες:
      «Η κλάση θεωρείται ιδιαίτερα αξιόπιστη, επιδεικνύοντας ενδεικτικά το 2015 ποσοστό διαθεσιμότητας άνω του 90%, το υψηλότερο στο MN, έναντι 82% της κλάσης Forbin, 70% των κλάσεων Georges Leygues και Cassard και 60% της κλάσης Floréal.»

      Με λίγα λόγια ck καλώς τα παιδια τα 3-0
      LaFayette-Playmobil LCS 3-0 ρουφατε από τα αποδυτήρια…

      https://www.marsecstrat.com/post/%CF%86%CF%81%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82-la-fayette

    1. Μάγειρα, νομίζω ότι για αποστολές ASW είναι σημαντικά και τα παρακάτω, άσχετα αν το πλοίο διαθέτει ηλεκτρικό σύστημα.
     Αυτό που δεν αντιλαμβάνονται η προσπερνάνε άνθρωποι σαν τον CK είναι ότι μια σχεδίαση χαμηλού rcs επάνω απο την ίσαλος γραμμή θα ήταν μισή δουλειά αν δεν είχε συνέχεια και στο μέρος του πλοίου που είναι κάτω απ την επιφάνεια. Οι Γάλλοι ναυτικοί και ναυπηγοί ευτυχώς έχουν γνώσεις και πρόβλεψαν για μείωση της ακουστικής υπογραφής του συγκεκριμένου πλοίου.

     The acoustic signature is minimized by mounting the engines on elastomeric supports, which minimize vibration transfers to the hull, and by rubber coatings on the propellers. The La Fayette’s are equipped with the Prairie Masker active acoustic camouflage system, which generates small bubbles from underneath the hull to confuse sonars.

     http://www.seaforces.org/marint/French-Navy/Frigate-Corvette/La-Fayette-class.htm

     1. @MAGEIRAS+NDGI

      Σας διαφεύγει η μικρή λεπτομέρεια πως το πλοίο ΔΕΝ ΈΧΕΙ SONAR!!

      ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ σχεδιασμένο για ASW!!
      Offshore Patrol Boat!!

      Με τον εκσυχρονισμό των 370mil euro για 3 θα του βάλουν ένα μικρό hull mounted sonar

      Παραπάνω δεν σηκώνει με τέτοια τρομερή ιπποδύναμη που διαθέτει η mpourouxa

      Οι Σιγκαπουριανοί για να το κάνουν ΠΟΛΕΜΙΚΌ πλοίο του διπλασίασαν την εγκaταστιμενη ισχύ!!

      Λεπτομέρειες tah μου γράψετε
      Γαλλικό να είναι και ότι mpurouxa μας πετάξουν

     2. CK
      Οι Lafayette όπως είπες ο ίδιος δεν σχεδιάστηκαν ως πλοία ASW οπότε δεν μπορείς να μιλάς για έλλειψη σε αυτό το σημείο. Σχεδιάστηκαν ως μονάδες για συρράξεις χαμηλής έντασης, η όπως λένε LIC, και όχι όπως λες ως OPV, αφού αυτή είναι ειδικότητα του lcs που έχει επίσημα και την ανάλογη ταξινόμηση ως πλοίο για παράκτιο περιβάλλον.
      Εσένα σου διαφεύγει όμως η λεπτομέρεια ότι στο lcs εξαρτάτε απο το δομοστοιχείο η πακέτο αποστολής αν θα μπορεί να εξάγει asw, αφού υπάρχουν 3 διαφορετικά πακέτα για mcm, suw και asw, οπότε αν δεν έχεις το πακέτο η αν δεν έχεις εξοπλίσει το πλοίο με αυτό δεν έχεις και την ανάλογη ικανότητα , αφού πρόκειται για φιλοσοφία και σχεδίαση που χρησημοποιεί πακέτα αποστολής η όπως λένε interchangeable mission packages που ανοίγει και ένα θέμα για Mission Package Support Facility που συνεπάγεται με έξτρα έξοδα, ενώ θελουμε να τα αποφύγουμε. Ένα σημείο είναι και οι τορπίλες που αναφέρονται ότι χρησημοποιεί που είναι σχεδίασης του ´80 και συνεπώς ολίγων ξεπερασμένες όπως και SUT που έχουμε.

      Ένα άλλο σημείο για τα πραγματικά έξοδα που υπολογίζεται ότι θα πληρώσουν οι Σαουδάραβες για 4 mmcs που είναι εξωφρενικά η να πούμε καλύτερα ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου και εκτός πραγματικότητας όχι μόνο για το ελληνικό αλλά για οποιοδήποτε ναυτικό στην Ευρώπη.
      Αυτή η απόκρυψη των πραγματικών εξόδων είναι όμως η γαϊδουριά του αιώνος και σηκώνει αρκετές φάπες για όσους προτείνουν στα σοβαρά αυτά τα πλοία.
      Αυτό δεν μπορεί να είναι στόχος για το ΠΝ και την Ελλάδα.

      Saudi Arabia Set to Buy Four Lockheed Martin Freedom-Class Variants in $11.25B Deal

      Four Lockheed Martin Freedom-class ship variants are set to form the backbone of the Royal Saudi Navy’s Eastern Fleet as part of a $11.25 billion foreign military sales case presented to Congress on Monday.

      https://news.usni.org/2015/10/20/saudi-arabia-set-to-buy-four-lockheed-martin-freedom-class-variants-in-11-25b-deal

     3. @Ndgi
      Για τιςLafapommes τα ξέρω
      Να τα διαβάσουν και αυτοί που τα θέλουν ως μεταχειρισμένα για το ναυτικό
      Ας δουν και το κόστος εκσυχρονισμού τους και το τι περιλαμβάνει αυτός

      Για το Λιμενικό για επιτήρηση AOZ μια Χαρά είναι

      Δίνεις αρχαία References για τη Σαουδική αγορά
      Τα νούμερα αυτά δεν έχουν σχέση με τη πραγματικότητα:

      https://www.defensenews.com/naval/2019/12/20/lockheed-inks-2-billion-contract-for-saudi-frigate/

      https://esut.de/en/2020/01/meldungen/ruestung2/17838/amerikanische-mmsc-fregatten-fuer-saudi-arabien/

     4. Παρακάτω το σχετικό ντοκουμέντο με την περιγραφή για την προμήθεια 4 πλοίων mmcs απο την Σαουδική Αραβία με παρελκόμενα και όπλα, για να έχουμε έστω μια μικρή ιδέα πόσο στοιχίζουν αυτά τα πλοία που θεωρούν μερική κα Λέπουρα και σοβαρή λύση για την Ελλάδα και το ΠΝ.

      Document: Notification to Congress on Proposed Foreign Military Sale of Four Lockheed Martin Freedom Class Ships to Saudi Arabia

      https://news.usni.org/2015/10/20/document-notification-to-congress-on-proposed-foreign-military-sale-of-four-lockheed-martin-freedom-class-ships-to-saudi-arabia

     5. Ακριβώς έτσι είναι φίλε Ndgi και μάλιστα όλα αυτά δεν έρχονται φθηνά αλλά κοστίζουν γι’αυτό και βλέπεις άλλα πλοια να κάνουν φθηνότερα και λέει ο άλλος μα καλά γιατί?
      Γι’αυτό φίλε μου… Και για άλλα τα οποία γνωρίζουν λίγοι…. Οι υπόλοιποι μετράνε μόνο κελιά…

     6. Μαγείρας

      Πράγματι εξωφρενικά ακριβή υπόθεση τα στρετσαρισμένα mmcs φίλε Μάγειρα, και αυτό χωρίς να προσφέρουν αισθητήρες και όπλα για AAW μεγάλης εμβέλειας.
      Υπάρχουν και αναφορές που λένε ότι ακόμα και οι πάμπλουτοι Σαουδάραβες όταν έμαθαν για τα έξοδα διαμαρτυρήθηκαν και ζήτησαν νέα προσφορά. Σε νεότερες δημοσιεύσεις έχει γραφτεί ότι τα πλοία σκέτα για τους Άραβες θα στοιχίσουν 6 δις αλλά και σε αυτή την περίπτωση χωρίς ραντάρ για SM-2 και σύστημα AEGIS που θα ανέβαζε ακόμα περισσότερο τον λογαριασμό, και χωρίς όπλα και ανταλλακτικά για αρχική υποστήριξη που θα προστεθούν στον λογαριασμό, όπως ίσως και η εκπαίδευση.

      Συνοψίζοντας τα στοιχεία που προκύπτουν απο μερικές αναφορές απο ανοικτές πηγές, είναι απορίας άξιο πως μπορεί ένας λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος να προτείνει αυτά τα πλοία για την Ελλάδα.

      Οι ίδιοι αμερικάνοι ναυταίοι επέλεξαν ξένο σκαρί απο Ευρώπη αποφεύγοντας να ασχοληθούν με την «λύση» που πρότεινε η ΛΜ και αυτό λέει πολλά νομίζω, για όσους δεν συνηθίζουν να πετάνε στα σύννεφα και να ονειρεύονται λευκούς ελέφαντες απο την ΛΜ για εξωφρενικά ποσά.

     7. CK

      Πλάκα έχεις, μου παραθέτεις ένα άρθρο απο την ESD που παρέθεσα ο ίδιος σε παλαιότερο μου σχόλιο επι του θέματος, που δεν το διάβασες και ολόκληρο, η προσπέρασες τα σημεία που δεν σε συμφέρουν, αν το πρόσεχες θα έβλεπες ότι στην συνέχεια γράφει ότι απο τα 18 δις € η 20 δις $ για το προγράμματα του Σαουδαραβικού ναυτικού τα 5.36 δις € η 6 δις $ θα πάνε στην αγορά των mmsc. Επειδή διάβασα και την γνήσια αναφορά της ESD και όχι μόνο την μετάφραση που παρέθεσες εσύ παρακάτω, ξέρω ότι τα πραγματικά έξοδα για τα πλοία είναι στα 6 δις όπως λέει και το άρθρο απο την παραπομπή που έδωσες.

      Η σχετική παράγραφος που προσπέρασες η δεν πρόσεξες:

      According to American media Saudi Arabia (almost 18 billion euros) for new ships and maritime infrastructure intends to issue US dollars to 20 billion. Here, six billion hit US dollars (5.36 billion euros) for the MMSC to beech, whose delivery is scheduled to begin in 2023, last delivery 2026th

      Εδώ η ορίτζιναλ αναφορά, οποίος έχεις στοιχειώδεις γνώσης την γερμανικής γλώσσας μπορεί να διαπιστώσει ότι τα πλοία mmsc θα στοιχίσουν 6 δις $ και οι παραλαβές προβλεπεται να ξεκινήσουν απο το 2023 για να ολοκληρωθούν το 2026 με την παράδοση του 4ου πλοίου.

      Amerikanischen Medien zufolge beabsichtigt Saudi-Arabien bis zu 20 Milliarden US-Dollar (fast 18 Milliarden Euro) für neue Schiffe und maritime Infrastruktur auszugeben. Dabei schlagen sechs Milliarden US-Dollar (5,36 Milliarden Euro) für die MMSC zu Buche, deren Auslieferung 2023 beginnen soll, letzte Lieferung 2026

      Οποίος πάρει την γνήσια αναφορά αυτούσια και την μεταφράσει στο Google θα έχεις την εξής μετάφραση που νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη.

      «Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η Σαουδική Αραβία σκοπεύει να δαπανήσει έως και 20 δισεκατομμύρια δολάρια για νέα πλοία και θαλάσσιες υποδομές. Έξι δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (5,36 δισεκατομμύρια ευρώ) για το MMSC, του οποίου η παράδοση θα ξεκινήσει το 2023, η τελευταία παράδοση το 2026»

      Όπως απαίτησες και απο πιο πρόσφατη σχετική αναφορά, η reference όπως είπες, που παρέθεσες και ο ίδιος, προφανώς χωρίς να την διαβάσεις ολόκληρη.

      Αν προσθέσεις και τα έξοδα για τα όπλα και λοιπά παρλ,ο ένα απο την παλαιότερη αναφορά, θα φτάσεις άνετα στα 11 δις $ που αναφέρονται στην παλαιότερη αναφορά.

      Άσε λοιπόν την παραπληροφόρηση και τις πονηριές, και άλλη φορά να προσεχείς τι ποστάρεις ως reference για να μην εκτίθεσαι προσπαθοντας να συμμαζέψεις τα ασυμμάζευτα του αγαπημένου σου «εθνικού» προμηθευτή της Ελλάδας.

     8. @Ndgi

      Τώρα τα γραφεις σωστά!!
      Τα 20bil ΔΕΝ ήταν μονο για τα MMSC!

      Επαναλαμβάνω πως το FFG είναι στους 7500tn και τα LCS στους 3500tn

      Aʼλλη κατηγορια πλοίου από τα lcs με αλλα κριτήρια@@

      Τώρα πιστεύει κανένας στα σοβαρά πως το FFG στους 7500thn είναι εντός των οικονομικών μας δυνατοτήτων??

      Ποσο είναι το εκτοπισμα των S και των MEKO??? TO MISO??

      @Mageiras

      Τα LCS εύκολα μπορεί να μετατραπούν να φέρουν τόσο MK42,OTO76 ,NSM,HARPUN όσο και LASER GUN!!

      https://thediplomat.com/2019/05/us-navy-eyes-more-combat-upgrades-for-littoral-combat-ships/

      https://news.usni.org/2019/09/06/the-state-of-lcs-navy-moving-to-add-firepower-capability-to-both-classes

     9. CK

      Άσε τα 20 δις -για λίγο- στην άκρη και μείνε στα 11,25 δις που αφορούν το πρόγραμμα mmcs όπως λέει η αναφορά που παρέθεσα, στο άρθρο τα γράφει ξεκάθαρα και δεν χρειάζεται να τα περιπλέκεις, όπως δεν χρειάζεται να μπλέκεις τα FFG στην συζήτηση που είναι εντελώς ξεχωριστό πρόγραμμα που δεν έχει σχέση με τα πλοία για την ΣΑ.

      Λογάριασε τα σωστά με τα στοιχεία και πληροφορίες που παρέθεσα και θα δεις ότι τα 6 δις για τα 4 πλοία + όπλα ανταλλακτικά και λοιπός εξοπλισμός και υπηρεσίες υποστήριξης για 5 δις στρογγυλοποιημένα = 11 δις για το πρόγραμμα των πλοίων.

      long story short

      Η πρόταση σου για τα mmcs για το ΠΝ, είναι με απλά λόγια εκτός πραγματικότητας όχι μόνο για σήμερα αλλά γενικά και για το μέλλον αφού δεν είναι value for Money. Αφού όπως λες συνέχεια και ο ίδιος δεν υπάρχουν χρήματα και το ποσό είτε για σκέτα πλοία είτε με συνοδευτικό εξοπλισμό και εκπαίδευση είναι υπερβολικά υψηλό, και συνεπώς ασύμφορη υπόθεση για την Ελλάδα.

 28. μη φοβάσαι και δεν θα φύγουν τόσο εύκολα οι Σ. Αυτά τα πλοία – αν και όχι ιδιαίτερα οικονομικά – είχαν μία θετική πορεία στο ΠΝ και είναι φρεγάτες από ατσάλι, όχι κορβέτες από αλουμίνιο…Πρέπει να έχουμε 14 κύριες μονάδες επιφανείας αν θέλουμε ως γεωπολιτικός χώρος να υπάρχουμε και να προστατέψουμε τις θάλασσές μας (μεγάλη έκταση). Άρα οι φρεγάτες θα αντικατασταθούν με φρεγάτες. Τα λεφτά είναι πολλά όντως, αλλά πρέπει επιτέλους η πολιτική ηγεσία της χώρας να αντιληφθεί το διακύβευμα….

  1. @Ndgi
   Το 90% των λινκ που βαζει ο referencάκιας λένε τα αντίθετα από αυτά που υποστηρίζει…

   @ck
   Ακόμα γελάω με τα ελικόπτερα ρε… Με την λογική σου ουτε κελιά για ΑΑ χρειαζόμαστε, τόσα F16 και Mirage έχουμε ναουμ… 🙂
   Και πυροβολο πανω απο 30μμ τι να το κάνεις? Τόσα πυροβολα έχουμε στα νησιά…

   1. Αφού δεν υπάρχουν σοβαρές ανεξάρτητες πηγές που να υποστηρίζουν τις θέσεις του που συμπίπτουν με τις θέσεις της ΛΜ η οποία θέλει να πουλήσει υλικό με μέγιστο κέρδος ενώ δεν έχει να προσφέρει ένα ανταγωνιστικό προϊόν για το ΠΝ σε σύγκριση με την Γαλλική πρόταση. Αν είχαν δεν θα πίεζαν συνέχεια μέσο διπλωματικών παραγόντων στο παρασκήνιο.

    Η πλάκα είναι ότι όταν του αποδείξεις το αντίθετο το γυρνάει στο καλαματιανό και κάνει τον Αλέκο, προσπαθόντας να ακυρώσει την πραγματικότητα με ασυναρτησίες που λέει…η προσπαθεί να αλλάξει θέμα, όπως και αυτή την φορά που προσπαθεί να αναμείξει τα 11,25 δις για το πρόγραμμα των mmcs με το συνολικό πρόγραμμα για το ναυτικό της ΣΑ.
    Ενώ απο τα mmcs έκανα άλμα και πήγε στα FFG που δεν είναι κάν αντικείμενο της παραπάνω συζήτησης που αρχίσαμε. 😀 🤡

 29. Ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη για την έκταση του σχολίου

  Καλησπέρα και απο εμένα!

  Θα ήταν πραγματικά πολύ καλή ιδέα να υπάρξει ανασύσταση του ναυπηγικού κλάδου στην Ελλάδα μας. Για να συμβεί αυτό απαιτούνται κάποιες minimum προυποθέσεις:
  – Η ναυπήγηση να γίνει σε ιδιωτικά ναυπηγεία
  – Τα ναυπηγεία αυτά να είναι βιώσιμα χωρίς τα προγράμματα του ΠΝ

  Τις δύο παραπάνω προυποθέσεις, αυτή τη στιγμή στην χώρα μας πληροί μόνο το ναυπηγείο της Σϋρου. Με δεδομένο ότι το εν λόγω ναυπηγείο μπορεί να ανταπεξέλθει σε συγκεκριμένου μεγέθους πλοία μπορούμε να φτιάξουμε ένα εθνικό σχέδιο (είτε το Als65/80 είτε οποιδήποτε ανάλογο) με στόχο να παραχθούν αρχικά 4 περιπολικά/κανονιοφόροι/OPV και στη συνέχεια 8 ΤΠΚ μέσα στα επόμενα 12 χρόνια.

  Την επόμενη 2ετία θα έχει πιθανά ξεκαθαρίσει η κατάσταση για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και ελπίζουμε για το Σκαραμαγκά. Εφόσον συμβεί αυτό, πρέπει να ανατεθεί μια σύμβαση σε ένα απο τα δύο για 4 έως 6 κορβέτες. Αυτές μπορεί να είναι είτε οι Als100, είτε οι EuroCorvete αν θεωρούμε ότι καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες μας ή είναι φθηνότερες λόγω περισσότερων παραγγελιών ή είναι πιο αξιόπιστες ή … με ναυπήγηση έως το 2030.

  Για να μην τα πολυλογώ, με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσουν τα ναυπηγεία στην επόμενη δεκαετία εμπειρία για να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα όπως αυτό της ναυπήγησης φρεγατών/αντιτορπιλικών.
  Σε κάθε περίπτωση, η ναυπήγηση πλοίων μεγέθους άνω των 4000 τόνων πρέπει να γίνει με στόχο την αντικατάσταση των ΜΕΚΟ περί το 2035 – 2040.

  Συνοψίζοντας για τη διοίκηση φρεγατών:
  – οι 3 S πρέπει να αντικατασταθούν με φρεγάτες από το εξωτερικό που θα ανυπηγηθούν εδώ. Μια παραγγελία για 2 + 2 [email protected] ή FFG με δυνατότητες AAW είναι η δική μου άποψη.
  – οι επόμενες 6 S πρέπει να αντικατασταθούν από 6 κορβέτες/φρεγάτες γενικών καθηκόντων περίπου 3000 τόνων ναυπηγούμενες στην Ελλάδα
  – οι 4 ΜΕΚΟ πρέπει στη συνέχεια να αντικατασταθούν από μία ελληνική φρεγάτα/αντιτορπιλικό ναυπηγημένων στην Ελλάδα με όσο το δυνατόν μεγάλύτερη εγχώρια συμμετοχή.

  Σε κάθε βήμα μπορούμε αν προσθέτουμε και κάτι ελληνικό.
  πχ στα περιπολικά μόνο το σκαρί
  στις ΤΠΚ κάποια ηλεκτρονικά/αισθητήρες/αναλώσιμα
  στις κορβέτες ένα δικό μας CMS
  στις φρεγάτες ίσως ένα αντιπλοϊκό πύραυλο

  1. <>

   Οριστε ? Η πρωτη ΜΕΚΟ ειναι ηδη 28 ετων και μιλας για 20 χρονια μετα 48 ετων.Αυτα δεν ειναι σοβαρα πραματα .
   Βαριά μέχρι 2030-2035 πρέπει να έχουν εξαφανιστεί όλες οι ΜΕΚΟ . Και δεν εχει 5 πανω πεντε κάτω !!!

   1. @digenis

    Μα δεν διάβασες τι προτείνει ο ndgi πως τον λένε
    Μεταξύ 030 και35 θα αντικαταστήσουμε τις 6 modernized S με eurvkorbetes
    Μια το χρόνο
    Οι ΜΕΚΌ είναι μικρές Ακόμα!
    κάτσε να φθάσουν τα 60 και να koitaksoume για αντικαταστάτες!!
    oXI milfs alla GILFS!!!

    1. χαχα, η μονη εξαίρεση (μέχρι ένα σημείο) θα ειναι οι S και οχι 2035 αλλα μεχρι 2030 θα εχουν παρει τον πουλο ακομα και αν δεν εχουν πεσει στο νερο ολα τα νεα πλοια και ειναι στα ναυπηγεία . Στην χειροτερη μπορει 2 S να κουνιουνται στην προβλητα της Σαλαμινας για τα χαρτια αλλά ουσιαστικα να υπολειτουργούν …Μεχρι το 2030 πρεπει να εχουν πεσει στο νερο 6 νεες φρεγατες και ακόμα 4 να κατασκευάζονται …

    2. CK Kostas?
     Μην μπερδεύεσαι και μην διαστρευλώνεις αυτά που γράφω επειδή δεν σε συμφέρουν, τα πλοία που προτείνεις είναι μάπα όπως και να το θέσεις. Ενώ η «χρηματοδότηση και παραχώρηση των lcs κλπ…» προϊόν της φαντασίας σου, αφού δεν υπάρχει πουθενά αναφορά για σχετική πρόταση. Άσε λοιπόν τα σάπια και παραδέξου ότι πουλάς παραφροσύνη μάρκας ΛΜ.

     Επειδή προφανώς έχεις κοντή η επιλεκτική μνήμη, την εποχή που αγοράστηκαν οι φρεγάτες Standard το ΠΝ ήταν σε παρόμοιο δίλλημα που αντιμετοπίζει και σήμερα, και ζητούσε σύντομα νέα πλοία.
     Επέλεξε όμως ένα εξαιρετικό πλοίο παρά που πίεζε ο χρόνος.
     Εσύ προτείνεις απλά χαζά πράγματα και ακατάλληλα πλοία, που είναι και πανάκριβα και προσπαθείς να το δικαιολογήσεις με την πίεση χρόνου.
     Όπως είδαμε όμως στο παράδειγμα της προμήθειας των Standard, η πίεση χρόνου δεν δικαιολογεί μια κακιά και ασύμφορη επιλογή, αλλά αυτό το προσπερνάς ψάχνοντας συνέχεια για προβλήματα για να βγάλεις σκάρτες όλες τις επιλογές εκτός απο αυτήν που προτείνεις εσύ, που είναι απλά η προσωπική σου προτίμηση η οποία δεν έχει ίχνος λογικής, ενώ είναι πέρα για πέρα εγωιστική και ανορθολογική.
     Για να μην πω απόπειρα σαμποτάζ, αφού προεκτείνει σ να επενδυθούν δισεκατομμύρια σε προβληματικά πλοία με ανεπαρκέστατο εξοπλισμό και οπλισμό. Για να μην μιλήσουμε και για την στιβαρότητα της κατασκευής και του υλικού που επιλέχθηκε ως συμβιβασμός για να πιάνει το πλοίο υψηλές ταχύτητες που όπως παρατήρησε και ο Digenis παραπάνω δεν είναι προτεραιότητα για το ΠΝ.

     1. Θα απαντήσω στο τελευταία παράγραφο:

      Οι Υψηλές ταχύτητες ΉΤΑΝ στις προδιαγραφές και προτεραιότητες του Ναυτικού ΑΛΛΑ η προδιαγραφή αυτή όπως και ΠΟΛΛΈΣ AΛΛΕΣ χαλαρώθηκε για να περάσει στο πόπολο η ΠΟΛΙΤΚΉ επιλογή των [email protected]!!!

      Το Ναυτικό έχει αναπτύξει τακτικές με υψηλές ταχύτητες τόσο για την αποφυγή τορπιλών όσο και για βολή πυραυλων κατά στόχων επιφανειας στα όρια του βεληνεκούς τους και ταχεία απομάκρυνση ώστε να είναι δύσκολο να φτάσουν οι πύραυλοι του αντιπαλου

      τέτοιες τακτικές είναι ότι πρέπει για τα LCS!!

      Να μην αναφέρω και τα πλεονεκτήματα της κάλυψης πολύ μεγαλυτερων περιοχών και της γρηγορης πρόσβασης σε κρίσιμες περιοχές

      Aντε κάντα αυτά με τις ντούγκου ντούγκου digital mpourouxes που πάνε να επιβάλουν στο Ναυτικό !!

     2. Σε λίγο θα μας πεις και ότι έχουν απαίτηση μια φρεγάτα να πιάνει 40+ kts για να μπορούν να αποφεύγουν τορπίλες που φτάνουν -επίσημα- τους 55 kts όπως π.χ. ο Mk-48 ADCAP που έχουν οι Τούρκοι σε υπηρεσία.

      Υπάρχουν και τακτικές για την χρήση τορπίλων, δεν ρίχνουν πάντα μόνο μια και εύχονται να πετύχει τον στόχο.
      Αν εξαρτούνταν όλα μόνο απο την ταχύτητα του πλοίου θα αγόραζαν όλοι μόνο ταχύπλοα η lcs, αυτό δεν ισχύει όμως.

      Γιατί να θέλουν να περάσουν κάτι στο πόπολο όταν αυτό δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα πράγματα;
      Μας λες στα σοβαρά ότι έστησαν ολόκληρο σκηνικό για να πείσουν μερικές έκατονταδες αναγνώστες αμυντικών θεμάτων ότι τα πλοία είναι ικανά;
      Σιγά το πόπολο στο οποίο ήθελαν να περάσουν ένα μήνυμα.

 30. Η λύση είναι μία και με πολλαπλά οφέλη…. MEKO A200. Πλοίο που έχει τα πιο πολλά κοινά συστήματα με τα ήδη υπάρχοντα στο ΠΝ και είναι ήδη επιχειρησιακό. Συν το ότι με μια τέτοια παραγγελία μπορεί να κερδηθεί και ένας ίσως, δωρεάν εκσυγχρονισμός τον 4 υπαρχόντων MEKO, με τα ίδια συστήματα και ξεκλειδώνουν και οι F123 σαν ενδιάμεση λύση. Το μόνο λογικό και πιο γρήγορα υλοποιήσιμο σενάριο για την ενίσχυση του στόλου.

   1. Έτερον εκάτερον. Σε όλες τις σχεδιάσεις υπάρχουν συμφέροντα τρίτων. Είναι το μόνο πλοίο που μας κάνει αυτή τη στιγμή, είναι και σε καλή τιμή και έχει πέσει και στο νερό!

    1. Καλη τιμη ειναι σχετικο …Οι βραζηλιανοι πληρώνουν 2 δις πρόγραμμα 4 ΜΕΚΟ με Stir 1,2, 12 CAMM,και 4 Ε/Ε πυραυλους συνολικά .χαχα γμτ .
     Bel Και ξερω ψωμι

    2. Όχι είναι των τευτόνων, τίποτα άλλο σ΄ αυτούς εκτός από τη συντήρηση σε ότι έχουμε πάρει. Ούτε από αμερικανούς μέχρι να δούμε πως θα χειριστούν τους τούρκους . Τούτη την ώρα που τα συμφέροντα μας συμπίπτουν με των φράγκων πρέπει να κάνουμε δουλειές με αυτούς , με τη συμφωνία ότι σε περίπτωση ανάγκης θα πρέπει να στείλουν όπλα (πυραύλους, βόμβες, τορπίλες κλπ.) .

   2. Σε αυτό μου φαίνεται ότι έχεις κάποιο δίκιο, όποτε έβλεπα την ALS ένιωθα ότι έβλεπα εμφανισιακά την MEKO A200 με πολύ μικρές τροποποιήσεις

  1. Συμβόλαιο αυτή την στιγμή στους Γερμανούς λέγεται μαζοχισμός.
   Όνειρα θερινής νυκτός η αποδέσμευση των F-123 και δωρεαν εκσυγχρονισμοί…
   Προσγείωση στην πραγματικότητα επειγόντως!

   1. https://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2018/november-2018-navy-naval-defense-news/6660-indodefence-2018-damen-unveils-6000-tons-omega-frigate.html#:~:text=Omega%20design%20features,sprint)%20plus%202x%20electric%20engines.

    Εάν θέλουμε πληρώνουμε για πραγματικά πλοία όπως τα παραπάνω όλα τα άλλα εκτός τα AB είναι ημίμετρα ΤΕΛΟΣ…

 31. Η ναυπήγηση εθνικού πλοίου προϋποθέτει σοβαρό εθνικό προγραμματισμό.

  Έχει κανείς συγκροτημένη και εμπεριστατωμένη αντίληψη περί των προθέσεων και του προγραμματισμού του ελληνικού κράτους σχετικά με τους εξοπλισμούς και το εάν αυτοί εντάσσονται σε γενικότερο σχεδιασμό υποστήριξης της ελληνικής στρατηγικής; Υπάρχει ελληνική στρατηγική;
  Δηλαδή το όλο θέμα εξαντλείται σε δύο [email protected] ή LCS εξωτερικού(γιατί παραείναι καλές για τις Η.Π.Α) και τελειώσαμε;
  Βάλτε και 20 F35 μετά το 2030 και πάπαλα;
  Πέραν των τεράτων που ακούγονται σχετικά κατά καιρούς στα ευρείας κατανάλωσης ΜΜΕ, δηλαδή επιφανειακές, παιδαριώδεις και ανούσιες προσεγγίσεις καφενείου, υπάρχει σοβαρή ενημέρωση επί του θέματος από
  κρατικές πηγές;

  Λέγεται πως ο προϋπολογισμός του Ελληνικού κράτους επί και μετά «κρίσης», για συντήρηση και ανανέωση εξοπλισμού των Ε.Δ είναι περί τα 500 εκ ευρώ ετησίως . Για τη δεκαετία 2010 – 2020 δηλαδή το ποσό αυτό θα έπρεπε να αγγίζει τα 5 δις ευρώ. Δαπανήθηκαν 5 δις πρός συντήρηση, αναβάθμιση και προμήθεια νέου αμυντικού υλικού την προηγούμενη δεκαετία;

  Αν ανατρέξει κανείς στον ειδικό τύπο πρό δεκαετίας θα δεί αναλύσεις για τις ίδιες ακριβώς ανάγκες.
  Πόσα έτη και πόσα δις ευρώ απαιτούνται προκειμένου το ελληνικό κράτος να τρέξει επιτυχώς ένα πρόγραμμα προμήθειας τορπιλών;
  Πόσα για να ολοκληρώσει τον εκσυχρονισμό των MEKO;
  Πόσα για να οργανώσει την αντικατάσταση των παλαίμαχων T33;

  Εθνικό πλοίο. Μακάρι αλλά δεν το βλέπω.

 32. CK ,η Thales δεν χρειάζεται τις συστάσεις σου για τα GaN fixed sensor arrays Radars ,χαχα .Ρε συ σοβαρέψουν μιλάμε για τεχνολογικό κολοσο που εχει ηδη κατασκευάσει μοντέλα GaN fixed Apar ,Sea Master 400 .

  Οι 40 κομβοι σε μεγάλα σκαρια ποτε δεν ηταν στις προδιαγραφές του ΠΝ ουτε είναι διεθνή πρακτική .Το αντίθετο συμβαίνει απο 30 οι κομβοι πεφτουν στους 27 . Οι ακτινες και οι ταχυτητες των πυραύλων και των τορπιλών έχουν ανέβει τοσο που πλεον το σκαφος δεν εχει νοημα η Μεγιστη ταχυτητα αν θα ειναι 40 ή 30 ή 27 . Για την καλυψη περιοχών σε μικρο χρονο εχουμε μικροτερα σκαφοι που ετσι και αλλιως φτιαχτήκανε για όλους του παραπάνω λόγους και ειναι διεθνη πρακτικη αλλα και τεχνολογικα εφικτό χωρις μεγαλο κοστος και ρισκο .

  Σιγουρα το MonoHull ειναι γερο σκαφος και συμπαγες αλλά το συγκεκριμένο LCS/MMSC ειναι ακριβό και υποεξοπλισμενο ,οπως επισης δεν αποτελει( το ΜονοHull )διεθνη πρακτικη κατασκευης για αυτο και δεν υπαρχει εναλλακτικη τιμη να δούμε .

  Μετα τις Μπελαρες το χαος !!!

   1. Η Bel XL είναι 100% για ναυτικό με μεγάλα @@ .Ποιοοοοςςς Ποιοοοοοςςςς θα τολμούσε αν είχαμε 10 απο αυτα !!! Με τετοια πλοια στην Συνθεση του στολου σιγουρα θα μπορουμε να κοιμόμαστε ποιο ήσυχοι.Θα την είχαμε μεγάλη ….την αποτροπή …. και θα φαινότανε . Εδω μεχρι και τα Πακια κάνουν παιχνίδι .,,..

 33. Απο την μια τα μακετα απο την αλλη οι σχεδιασεις 15ετιας.
  Πιο μακετο απ ολα τα εθνικα πλοια που δεν εχουν ξεπερασει ουτε καν το επιπεδο εμβρυου.
  Εθνικο πλοιο σε ποια ναυπηγεια?Εθνικο πλοιο ,ας μου θυμησει καποιος,χαλυβα παραγουμε η θα τον παρουμε κ αυτον απεξω?
  Ας τελειωσουν πια οι σπασμωδικες ενεργειες κ προσπαθειες κ ας βγει μια πολιτικη ανεξαρτητως κυβερνησης η οποια θα εγγυαται τον μακροχρονο σχεδιασμο των προμηθειων των ενοπλων δυναμεων.Αλλα στην ελλαδα που κανεις δεν εμπιστευεται κανεναν αυτο προς το παρον ειναι αδυνατο.
  Ανεξαρτητως διαμορφωσης κ απαιτησεων το θεμα των φρεγατων ειναι προτιστως πολιτικο κ ως τετοιο θα εχει παντα τις ασθενεις που εχει η πολιτικη στην ελλαδα.

 34. Κυρίοι ,το πρόβλημα μας είναι ότι μιλάμε πάρα ,πάρα, πάρα, πολύ…Πρέπει να συνεχίσουμε να κατασκευάσουμε δικό μας πλοία ,δικιά μας κατασκευής, αυτό είναι ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ ,άλλη λύση δεν υπάρχει. Πρέπει να είναι ελληνικά πλοία ….

 35. η αληθεια ειναι πως αυτο το πλοιο θελει αρκετα χρονια για να βγει οποτε εαν κ εφοσον πανε για αντικατασταση μεκο,τωρα αν κ θα προτιμουσα ολλανδικο η γερμανικο σχαρι το βλεπω χλωμο οποτε μενουμε με μπελαρα, για την πατα της λοκχιντ ουδεν σχολιον, μονο την idepedence class θα πρωτιμουσα απο κει.

 36. Η λογική λέει πώς πρέπει να υπάρξει εθνική φρεγάτα, εθνική κορβέτα και εθνική τπ.

  Σίγουρα είναι πολύ αργά για να εκκινήσει ένα νέο project . Τα σκάφη πρέπει να έχουν αντικατασταθεί μέσα στην επόμενη 10-ετια.

  Όμως αν λειτουργήσουμε σωστά και κερδίσουμε σε τεχνογνωσία και ανάπτυξη γραμμών παραγωγής από τις φρεγάτες (Belharra) και τις κορβέτες (PESCO) θα μπορούσαμε στις αρχές του 2030 να έχουμε έτοιμο ένα σχέδιο που να μας καλύπτει απόλυτα.

  Έως τότε οι 2-4 Belharra , ίσως με μια πιστοποίηση Camm-ER κάπου στο 2027 που ο πύραυλος θα έχει ολοκληρωθεί, θα αποτελούν ίσως το καλύτερο πλοίο που μπορούμε να πάρουμε, έχουμε και η πιο ορθολογική επιλογή.

 37. ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ALS 125 ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΟΣΤ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΕΞΑΤΜΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΔΙΖΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ,ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΕΞΑΤΜΗΣΗ ΕΝΩ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ,ΒΛΕΠΩ ΕΠΙΣΗΣ ΕΝΑΝ 8ΑΠΛΟ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΤΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ,ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑ ΕΧΩ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ,ΣΥΝΗΘΩΣ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΣΤΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΤΟΥ Ε/Π.ΕΠΙΣΗΣ ΒΛΕΠΩ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΑΝΤΙΠΛΟΙΚΟΥΣ ΠΥΡΑΥΛΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΩΝ 8 ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΧΙ ΑΔΙΚΑ ΛΙΓΟΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

 38. Προδιαγραφές μάχης πολεμικού πλοίου ειδικά σχεδιασμένου για την Ελλάδα πρώτο μέρος:
  Η κατάσταση στο Αιγαίο: όλοι ξέρουμε πόσο τεταμένα είναι τα πράγματα και πόσο συχνά είμαστε σε αντιπαράθεση με την Τουρκία. Πολύ συχνά αναγκαζόμαστε να είμαστε σε επιφυλακή, να βγαίνουν τα πολεμικά μας πλοία και να πηγαίνουν για να αντιπαρατεθούν με τα Τουρκικά πλοία. Για να μην οξύνουμε της καταστάσεις, είμαστε λιγότεροι από τους Τούρκους σε αριθμό πλοίων. Συχνά ένα δικό μας πολεμικό πλοίο παρακολουθεί περισσότερα πλοία των Τούρκων. Ακόμα συχνότερα όταν βγαίνει πίσω από ένα Ελληνικό Νησί ένα δικό μας πολεμικό πλοίο, (μια φρεγάτα), συναντά τον εχθρό σε αναλογίες πολύ αρνητικές εναντίων μας. Δηλαδή μια δική μας φρεγάτα με τρεις έως πέντε των Τούρκων.

  Σε περίπτωση πολέμου το σενάριο αυτό θα επαναλειφτεί πολλές φορές γιατί έχουμε λιγότερα μάχιμα πλοία. Η κρίσιμη ερώτηση είναι: πως θα μπορέσει ένα δικό μας πολεμικό πλοίο να αντιμετωπίσει, όσο το δυνατόν περισσότερα Τουρκικά πλοία; Πως πρέπει να είναι οπλισμένο και γιατί;

  Η Γαλλική πανάκριβη φρεγάτα [email protected] μπορεί να το κάνει αυτό; Δυστυχώς όχι και θα σας το αποδείξουμε, θα την συγκρίνουμε με ένα παλιό πλοίο που είναι σε υπηρεσία. Με το Ιταλικό αντιτορπιλικό Durand de la Penne που ανέλαβε υπηρεσία στο Ιταλικό ναυτικό το 1993. Διαβάστε παρακάτω για το πλοίο.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Durand_de_la_Penne-class_destroyer
  Πόσα Τουρκικά πλοία μπορεί να αντιμετωπίσει η Γαλλική φρεγάτα όταν βγαίνει πίσω από ένα νησί; Ένα; Δυο; Γιατί περισσότερα δεν μπορεί. Ένα με το πυροβόλο των 76 χιλιοστών και ένα με τους πυραύλους. Δυο πυραύλους θα εκτοξεύσει σε έναν στόχο για να είναι σίγουρη ότι το πέτυχε και δεν μπόρεσε να τον καταστρέψει τον ένα το αντιπυραυλικό σύστημα.

  Το παλιό ιταλικό αντιτορπιλικό που είναι η τρίτη κλάση πλοίων από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όλες με δυο πλοία. Μπορεί να αντιμετωπίσει 4 τουρκικά πλοία. Ένα με το πυροβόλο των 127/54 χιλιοστών, δυο με τα δυο πυροβόλα των 76 χιλιοστών που είναι στα πλάγια του πλοίου. Αν η γωνία είναι μεγάλη που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ένα, υπάρχει και τρίτο πυροβόλο των 76 χιλιοστών στην πρύμνη Super-Rapid είναι όλα. Ένα τέταρτο πλοίο μπορεί να το χτυπήσει με τους πυραύλους. Άρα έχουμε με αυτό το παλιό πλοίο την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε 4 εχθρικά!

  Έχουμε κάλυψη 360 μοιρών από τα ότο μεραλα που έχουν αντιπυραυλικές ικανότητες, με δυνατότητα να χτυπήσουν δυο ταυτόχρονα τον πύραυλο ή το αεροσκάφος που απειλεί το πλοίο.

  Έχουμε ένα μεγάλο υπόστεγο για δυο ελικόπτερα και δεν θα σχολιάσω τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό για τόσο παλιό πλοίο που είναι πολύ καλός. Για ένα πλοίο των 147 μέτρων μήκους, 16,1 πλάτος και με εκτόπισμα τους 5560 τόνους. Τον οπλισμό συμπληρώνουν 16 πύραυλοι ασπιντ και 40 πύραυλοι στάνταρ 1 ,κάπου διάβασα ότι έχει και 2! Έχει και 4 ανθυποβρυχιακούς πυραύλους.

  Ένα τέτοιο σχέδιο θα έπρεπε να αντιγράψουμε και να βελτιώσουμε στα σημερινά δεδομένα. Με λίγο μεγαλύτερο μήκος για να μπουν επιπλέον πύραυλοι εμπρός και θα είμαστε μια χαρά. Αλλά οι εδώ ξύπνιοι που τα ξέρουν όλα, ξεχνάνε πως εδώ είναι αιγαίο. Ξεχνάνε όλες της παραμέτρους και το δύσκολο περιβάλλον που θα χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί την μάνα σε έναν πόλεμο. Θέλουν πλοία για ωκεανούς και για ανοικτές θάλασσες.
  Συνεχίζετε….
  Μικρός Ήρωας Γεώργιος Δικαίος.

 39. Προδιαγραφές μάχης πολεμικού πλοίου ειδικά σχεδιασμένου για την Ελλάδα δεύτερο μέρος.

  Στο πρώτο μέρος αποδείξαμε πως το πανάκριβο Γαλλικό μας πλοίο, απέτυχε σε σύγκριση με μια παλιά σχεδίαση. Μπόρεσε να χτυπήσει μόνο 2 Τούρκικά πλοία, ενώ το παλιό Ιταλικό αντιτορπιλικό βύθισε 4.

  Τώρα θα κάνουμε μια διαφορετική σύγκριση η Γαλλική φρεγάτα [email protected], ενάντιων του βελτιωμένου σχεδίου του αντιτορπιλικού Durand de la Penne. Με μεγαλύτερος μήκος από τα 147 στα 165 μέτρα, μεγαλύτερο πλάτος από τα 16,1 μέτρα στα 16,5 μέτρα και εκτόπισμα από 5560 σε 6700 τόνους, με πυραύλους Άστερ 30 ή SM2 με το ίδιο ραντάρ κλπ. Η μεγέθυνση γίνετε για να μπουν πύραυλοι πίσω από το πυροβόλο των 127/54 χιλιοστών και γιατί θέλουμε χώρο για κάτι ακόμα. Στο μεγεθυνόμενο σχέδιο του ιταλικού αντιτορπιλικού βάζουμε τον ίδιο αριθμό πυροβόλων και προσθέτουμε 4 μιλένιουμ των 35 χιλιοστών. Δυο επάνω και πίσω από τον θάλαμο διακυβέρνησης και δυο επάνω και πίσω από το πυροβόλο των 76 χιλιοστών στην πρύμνη.
  Το σενάριο: τα πλοία θα δεχτούν επίθεση από πλοία .

  Ένα ιπτάμενο ραντάρ παρακολουθεί το πλοίο και μεταδίδει τα στοιχεία σε 4 ή 8 αεροσκάφη που πλησιάζουν από χαμηλό ύψος σε επίπεδο θαλάσσης. Δυστυχώς το πανάκριβο ραντάρ μας δεν μπορεί να δει τα αεροσκάφη λόγο της καμπυλότητας της γης. Αν είναι ολοκαίνουργια αεροσκάφη με LINK 16, μεταδίδει τα στοιχεία απευθείας στα αεροσκάφη που εκτοξεύουν τους πυραύλους και μετά σηκώνονται για πολύ λίγο και αναστρέφουν προς τα πίσω.
  Το πανάκριβο ραντάρ μας θα δει τα αεροσκάφη θα σημάνει συναγερμό και θα τα χάσει, αφού θα πετούν πάλι στο επίπεδο της θάλασσας.

  Αν είναι παλιότερα αεροσκάφη θα είναι αναγκασμένα να σηκωθούν για λίγο, να δουν το πλοίο και να εκτοξεύσουν τους πυραύλους. Μετά στρίβουν και κατεβαίνουν πάλι πετώντας πολύ χαμηλά στο επίπεδο της θάλασσας.

  Το πανάκριβο ραντάρ μας τα βλέπει και μπορεί να εκτοξεύσει πυραύλους, δυστυχώς όμως θα χάσει σε λίγο το ίχνος των αεροσκαφών. Έτσι οι πανάκριβοι πύραυλοι και στης δυο περιπτωσεις που αναφέραμε, θα κατευθύνονται στα τυφλά και έχουν να διανύσουν μια απόσταση μεγαλύτερη από 75-80 χιλιόμετρα που θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο αφού τα εχθρικα αεροσκάφη απομακρύνονται.

  Το θέμα είναι μπορεί ένας πύραυλος με κεφαλή ενεργού ραντάρ ή υπέρυθρης ακτινοβολίας, με εμβέλεια τα 150 χιλιόμετρα να χτυπήσει τα αεροσκάφη; Μπορούμε να τον εκτοξεύσουμε και να πετάξει ψηλά και να δει μόνος του τα εχθρικά αεροσκάφη; Όχι γιατί η γωνία του ερευνητή είναι μικρή για την κεφαλή ενεργού ραντάρ, μεγαλύτερη για την κεφαλή υπερύθρων.

  Μπορεί ο σούπερ πύραυλος μας να πετάξει στα 10 χιλιόμετρα ύψος και να δει το αεροσκάφη με τον δικό του ανιχνευτή; Όχι. Για να μην πολυλογούμε το ύψος του πυραύλου πρέπει να είναι τα 10 χιλιάδες πόδια. Δηλαδή τα τρία χιλιόμετρα που μπορεί να μειωθεί αν υπάρχει κυματισμός. Δηλαδή ισχυρός αέρας στα 6 χιλιάδες πόδια που είναι στα 2 χιλιόμετρα σε ύψος η πτήση του πυραύλου.

  Προσοχή το ξεκαθαρίζω αναφερόμαστε σε αεροσκάφη που πετούν σε επίπεδο θάλασσας στα 30 έως 50 μέτρα ύψος. Δεν έχει καμία σχέση με ένα στόχο με ένα αεροσκάφος που πετάει ψηλά.
  Αν ρίξεις έναν πύραυλο και μετά ξεκινήσεις πορεία και πτήση σε μέτριο ύψος τα 10 χιλιάδες πόδια, μειώνεις κατακόρυφα την εμβέλεια. Δηλαδή η πιθανότητες να χτυπήσεις τα εχθρικά αεροσκάφη είναι σχεδόν μηδενικές.
  Έτσι ούτε το ακριβό ραντάρ σε βοήθησε, ούτε η ακριβοί πύραυλοι σε έσωσαν. Τώρα όμως ήρθε η δική σου σειρά 8 πύραυλοι κατευθύνονται επάνω σου, νομίζεις πως η πανάκριβη Γαλλική φρεγάτα θα καταφέρει να τους αντιμετωπίσει; Αν ήξερες τα ποσοστά επιτυχίας των πυραύλων εναντίων πυραύλων πόσο μικρά είναι, νομίζεις πως θα ήσουν ασφαλείς; Ξέρεις πόσο κοντά πρέπει να πλησιάσουν οι πύραυλοι ενάντιων πλοίων για να τους ρίξεις;

  Η μεγεθυσμένη σχεδίαση όμως του Ιταλικού αντιτορπιλικού, μετά που θα ρίξει τους πυραύλους του, εναντίων των 8 πυραύλων του εχθρού. Έχει και πυροβόλο των 127 χιλιοστών και 3 των 76 χιλιοστών και 4 μιλένιουμ των 35 χιλιοστών.

  Έσυ σε πλοίο θα ήθελες να ήσουν μέσα; Στην πανάκριβη Γαλλική φρεγάτα ή στη μεγεθυσμένη σχεδίαση του ιταλικού αντιτορπιλικού; Αν νομίζεις πως το RAM θα σε σώσει είσαι βαθεία νυχτωμένος. Στην μια περίπτωση έχεις δυο συστήματα πυροβόλο των 76 χιλιοστών και το RAM. Σ την άλλη έχεις 8 συστήματα, δηλαδή 8 πυροβόλα που θα σε προστατέψουν.

  Στην πράξη έχεις στην χειρότερη περίπτωση 50% καλύτερες πιθανότητες για να γλυτώσεις, με την μεγεθυσμένη σχεδίαση του ιταλικού αντιτορπιλικού. Που συμαίνει να έχουν εκτοξευτεί και οι 8 πύραυλοι με διάφορα ενός δευτερόλεπτου. Δηλαδή μέσα σε δυο δευτερόλεπτα το πολύ τρία, με απόλυτο συγχρονισμό από τα αεροσκάφη που είναι τρομερά δύσκολο να γίνει και σε συνθήκες υψηλού κυματισμού. Που αυτό ανεβαίνει και ξεπερνά κατά πολύ το 100% και φτάνει στο 200% περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης, για την μεγεθυνόμενη σχεδίαση του ιταλικού αντιτορπιλικού.

  Στην δεύτερη συγκρίσει πάλι το πανάκριβο γαλλικό πλοίο μας απέτυχε. Με τα ίδια ραντάρ και τους ίδιους πυραύλους έγινε αυτό. Δεν αλλάξαμε τίποτα αρά η σχεδιάσει φταίει και όχι τα ηλεκτρονικά, τα ραντάρ και οι πύραυλοι.

  Τα συμπεράσματα δικά σας θα συνεχίσουμε.
  Μικρός Ήρωας Δικαίος Γεώργιος.

 40. Όλα τα λεφτά πλέον θα είναι ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός ηλεκτρονικών παρεμβολων και αντί μέτρων και η ακρίβεια των όπλων που χρησιμοποιούνται .
  Είμαστε στην εποχή των ΑΙ – τεχνίτης νοημοσύνης όπου πλοία όπως η γαλλική φρεγάτα θα ξεχωρίζουν…. ως γενικών καθηκόντων.

  Τώρα για πλοία ανταεροπορικης άμυνας και γενικών καθηκόντων ταυτόχρονα κλάση Ω και ΑΒ . και παύλα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *