Η αφορμή για το συγκεκριμένο άρθρο μας δόθηκε από την είδηση ότι η ισραηλινή Elbit απέσπασε συμβόλαιο ύψους $ 27 εκατομμυρίων, από μη-κατονομαζόμενη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας, για την προμήθεια αριθμού συστημάτων αεροπορικής εκπαίδευσης EHUD, κατηγορίας ACMI (Air Combat Maneuvering Instrumentation). Τα συστήματα θα παραδοθούν εντός δύο (2) ετών, ενώ στο συνολικό κόστος συμπεριλαμβάνεται και σύμβαση εκ συνεχεία υποστήριξης διάρκειας τριών (3) ετών, μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων. Πιστεύουμε ότι τα συστήματα ACMI είναι πολύτιμες και αναγκαίες προσθήκες για την Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ), πάντα σε συνάρτηση βέβαια με την απόκτηση νέου αεροσκάφους προχωρημένης εκπαίδευσης προς αντικατάσταση των παλαιών T-2 Buckeye.

Η φιλοσοφία των συστημάτων ACMI είναι ιδιαίτερα απλή: Με τη χρήση τεχνολογία προσδιορισμού θέσης (GPS : Global Positioning System) καταγράφονται όλες οι παράμετροι μιας εκπαιδευτικής πτήσης ή αποστολής ενός αεροσκάφους ή αριθμού αεροσκαφών και στη συνέχεια αναλύονται προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα, να επισημανθούν λάθη και παραλήψεις και να αξιολογηθούν συγκεκριμένες τεχνικές και τακτικές. Τα ACMI είναι εκπαιδευτικά εργαλεία χαμηλού κόστους τα οποία λειτουργούν αυτόνομα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι εκτός των εκπαιδευτικών Μοιρών, κάθε μάχιμη Μοίρα της ΠΑ μπορεί να χρησιμοποιεί συστήματα ACMI σε καθημερινή βάση για να τελειοποιεί τις τακτικές της ή να δοκιμάζει-αξιολογεί νέες τακτικές.

Εκτός της δυνατότητας αυτόματης καταγραφής δεδομένων κατά την πτήση, υπάρχει και η εναλλακτική δυνατότητα της καταγραφής δεδομένων από το έδαφος. Ο επίγειος έλεγχος επιτυγχάνεται μέσω σταθμού ελέγχου σε πραγματικό χρόνο, που αποτελείτε από (τυπική διαμόρφωση): Κεραία λήψης δεδομένων, σταθμό ελέγχου και μετάδοσης δεδομένων και πληροφοριών σε μεγάλες αποστάσεις και συστήματα επικοινωνιών. Να σημειωθεί ότι το ACMI καταγράφει στοιχεία και δεδομένα απ’ όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα που διαθέτει ένα μαχητικό ή εκπαιδευτικό αεροσκάφος και χρησιμοποιεί κατά την πτήση. Στη διάρκεια την επενημέρωσης (Debriefing), όλα τα δεδομένα αναλύονται και αναπαράγονται σε διαφορετικές μορφές απεικόνισης (όπως πίνακες, γραφήματα κ.ά.) και αξιολογούνται προκειμένου να βγουν συμπεράσματα. (το κείμενο συνεχίζεται μετά τις φωτογραφίες)

Ενδεικτικές επιλογές συστημάτων ACMI (από πάνω προς τα κάτω): Το ACMI της αμερικανικής Cubic, το EHUD της ισραηλινής Elbit και το FPR (Flight Profile Recorder) της γερμανικής Diehl.

Η απεικονίσεις αυτές μπορούν να αποδοθούν και σε τρισδιάστατη μορφή με σειρά οπτικών διευκολύνσεων όπως η παρατήρηση από οποιαδήποτε γωνία, η παρατήρηση μέσα από το πιλοτήριο, η παρατήρηση υπό οποιαδήποτε ταχύτητα κ.ά. Τα ACMI μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε αεροσκάφος είναι πιστοποιημένο για την μεταφορά βλημάτων αέρος-αέρος κατηγορίας AIM-9 Sidewinder και AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile). Είναι μικρών διαστάσεων συστήματα (2,5-3 μέτρα μήκος και 50-60 κιλά βάρος), ενώ έχουν και τη σημαντική δυνατότητα σχεδιασμού σεναρίων ασκήσεων. Για την ασφάλεια των εκπαιδευομένων ενσωματώνουν και χαρακτηριστικά προστασίας του αεροσκάφους όπως δυνατότητα προειδοποίησης επερχόμενης σύγκρουσης με άλλα αεροσκάφη ή προειδοποίησης προσέγγισης εδάφους.

Η πρόθεση απόκτησης συστημάτων ACMI (εκτός του Ισραήλ, στη διεθνή αγορά υπάρχουν και συστήματα από ευρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρίες) υπήρχε στον προγραμματισμό της ΠΑ στο παρελθόν και συγκεκριμένα στο ΕΜΠΑΕ 2001-2005 (Ενιαίο Μεσοπρόθεσμα Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού 2001-2005) είχε προβλεφθεί κονδύλι για την προμήθεια 56 συστημάτων με δικαίωμα προαίρεσης για 20 επιπλέον συστήματα. Ωστόσο, το πρόγραμμα όπως και πολλά άλλα ουδέποτε υλοποιήθηκαν και σήμερα, με την οικονομική κρίση που μαστίζει τα δημόσια οικονομικά είναι δύσκολο να υλοποιηθεί, ενώ προέχει η απόλυτη ανάγκη απόκτησης ενός νέου εκπαιδευτικού-ελαφρού μαχητικού αεροσκάφους για την αντικατάσταση των T-2 Buckeye.

Σε κάθε περίπτωση πάντως η προσθήκη των ACMI στο οπλοστάσιο της ΠΑ θα αποτελούσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρίας κατακόρυφης αύξησης της ποιότητας της παρεχόμενη εκπαίδευσης προς τους Έλληνες Ικάρους, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με την απόκτηση και χρήση ενός νέου αεροσκάφους προχωρημένης εκπαίδευσης. Η εισαγωγή των συστημάτων ACMI στην εκπαίδευση των πιλότων μας θα προσέφερε μια σειρά σημαντικών οφελών όπως είναι η μείωση των πιθανοτήτων ατυχημάτων, ιδιαίτερα σε μεγάλης δυσκολίας εκπαιδευτικές ασκήσεις ή δραστηριότητες, η διεύρυνση των εκπαιδευτικών τακτικών με τη δυνατότητα εκτέλεσης ασκήσεων που σήμερα αποφεύγονται για λόγους ασφαλείας κ.ά.