Ερευνητές του Αμερικανικού Στρατού, σε συνεργασία με την Stormfish Scientific Corporation, ανακοίνωσαν ότι ανέπτυξαν ένα καινοτόμο σύστημα υποβοήθησαν λήψης αποφάσεων για τον στρατιώτη. Το σύστημα μπορεί να δεχθεί τεράστιο όγκο πληροφοριών από διαφορετικές πηγές, τα αξιολογεί και στη συνέχεια παράγει χάρτη τακτικής κατάστασης με τις θέσεις των φίλιων και των εχθρικών δυνάμεων, καθώς και τη θέση οπλικών συστημάτων. Ο χάρτης είναι «ζωντανός» και αναπαράγεται ενημερωμένος συνεχώς, έτσι ώστε να καταγράφεται με ακρίβεια η θέση προσωπικού και συστημάτων. Επιπλέον, παρέχει προτάσεις-συμβουλές στον στρατιώτη για τη λήψη απόφασης, ανάλογα με τις παραμέτρους της αποστολής που έχει αναλάβει ο στρατιώτης. Για παράδειγμα, μπορεί να συμβουλέψει τον διοικητή ενός Λόχου Υποστήριξης για την σειρά με την οποία θα προσβάλει εχθρικούς στόχους ή να συμβουλέψει έναν στρατιώτη ή μια ομάδα στρατιωτών τη βέλτιστη διαδρομή αποφυγής εχθρικών δυνάμεων.