Σύμφωνα με ανακοίνωση της EDA (European Defence Agency) επτά κράτη-μέλη της ΕΕ υπέγραψαν σύμβαση για την κοινή προμήθεια πυρομαχικών των 155 χιλιοστών. Η ανακοίνωση δεν αναφέρει τα κράτη που υπέγραψαν τη σύμβαση. Η ανακοίνωση αναφέρει ωστόσο ότι είναι πιθανό να υπάρξουν στο εγγύς μέλλον και νέες παραγγελίες κι από άλλα κράτη. Τα κράτη-μέλη της ΕΕ μπορούν να αποκτήσουν πυρομαχικά πυροβολικού των 155 χιλιοστών, μέσω της EDA η οποία διαπραγματεύεται με τις αμυντικές βιομηχανίες. Η μαζική παραγγελία έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και καλύτερες τιμές.