Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) ανακοίνωσε (δείτε ΕΔΩ) την παράταση ενός μήνας στο διαγωνισμό 01/2023 για την προμήθεια 4.881 ατομικών διοπτρών παθητικού τύπου. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μετατίθεται από τις 3 Οκτωβρίου στις 3 Νοεμβρίου του 2023. Πρόκειται για ένα καίριο εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στην αναβάθμιση των επιχειρησιακών ικανοτήτων του Στρατού, με έμφαση στην ικανότητα μάχης τη νύχτα. Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό € 38.057.692,5 για την προμήθεια των διοπτρών και την υποστήριξη τους.

Η προμήθεια των διοπτρών θα γίνει τμηματικά, εντός τετραετίας, με 686 διόπτρες τον πρώτο χρόνο, 1.195 το δεύτερο χρόνο, 1.000 τον τρίτο χρόνο και 2.000 τον τέταρτο χρόνο. Ομοίως, η δαπάνη έχει κατανεμηθεί με ορίζοντα τετραετίας: € 5.103.840 τον πρώτο χρόνο (€ 4.253.000 για την αγορά των 686 διοπτρών και € 850.640 για την υποστήριξη τους), € 9.113.070 το δεύτερο χρόνο (€ 7.631.270 για την αγορά των 1.195 διοπτρών και € 1.481.800 για την υποστήριξη τους), € 7.816.650 τον τρίτο χρόνο (€ 6.577.580 για την αγορά των 1.000 διοπτρών και € 1.239.070 για την υποστήριξη τους) και € 16.024.132,50 τον τέταρτο χρόνο (€ 13.549.814,80 για την αγορά των 2.000 διοπτρών και € 2.474.317,70 για την υποστήριξη τους).