Αναμένεται να καταπλεύσει στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας τις επόμενες ημέρες η έκτη πυραυλάκατος τύπου SUPER VITA κλάσης «Ρουσσέν» που φέρει το όνομα του αξιωματικού πεσόντα της νύχτας των Ιμίων «Καραθανάση». Το πλοίο θα εκτελέσει τις τελικές εργασίες στα συνεργεία του ναυστάθμου Σαλαμίνας προτού λάβει χώρα η επίσημη τελετή ένταξης στον Στόλο και τη Διοίκηση Ταχέων Σκαφών.

Η είδηση δεν χωρά πανηγυρισμούς καθότι το πλοίο παρελήφθη με πολυετή καθυστέρηση. Υπό άλλες συνθήκες αντί να παραλαμβάναμε πλοία μετά από πολυετείς καθυστερήσεις θα έπρεπε ήδη να είχαμε λάβει αποφάσεις για τον Εκσυγχρονισμό Μέσης Ζωής των ΤΠΚ κλάσης «Ρουσσέν».

Καλές θάλασσες να έχει και ασφαλείς αποστολές.