Ο Αμερικανικός Στρατός υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης με την φινλανδική Patria με στόχο τη διερεύνηση της περίπτωσης ενσωμάτωσης το πύργου του αυτοκινούμενου όλμου NEMO των 120 χιλιοστών επί οχημάτων Stryker.

Το ενδιαφέρον για το NEMO εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος FIFT (Mortar Future Indirect Fire Turret), το οποίο έχει ως στόχο την αύξηση της ταχύτητας και της ακρίβεια των βολών όλμων των Ταξιαρχιών του Αμερικανικού Στρατού.

Ο NEMO υπηρετείται από τρία άτομα (πυροβολητής και αρχηγός στοιχείου και δύο γεμιστές), λειτουργεί από τις -3° έως τις +85° και μπορεί να εμπλέξει στόχους έως τα 10 χιλιόμετρα. Ο μέγιστος ρυθμός βολής είναι 10 βλήματα το λεπτό, ενώ μπορεί να εκτελέσει προσβολή στόχου με τη μέθοδο της πολλαπλής ταυτόχρονης προσβολής (MRSI : Multiple-Round Simultaneous-Impact).