Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δαπάνη € 8 δισεκατομμυρίων, για την επταετία 2021-2027, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, με στόχο την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και οπλικών συστημάτων με τη συμμετοχή όσο το δυνατό περισσότερων χωρών-μελών και αμυντικών βιομηχανιών. Αν και το ποσό είναι σημαντικά μικρότερο από τα € 13 δισεκατομμύρια, που ήταν η αρχική πρόταση, εντούτοις είναι ένα σημαντικό ποσό για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.