Η Ιταλία εξέφρασε το ενδιαφέρον της να συμμετάσχει στο πρόγραμμα EMBT (Euro Main Battle Tank) της γερμανικής KMW και της γαλλικής Nexter (κοινοπραξία KNDS). Ως γνωστό, το EMBT παρουσιάστηκε στην πρόσφατη διεθνή έκθεση EUROSATORY 2018.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα η Γαλλία και η Γερμανία θέλουν να αντικαταστήσουν σταδιακά τα άρματα μάχης Leclerc και Leopard-2 που διαθέτουν, μετά το 2025. Συνεπώς το πρόγραμμα EMBT αναμένεται να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί το διάστημα έως το 2025, πάντα σύμφωνα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Ως γνωστόν ο πύργος του EMBT προέρχεται από το Leclerc, ενώ το όχημα και ο κινητήρας από το Leopard-2. Η διαμόρφωση αυτή επιλέχθηκε διότι ο πύργος του Leclerc είναι ελαφρύτερος και ποιο αυτοματοποιημένος, συνεπώς το άρμα έχει επιπλέον δυνατότητα ανάπτυξης βάρους 6 τόνων, δηλαδή ενσωμάτωσης επιπλέον συστημάτων.