Η αμερικανική Lockheed Martin ανακοίνωσε ότι απέσπασε εν συνεχεία συμβόλαιο ύψους $ 58,9 εκατομμυρίων από την ερευνητική υπηρεσία DARPA (US Defense Advanced Research Projects Agency) για το πρόγραμμα πυροβολικού OpFires. Το συμβόλαιο (P00006) αποτελεί τροποποίηση προγενέστερου συμβολαίου (HR0011-20-C-0038) και αφορά σε δοκιμές μείωσης του ρίσκου ως προϋπόθεση για την επίτευξη ωριμότητας στη φάση της κρίσιμης σχεδίασης επιπέδου συστήματος. Το συμβόλαιο έχει διάρκεια μέχρι τον Ιανουάριο του 2022. Το πρόγραμμα OpFires αφορά την ανάπτυξη και επίδειξη ενός καινοτόμου, χερσαίου, κινητού, ολοκληρωμένου πυραυλικού συστήματος, για τον Αμερικανικό Στρατό, το οποίο θα ενσωματώνει νέες τεχνολογίες πρόωσης και υπερηχητικής πτήσης διολίσθησης (Hypersonic Glide).

Η τρίτη φάση του προγράμματος, για την οποία υπογράφηκε το σχετικό συμβόλαιο θα αναβαθμίσει τη σχεδίαση από τη φάση της ανάπτυξης αρχικών απαιτήσεων στη φάση της κρίσιμης αναθεώρησης της σχεδίασης  (CDR : Critical Design Review) τον Ιανουάριο του 2022. Οι πρώτες δοκιμές του ολοκληρωμένου συστήματος αναμένονται εντός του 2022, ενώ οι δοκιμές των υποσυστημάτων θα πρέπει να γίνουν εντός του 2021. Εκτός της Lockheed Martin, που είναι η κύρια ανάδοχος, στο πρόγραμμα συμμετέχουν, ως υποκατασκευαστές, η Northrop Grumman, που θα αναπτύξει τον κινητήρα στερεού καυσίμου πρώτης φάσης πτήσης, η Dynetics, που θα αναπτύξει το κάνιστρο εκτόξευσης, το κέλυφος του βλήματος, τα πτερύγια του και θα συμβάλει στις δοκιμές, και η ECE, από την Ολλανδία, η οποία θα διαθέσει το καύσιμο υλικό.