Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας για την εύρεση των καθοθοδηγητών των επεισοδίων αλλά και του εμπρησμού που εκδηλώθηκε στο ΚΥΤ Μόριας. Συνέπεια των εμπρησμών ήταν να καταστραφεί το ΚΥΤ καθώς και να δημιουργηθούν εκτεταμένα επεισόδια στο νησί. Ήδη στη Λέσβο έχουν μεταβεί ενισχυμένενες αστυνομικές δυνάμεις αποτελούμενες από διμοιρίες της ΥΑΤ καθώς και ΟΠΚΕ. Έχει επίσης, συγκροτηθεί ειδική ομάδα ερευνών από την ΕΥΠ και τη ΔΑΕΕΒ (Αντιτρομοκρατική).