Ο Ηλεκτρονικός Πόλεμος αποτελεί μια αθέατη όψη των σύγχρονων επιχειρήσεων. Τα συστήματα Ηλεκτρονικού Πολέμου δεν είναι χρήσιμα μόνον εν καιρώ επιχειρήσεων αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της ειρήνης καθώς μέσω αυτών υποκλέπτονται πληροφορίες, πραγματοποιούνται παρακολουθήσεις κτλ. Τα συστήματα Ηλεκτρονικού Πολέμου δύναται επίσης να στοχοποιούν εχθρικές θέσεις.

Στο άρθρο παρατίθενται εναλλακτικές λύσεις για την αναβάθμιση των μέσων Ηλεκτρονικού Πολέμου του Ελληνικού Στρατού από τη Σουηδία. Οι Σουηδοί θεωρούνται από τους πρωτοπόρους στον Ηλεκτρονικό Πόλεμο από τη δεκαετία του 1970 αναπτύσσοντας έξυπνες τεχνολογίες.

Να σημειώσουμε επίσης ότι η Τουρκία έχει κάνει αξιόλογες ενέργειες στον Ηλεκτρονικό Πόλεμο εντάσσοντας νέα συστήματα όπως το Koral και αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες. Αντίστοιχες κινήσεις είναι απαραίτητο να λάβουν χώρα και από ελληνικής πλευράς εντάσσοντας νέες δυνατότητες στο Όπλο των Διαβιβάσεων.

Sirius

Τα Sirius είναι μια οικογένεια καινοτόμων και δικτυωμένων παθητικών αισθητήρων, τα οποία βασίζονται σε κοινή αρχιτεκτονική, και παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης. Η παθητική διάσταση των αισθητήρων σημαίνει ότι οι φίλιες δυνάμεις αποκτούν γνώση της τακτικής κατάστασης που επικρατεί στο πεδίο της μάχης, χωρίς τον κίνδυνο εντοπισμού, άρα με μεγαλύτερη ασφάλεια.

To Sirius μπορεί να υιοθετηθεί ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα ή στο μέγεθος και την έκταση που επιθυμεί ο εκάστοτε πελάτης, ανάλογα με τις επιχειρησιακές του ανάγκες ή με τις ανάγκες που απορρέουν από τη γεωγραφία του. Επιγραμματικά, το Sirius είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ELINT (Electronic Intelligence) και COMINT (Communication Intelligence).

Αισθητήρας του συστήματος Sirius.

Η ολοκληρωμένη διάσταση του Sirius επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης διαφορετικών αισθητήρων, ο καθένας τους με διαφορετικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες, αλλά όλοι μαζί ως ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα. Υψηλή ευαισθησία των αισθητήρων, μεγάλη ακτίνα δράσης, υψηλή ακρίβεια, ευρεία κάλυψη του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του Sirius.

Η συλλογή των δεδομένων και των πληροφοριών είναι το αρχικό στάδιο. Το επόμενο στάδιο είναι η επεξεργασία τους, η οποία γίνεται μέσω ισχυρών και επιλεγμένων αλγορίθμων και αυτόματων επιλογών-διαδικασιών. Είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη παράμετρος, ειδικά σε περιπτώσεις λειτουργίας σε κορεσμένα περιβάλλοντα, από πλευράς πληροφοριών.

Ο λόγος της χρήσης πολλών διαφορετικών αισθητήρων είναι η κάλυψη της ανάγκης απόκτησης και πρόσβασης σε ακριβείς πληροφορίες. Οι πολλοί και διαφορετικοί αισθητήρες, σε συνδυασμό με τα συστήματα επεξεργασίας τους, καλύπτουν όλο το φάσμα των δράσεων, από τη συλλογή μέχρι την τελική πληροφορία, η οποία μπορεί να διατεθεί σε όλα τα κλιμάκια διοίκησης.

EPS-200 και EPS-500

To EPS-200 είναι αισθητήρας Ηλεκτρονικών Μέσων Υποστήριξης (ESM : Electronic Support Measures) και παθητικής επιτήρησης σημάτων ραντάρ. Ανήκει στην οικογένεια των παθητικών αισθητήρων Sirius για εφαρμογές στο χερσαίο πεδίο μάχης. Το EPS-200 έχει τη δυνατότητα συλλογής και αναγνώρισης όλων των εκπομπών ραντάρ, ενώ η χρήση αλγορίθμων επεξεργασίας σημάτων επιτρέπει στο σύστημα να λειτουργεί αποτελεσματικά σε κορεσμένο περιβάλλον σημάτων.

Η λειτουργία του EPS-200 είναι αυτοματοποιημένη, μέσω της χρήσης ισχυρών και αξιόπιστων αλγορίθμων για την επεξεργασία των συλλεγμένων σημάτων. Επίσης είναι απολύτως ικανό για λειτουργία εντός ενός ευρύτερου δικτύου αισθητήρων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, όπως είναι το Sirius. Το EPS-200 μπορεί να τοποθετηθεί μόνιμα σε μια θέση στρατηγικής σημασίας ή να είναι κινητό και να αλλάζει θέση κάθε φορά, ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Αισθητήρας του συστήματος EPS.

Επίσης η κεραία του EPS-200 μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη ενώ επιτυγχάνει υψηλής ακρίβειας εύρεση κατεύθυνσης, μέσω της συμβολομετρίας. Το EPS-200 καλύπτει τις συχνότητες 1-18 (0,5-40) GHz και σημειώνει δυναμική ακτίνα δράσης 80 dB, ενώ η ακρίβεια συχνότητας είναι της τάξεως των 100 kHz. Επίσης, μπορεί να ιχνηλατήση ταυτόχρονα 1.000 σήματα με δυνατότητα αποθήκευσης (σε βάση δεδομένων) 10.000 σημάτων.

Ο EPS-500 είναι ένας παθητικός αισθητήρας ELINT με ικανότητα εκτεταμένης καταγραφής και ανάλυσης σημάτων πέρας του ορίζοντα. Ενσωματώνει ψηφιακή τεχνολογίας και σπονδυλωτή σχεδίαση, έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη, τόσο σε επίπεδο κεραίας όσο και σε επίπεδο δέκτη. Όπως το EPS-200 έτσι και το EPS-500 ενσωματώνει υψηλό βαθμό αυτοματισμού, μέσω της χρήσης αλγορίθμων. Επίσης μπορεί να λειτουργεί εντός ενός ευρύτερου δικτύου αισθητήρων συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών, ενώ μπορεί να τοποθετηθεί μόνιμα σε μια θέση ή να είναι κινητό.

Το EPS-500 καλύπτει τις συχνότητες 0,5-18 (40) GHz και σημειώνει δυναμική ακτίνα δράσης 90 dB, ενώ η ακρίβεια συχνότητας είναι της τάξεως των 100 kHz. Επίσης, μπορεί να ιχνηλατήση ταυτόχρονα 1.000 σήματα με δυνατότητα αποθήκευσης (σε βάση δεδομένων) 10.000 σημάτων.


Comments

  1. Δεν έχω εικόνα για συγκεκριμένη τιμή. Για τα συγκεκριμένα συστήματα το κόστος διαφέρει ανάλογα με τη σύνθεση του τελικού προϊόντος. Πρόκειται δηλαδή για σπονδυλωτά συστήματα που διαμορφώνονται ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις επιχειρησιακές ανάγκες.

   1. Κ. Λαζο νομίζω ότι σε αυτά τα συστήματά το μικρότερο κόστος έιναι στον εξοπλισμό. Δεν χρειαζόμαστε τα πανάκριβα και διαβαθμισμένα TR με τεχνολογίες GaN και τέτοια εξωτικά. Τα λεφτά είναι στο λογισμικό, για να κατηγοριοποιεί τα σήματα, αλλά κυρίως στην εκπαίδευση του χειριστή. Ένας καλός χειριστής για να εξάγει/παρακολουθήσει ένα στόχο ρίχνει την ευαισθησία 5db, οι σημερινοί υπολογιστές 10-15 db μόνο για να δουν το μπιπ και 20-30 db για να τον παρακολουθήσουν. Δηλ ο χειριστής είναι 500+ φορές καλύτερος από τα τσιπάκια.

  1. Δεν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζουμε συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου από συγκεκριμένες χώρες, ως δυνητικές επιλογές για την Ελλάδα (και όχι μόνο, κάνουμε συχνά τέτοιες παρουσιάσεις-αφιερώματα για διάφορα οπλικά συστήματα και για διαφορετικές χώρες). Το έχουμε κάνει και στο παρελθόν για τα ισραηλινά και τα αμερικανικά, ιδιαίτερα για τα ατρακτίδια ηλεκτρονικού πολέμου. Επίσης έχουμε παρουσιάσει και πολλές ειδήσεις νέων συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου από διάφορες χώρες, στο πλαίσιο της καθημερινής ροής ειδήσεων. Μπορείτε να βρείτε τα σχετικά άρθρα-αφιερώματα στο αρχείο της ιστοσελίδας

   1. Ευχαριστω για την διευκρινηση.

    Επισης, θα ειχε ενδιαφερον h παρουσιαση των Τουρκικων συστηματων Η/Π και πως αυτα εχουν χρησιμοποιηθει σε Συρια και Λιβυη.

    Τελος, υπηρξε/υπαρχει χρηση Η/Π εναντιον των ΕΕΔ;

    1. Για τα τουρκικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου έχουμε γράψει σχετικά με αφορμή την έκθεση IDEF 2019 (σας παραθέτω το link: https://defencereview.gr/toyrkia-diarkis-ependysi-ston-ilektr/). Δυστυχώς, επειδή το θέμα είναι δύσκολο δεν υπάρχουν διαθέσιμες πολλές τεχνικές λεπτομέρειες. Για τη χρήση-απόδοση τους στη Συρία και Λιβύη δεν έχουμε πληροφορίες (εξ όσων γνωρίζουμε στη Συρία έχουν αναπτύξει το KORAL). Για χρήση εναντίων των ΕΕΔ δεν έχουμε γνώση ή ενημέρωση.

     1. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το Τουρκικό σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου KORAL έχει χρησιμοποιηθεί και στην Λιβύη με στόχο την ηλεκτρονική προσβολή – σύγχυση των ραντάρ των κινητών συστημάτων Α/Α Pantsir S Ρωσικής προέλευσης εν χρήσει από τις δυνάμεις του Στρ. Χαφτάρ (Λιβυκός Εθνικός Στρατός – Libyan National Army), σε συνδυασμό με επιθέσεις από Τουρκικά επιθετικά ΜΕΑ Bayraktar TB2. Το KORAL έχει βεληνεκές 150 χλμ. Τουρκικές ηλεκτρονικές παρεμβολές αναφέρθηκαν εναντίον Ελληνικών εμπορικών δικτύων κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή των Ελληνο-Τουρκικών συνόρων στον Έβρο κατά την διάρκεια της εκεί παρελθούσας κρίσης τον Φεβρ.-Μάρτιο 2020. Ο σκοπός ήταν η παρενόχληση επικοινωνιών στοιχείων της ΕΛ.ΑΣ. τα οποία έκαναν χρήση κινητών τηλ. Μου είναι άγνωστο εάν οι εν λόγω ηλεκτρονικές παρεμβολές προήλθαν από Τουρκικά στρατιωτικά μέσα ηλεκτρονικού πολέμου (κάτι το λίαν εύκολο), ή από άλλους Τουρκικούς κυβ. φορείς.

  1. Θα προσπαθήσουμε, αν και το αντικείμενο είναι δύσκολο, ιδιαίτερα στην πρόσβαση σε πληροφορίες που να επιτρέπουν αξιόπιστες συγκρίσεις και ασφαλή συμπεράσματα.

 1. Ο παράλληλος με τον πόλεμο θεάτρου Ηλεκτρονικός Πόλεμος (EW) αποτελείται από πολλά μέρη, όπως ECM, ECCM και ESM/ELINT. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικός πλέον και δεν χρειάζεται νομίζω να εξηγήσω το γιατί.
  ECM: Ηλεκτρονικό αντίμετρο. Δηλαδή ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή σχεδιασμένη να εξαπατά τα ραντάρ, τα σόναρ ή άλλα συστήματα ανίχνευσης. Χρησιμοποιείται τόσο προσβλητικά όσο και αμυντικά για να αρνηθεί την ενημέρωση στόχευσης σε έναν εχθρό. Το σύστημα μπορεί να κάνει πολλούς ξεχωριστούς στόχους να εμφανίζονται στον εχθρό ή να κάνουν τον πραγματικό στόχο να φαίνεται ότι εξαφανίζεται ή κινείται τυχαία κ.λπ.
  Βασικές στρατηγικές ECM για το ραντάρ είναι (1) παρεμβολές, (2) τροποποιήσεις στόχων και (3) αλλαγή των ηλεκτρικών ιδιοτήτων του αέρα. Η εμπλοκή ραδιοσυχνοτήτων ή η εμπλοκή των επικοινωνιών είναι η σκόπιμη μετάδοση ραδιοφωνικών σημάτων που διακόπτουν τις επικοινωνίες μειώνοντας τη σχέση σήματος προς θόρυβο στο σημείο όπου η σύνδεση επικοινωνίας στόχου είτε υποβαθμίζεται είτε απορρίπτεται. Τα αεροσκάφη, ωστόσο, είναι τα κύρια όπλα στη μάχη της ECM, επειδή μπορούν να «δουν» ένα μεγαλύτερο κομμάτι γης από μια θαλάσσια ή χερσαία μονάδα.
  ECCM: Είναι ηλεκτρονικά αντισταθμιστικά μέτρα που περιλαμβάνουν μια ποικιλία πρακτικών που προσπαθούν να μειώσουν ή να εξαλείψουν την επίδραση ηλεκτρονικών αντιμέτρων (ECM) σε ηλεκτρονικούς αισθητήρες οχημάτων, πλοίων, αεροσκαφών, όπλων κ.λπ.
  Στην ουσία είναι ηλεκτρονικά μέτρα προστασίας και
  ESM/ELINT: Έξυπνη επικοινωνία (SIGINT) είναι η συλλογή πληροφοριών μέσω υποκλοπής σημάτων, είτε η επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων (η επικοινωνιακή νοημοσύνη – συντομεύτηκε στο COMINT), είτε από ηλεκτρονικά μηνύματα που δεν χρησιμοποιούνται απευθείας στην επικοινωνία (ηλεκτρονική ευφυΐα – συντομεύτηκε στο ELINT). Σήματα νοημοσύνης είναι ένα υποσύνολο της διαχείρισης της συλλογής πληροφοριών. Καθώς οι ευαίσθητες πληροφορίες είναι συχνά κρυπτογραφημένες, τα σήματα έξυπνης πλοήγησης με τη σειρά τους συνεπάγονται τη χρήση κρυπτοανάλυσης για την αποκρυπτογράφηση των μηνυμάτων. Η ανάλυση της κυκλοφορίας – η μελέτη του ποιος σηματοδοτεί ποιόν και σε ποια ποσότητα – χρησιμοποιείται επίσης για την εξαγωγή πληροφοριών. Τα μέτρα Ηλεκτρονικής Υποστήριξης (ESM) ή τα Ηλεκτρονικά Μέτρα Παρακολούθησης είναι πραγματικά τεχνικές ELINT χρησιμοποιώντας διάφορα Ηλεκτρονικά Συστήματα Επιτήρησης, αλλά ο όρος χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο πλαίσιο του τακτικού πολέμου. Το σύστημα ESM θα δώσει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ηλεκτρονική επίθεση, όπως εμπλοκές, ή γωνία πυξίδας σε ένα στόχο σε σήματα τομής κ.λπ.
  Διάφορες εταιρείες όπως η Saab ή οι Ισραηλινοί έχουν τέτοιες απαραίτητες τεχνολογίες. Επειδή οι σχετικές υπηρεσίες είναι προσαρμοσμένες ανάλογα τον πελάτη, εικάζω ότι ένα πολύ καλό νέο σύστημα (ή θεαματική αναβάθμιση του υπάρχοντος) θα κοστίζει περί τα 150 – 300 εκ. μαζί με την εκπαίδευση του προσωπικού, το υλικό και 10ετές συμβόλαιο υποστήριξης, με την επιφύλαξη ύπαρξης ελληνικής ομάδας ή εταιρείας που θα μπορεί να κάνει τη δουλειά. Και βέβαια φορέας πληροφοριών είναι κάθε όπλο και ιδίως αεροπλάνα.
  Βέβαια στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να μιλάμε και για παρεμβολές δορυφορικού σήματος. Αυτές είναι τεχνολογίες δύσκολες και πανάκριβες που μόνο 5-6 χώρες διαθέτουν στον πλανήτη.
  Και επ’ ευκαιρία και 2-3 λόγια για τις ραδιοεπικοινωνίες και τα συστήματα επικοινωνιών, καθότι αποτελούν (και αυτά) στόχο ενδεχόμενου εχθρού.
  Με κανένα τρόπο δεν θα πρέπει να παραγκωνιστεί η ανάγκη των επικοινωνιών στρατού (αλλά και αεροπορίας και ναυτικού), αλλά και η λεγόμενη πλέον Cyber Defence. Ήδη νέο τέτοιο σύστημα έχει ζητήσει η Π.Α.
  Cyber Defence είναι τακτικά περιβάλλοντα ώστε να μπορούν οι αποστολές να μοιράζονται και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες μεταξύ δικτύων διαφόρων κατηγοριών ασφαλείας. Π.χ. το TactiGuard XD είναι μια πιστοποιημένη Cross Domain Solution (CDS) που επιτρέπει την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υψηλότερων ταξινομημένων (μέχρι SECRET) και χαμηλότερων κατηγοριοποιημένων ή μη ταξινομημένων συστημάτων (της Saab).
  Οπωσδήποτε χρειάζονται αναβάθμιση οι ραδιοεπικοινωνίες του στρατού, αφού το σύστημα ΕΡΜΗΣ είναι καλό αλλά όχι από τα κορυφαία (δεν συνδέεται π.χ. με οπτικές ίνες κ.λπ.). Είναι επιτακτική ανάγκη για ένα σύστημα που θα διασυνδέει αλλά και θα προστατεύει όλες τις σημαντικές ράδιο-τεχνολογίες, όπως τα TETRA, DMR, P25, LTE, UHF, VHF κλπ. Επίσης απαιτείται μια σύγχρονη ισχυρή και ασφαλής λύση επικοινωνίας μέσω φωνής και δεδομένων ή ακόμα και σύστημα όπως π.χ. το TACTICALL VCS LAND OPERATIONS της Saab, όπου συνδέει όλα τα συστήματα ραδιοεπικοινωνίας με μια διεπαφή.
  Επιπλέον το Τακτικό Σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου (TaCCS) είναι ένα ελαφρύ, πολύ αποτελεσματικό σύστημα εντολών και ελέγχου, ικανό για αξιολόγηση απειλών, αντιστοίχιση όπλων και υποστήριξη αεράμυνας. Το σύστημα υποστηρίζει έως και 3 θέσεις εντολών, 3 ραντάρ και 15 αποσπάσματα όπλων που διασυνδέονται με ασύρματες ραδιοφωνικές ή/και καλωδιακές επικοινωνίες. Με τη δικτυωμένη δυνατότητα GBAD το TaCCS παράγει μια ενιαία συσχετισμένη τοπική εικόνα αέρα, μεταδίδει άμεσα δεδομένα απειλών και εκχωρεί όπλα στους στόχους. Οι εισερχόμενες απειλές αξιολογούνται αυτόματα και στη συνέχεια κατανέμονται στην απόσπαση των όπλων με πιθανότατα μεγαλύτερη επιτυχία.
  Εκτιμώ ότι ένα τέτοιο βελτιωμένο σύστημα (ή και μεγάλη αναβάθμιση του υπάρχοντος) με τουλάχιστον τις παραμέτρους που αναφέρονται παραπάνω κοστίζει περί τα 200 εκ. (μαζί με μακροχρόνιο συμβόλαιο υποστήριξης και εν τω μεταξύ αναβαθμίσεις), εκτός και μπορεί με μικρότερο κόστος να αναλάβει το έργο και κάποια ελληνική ομάδα/εταιρεία.
  Επίσης πιο ειδική έρευνα θα καταδείξει το εάν απαιτούνται ραντάρ μικρότερων συχνοτήτων ή και άλλων εντελώς φάσματος συχνοτήτων. Οπωσδήποτε όμως, είναι απαραίτητος ο συνδυασμός όλων (ραντάρ και ηλ. πόλεμος) με αρκετούς και εξελιγμένους αισθητήρες, είτε αυτοί βρίσκονται επί εδάφους είτε επί αεροσκαφών.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *