Απόρροια των δασικών πυρκαγιών που μαίνονται στο Κράτος του Ισραήλ αποστέλλονται δυο ελληνικά Canadair στα πλαίσια παροχής συνδρομής απο τη ΠΑ.