Στη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης «DSEI 2019» η Rheinmetall παρουσίασε την πρόταση της για την αναβάθμιση των βρετανικών αρμάτων μάχης Challenger-2, στο πλαίσιο του προγράμματος LEP (Life Extension Programme). Η πρόταση της Rheinmetall αφορά στην εγκατάσταση νέου πύργου, με πλήρως ψηφιακή ηλεκτρονική αρχιτεκτονική, νέων αισθητήρων και την ενσωμάτωση του πυροβόλου L55 των 120 χιλιοστών. Επικουρικά, εάν το επιθυμεί ο Βρετανικός Στρατός, η Rheinmetall μπορεί να ενσωματώσει και ενεργητικό σύστημα προστασίας.

Το πρόγραμμα LEP αφορά στην αναβάθμιση των αρμάτων μάχης και την παροχή αρχικής λογιστικής υποστήριξης με στόχο να παραμείνουν ικανά και σύγχρονα έως το 2035. Υπενθυμίζουμε ότι εκτός της εφαρμογής του προγράμματος LEP ο Βρετανικός Στρατός έχει αποφασίσει να μειώσει το δυναμολόγιο των Challenger-2 κατά το 1/3.

Συγκεκριμένα από τα 227 εν υπηρεσία Challenger-2, θα αναβαθμιστούν και θα παραμείνουν σε υπηρεσία 148, λόγω μειωμένων αμυντικών δαπανών άρα αδυναμίας εξεύρεσης των αναγκαίων κονδυλίων αναβάθμισης και διατήρησης σε υπηρεσία του συνόλου των Challenger-2. Τα υπόλοιπα 79 μη-αναβαθμισμένα άρματα μάχης θα χρησιμοποιηθούν ως πηγή άντλησης ανταλλακτικών, προκειμένου να μειωθεί ακόμα περισσότερο το κόστος υποστήριξης των 148 αναβαθμισμένων Challenger-2.