Τέσσερα UAV Anka-S, με δυνατότητα δορυφορικού ελέγχου, παρέλαβε η Τουρκική Χωροφυλακή. Τα συγκεκριμένα Anka-S θα προστεθούν στα δύο που παρέλαβε τον περασμένο Απρίλιο. Με την παραλαβή των τεσσάρων Anka-S, συμπληρώνεται ο αριθμός των έξι της αρχικής απαίτησης.

Τα συγκεκριμένα Anka-S ανήκουν στη δεύτερη παρτίδα, των 22 συστημάτων, που θα παραλάβουν οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις. Οι παραδόσεις της πρώτης παρτίδας (10 Anka-S) ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο του 2019. Η δεύτερη παρτίδα αφορά στην προμήθεια 16 Anka-S και έξι Anka-B, με ικανότητα μεταφοράς οπλισμού. Το σχετικό συμβόλαιο, αξίας $ 650 εκατομμυρίων περίπου, υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2018.