Ξενικά, αύριο 17 Ιανουαρίου, η ενεργοποίηση των 1.300 περίπου Ειδικών Φρουρών, οι οποίοι επιλέχθηκαν, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού. Οι νέοι Ειδικοί Φρουροί θα προστεθούν στους υπηρετούντες στην ομάδα «ΔΙΑΣ» η οποία ανασυστάθηκε και θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τη λεγόμενη «εγκληματικότητα της καθημερινότητας». Η σημαντική ενίσχυση της δύναμης της ομάδας «ΔΙΑΣ» σημαίνει, σε πρακτικό επίπεδο, διπλασιασμό των περιπολιών και της παρουσίας της Αστυνομίας στην Αθήνα, το κέντρο και τις γειτονιές, ολόκληρο το εικοσιτετράωρο.