Η άμυνα του Αιγαίου μας έχει απασχολήσει πολλάκις. Έχουμε θέσει μέσα από τη παρούσα ιστοσελίδα πλειάδα προβληματισμών και θέσεων. Εκτίμηση μας, δεδομένων των τελευταίων μας αναλύσεων για την μετεγκατάσταση της 32 Ταξιαρχίας Πεζοναυτών ή της αναδιάταξης των ελικοπτέρων της ΑΣ, είναι να θέσουμε άλλον ένα προβληματισμό.

Αυτόν της δημιουργίας αμφιβίων ταγμάτων πεζικού με αντικειμενικό σκοπό να μπορεί το επιτελείο της ΑΣΔΕΝ να επεμβαίνει αποφασιστικά σε τόπο και χρόνο μετακινώντας δυνάμεις όπου και όποτε υπάρχει ανάγκη από τις κύριες νήσους στις μικρότερες. Τυπικά αυτό συμβαίνει με τη Δύναμη Αμέσου Επεμβάσεως των ΑΔΤΕ όπου αποτελείται από πλωτά σκάφη των αμφιβίων καταδρομών της 13ης Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων και πλωτών του Μηχανικού όπου επιβαίνει προσωπικό του Πεζικού.

 Εδώ όμως παρουσιάζεται η διαχρονική αδυναμία έλλειψης κατάλληλων και σύγχρονων πλωτών μέσων ικανά να παρέχουν ασφαλή μετακίνηση στο προσωπικό άρα να διαθέτουν προστασία καθώς και να παρέχουν πυρά υποστήριξης όχι με παρωχημένα όπλα όπως τα πολυβόλα των 12,7 χιλιοστών στα Magna 960 RIB αλλά με τηλεχειριζόμενους σταθμούς οπλισμού ή ακόμα και ελαφρά κατευθυνόμενα βλήματα.

Η τακτική προσέγγιση του παραπάνω ζητήματος είναι η έγκαιρη και ασφαλή μεταφορά δυνάμεων από τις κύριες νήσους στις δευτερεύουσες δεδομένου πως το κύριο νησί που στέλνει δυνάμεις δεν απειλείται. Με γνώμονα πως η ΑΣΔΕΝ διαθέτει μια τεράστια περιοχή ευθύνης με μεγάλο κατακερματισμό νησιών και βράχων τότε πρέπει να έχουμε κατά νου πως είναι αδύνατον να επιτηρείται και να προστατεύεται με φρουρές το σύνολο των μικρών νησιών καθώς και βραχονησίδων.

Το φιλανδικό σκάφος Μ12.

Η συγκρότηση κοινών δυνάμεων αμφιβίων καταδρομών των τοπικών Μοιρών Αμφιβίων Καταδρομών (ή αλλιώς ΕΤΕΘ) καθώς και του πεζικού συνετέλεσε προς τη σωστή κατεύθυνση. Άλλωστε είναι γνωστό πως με εξαίρεση τους Καταδρομείς ή το Μηχανικό, το Πεζικό δεν έχει καλή σχέση με το υγρό στοιχείο.

Αυτό που λείπει από την ΑΣΔΕΝ είναι ένα σύγχρονο ΤΟΜΠ της θάλασσας. Και αυτό το ΤΟΜΠ της θάλασσας είναι τα σύγχρονα πλωτά σκάφη. Τα πλωτά σκάφη διασφαλίζουν αλληλοϋποστήριξη και αλληλοεπικάλυψη των νησιών της ΑΣΔΕΝ.

Η ανάγκη για την απόκτηση τέτοιων σκαφών δεν είναι και δεν πρέπει να θεωρείται αποκλειστικό προνόμιο των Ειδικών Δυνάμεων. Οι Ειδικές Δυνάμεις και συγκεκριμένα οι αμφίβιοι καταδρομείς συχνά καλούνται να δράσουν ως επίλεκτο πεζικό επειδή το πεζικό δεν εκπαιδεύεται όσο θα έπρεπε στην εξοικείωση με το υγρό στοιχείο. Η προικοδότηση ενός τυπικού μηχανοκίνητου τάγματος μιας κύριας νήσου της ΑΣΔΕΝ με ταχύπλοα σκάφη θα προσέδιδε ευκινησία και τακτική ευελιξία δίνοντας τη δυνατότητα να επεμβαίνει δια θαλάσσης μεταφέροντας προσωπικό και υλικό όπου απαιτείται δίχως να καταργεί την ανάληψη άλλων αποστολών που ήδη καλείται να φέρει σε πέρας. Στην ουσία η απόκτηση σύγχρονων ταχυπλόων για το πεζικό της ΑΣΔΕΝ θα τους προσέφερε ένα επιπλέον μέσο κίνησης και μεταφοράς δυνάμεων.

Είναι κοινός τόπος πως η οποιαδήποτε τουρκική ενέργεια λάβει χώρα θα είναι κατά βάση εναντίον μικρής, ενδιάμεσης νήσου ή βραχονησίδας. Η κατάληψη κύριας νήσου είναι μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση και συνάμα δεν εξυπηρετεί τους πολιτικούς στόχους της Άγκυρας.

Το εσωτερικό μέρος ενός Μ12.

Διαχρονικά, λόγω της γεωγραφίας του Αιγαίου πελάγους είναι μειονέκτημα η αδυναμία υποστήριξης με πεζικό του ενός νησιού στο άλλο αφού κάθε νησί αμύνεται μόνο του. Το Πυροβολικό Μάχης είναι αυτό που αλλάζει τα δεδομένα και αποτελεί την επέμβαση του εκάστοτε διοικητή στη μάχη με πυρά από μια κύρια νήσο προς μια άλλη. Απαραίτητη προϋπόθεση η εγγύτητα και ο παράγων απόσταση και βεληνεκές.

Θεωρούμε πως ενίσχυση των Δυνάμεων Άμεσης Επέμβασης (ΔΑΕ) μπορεί να επεκταθεί και βελτιωθεί δραματικά αξιοποιώντας σύγχρονα ταχύπλοα σκάφη. Και κυρίως απαιτείται εκπαίδευση, συνεργασία και διακλαδικότητα μεταξύ ΕΣ και ΠΝ. Οδηγός για τις παραπάνω στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να αποτελέσει το σουηδικό και φιλανδικό δόγμα προσαρμοσμένο στις ελληνικές ανάγκες.

Απαιτούνται νέα σκάφη. Όχι μόνον για τους Αμφίβιους Καταδρομείς αλλά και για το Πεζικό.

Η απόκτηση ανάλογων ικανοτήτων και δυνατοτήτων δεν απαιτεί τεράστια οικονομικά κονδύλια. Απαιτεί νέο τρόπο σκέψης και απαγκίστρωση από νοοτροπίες του παρελθόντος που πηγάζουν από παρωχημένες στρατιωτικές αντιλήψεις. Η σχεδίαση ενός τέτοιου ταχυπλόου είναι μέσα στις ελληνικές ναυπηγικές δυνατότητες. Λύσεις ασφαλώς υπάρχουν και από ξένους ναυπηγικούς οίκους και τις έχουμε αναφέρει σε πλειάδα αναλύσεων μας.

Ένα τέτοιο ταχύπλοο είναι αναγκαίο να μπορεί να μεταφέρει με επαρκή προστασία σε κλειστού τύπου καμπίνα τουλάχιστον 20 στρατιώτες με πλήρη φόρτο μάχης αποβιβάζοντας το προσωπικό από τη πλώρη και να διαθέτει ταυτοχρόνως οπλικά συστήματα παροχής πυρών υποστήριξης όπως τηλεχειριζόμενα πυροβόλα ή κατευθυνόμενα βλήματα.

Όσο άμεση και επιτακτική είναι η ανάγκη για την αντικατάσταση των παρωχημένων ΤΟΜΠ Μ113 άλλο τόσο αναγκαία είναι η απόκτηση σκαφών στρατιωτικών προδιαγραφών και όχι σχεδιάσεων πολιτικού τύπου (φουσκωτά σκάφη).  

Στη θάλασσα τα ΤΟΜΠ είναι τα ταχύπλοα μεταφοράς προσωπικού.

Η δαπάνη για ένα τέτοιο εξοπλιστικό πρόγραμμα δεν είναι μεγάλη. Συνάμα, μπορεί να συντελέσει λειτουργώντας ως μοχλός ανάκαμψης και υγιούς ανάτασης της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας και κυρίως της αμυντικής μας βιομηχανίας αφού υπάρχουν πολλές αξιόλογες ελληνικές εταιρείες που θα μπορούσαν να ναυπηγήσουν ένα τέτοιο σχέδιο και πολλές άλλες που θα κάλυπταν επιμέρους ανάγκες (ηλεκτροπτικά, θωράκιση, επικοινωνίες, συστήματα διοίκησης και ελέγχου).

Είναι ευκαιρία ένα τέτοιο πρόγραμμα να προσελκύσει το ενδιαφέρον της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας ώστε αφενός οι Ένοπλες Δυνάμεις και ο ΕΣ να διαθέτουν σύγχρονα μέσα μεταφοράς στην ΑΣΔΕΝ και αφετέρου να αναπτυχθεί ένα εγχώριο προϊόν. Η χρονική συγκυρία είναι ιδανική. Αναμένεται το ειλικρινές ενδιαφέρον πολιτικής και φυσικής ηγεσίας.

Αξίζει να δείτε τα παρακάτω κατατοπιστικά βίντεο:

Comments

 1. Εμείς τα γράφουμε εμείς τα συζητάμε!
  και το βλέπω να μας πουλάνε 12-15 AAV7 @50-100mil$? …ως επιτυχία τα για να τα βγάζουμε κρουαζιέρα με τα [email protected]!
  (οποτε δεν χρησιμοποιούνται ως ξενοδοχεία)!
  Μην ταράσσουμε τα νερά!!

  1. Εν τω μεταξύ, με τα χρήματα που αναφέρεις μπορούν να αγορασθούν 15-30 CB-90 …
   Ή να αγορασθούν τα σχέδια και φτιαχτούν εγχώρια με συνεργασία γνωστών μας εταιρειών, στα ηλεκτρονικά, την θωράκηση, κλπ

   1. Με τα χρηματα αυτα θα εμπαιναν τα θεμελια μιας ελληνικης παραγωγης CB90, με αντιγραφη αυτων του λιμενικου, ουτε καν σχεδια…. Αλλα οπως προειπαν οι αγαπητοι…

 2. Η όλη επιχειρησιακή λογική της ΑΣΔΕΝ είναι κατηγορίας απολιθώματος. 100% αμυντική με προδιαγραφές να παίξει, αν καταφέρει να παίξει, για να μην χάσει. Επιλογή με βάση τεχνικά κριτήρια κάποιων κύριων ή ενδιάμεσων νήσων ή και μικρονήσων ακόμη και εξοπλισμό τους με σουίτα πολεμικού πλοίου επιπέδου φρεγάτας πολλαπλών αποστολών. Επιπλέον 1 Τάγμα Στρατιωτικής Αστυνομίας και 1 Μοίρα Αμφίβιων Καταδρομέων για τοπικές επεμβάσεις. Εκεί τοποθετείς ενταγμένα και τα RM70-M270. Στοχοποίηση με ΣμηΕΑ. Απελευθέρωση των ΠΝ-ΠΑ από την ανάγκη διεξαγωγής αμυντικών επιχειρήσεων, σε πιο κινητικές αποστολές. Έχουμε καταναλώσει ατελείωτο διπλωματικό κεφάλαιο, πόρους και έχουμε καταστεί υποκείμενα συνεχούς εκβιασμού από τους ισλαμοφασίστες που γνωρίζουν ότι πατώντας σε ένα από τα αμέτρητα βράχια του Αιγαίου πέφτει η ελληνική κυβέρνηση. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πρέπει να γίνουν όργανα επίθεσης και τα εσωτερικά νησιά πλέγμα άρνησης. Φτάνει πιά με την άμυνα-χταπόδι που ποτέ δεν σώνει. Ποιό Πεζικό, Τεθωρακισμένα, Πυροβολικό και Μηχανικό (!!!) σε νησιά διαστάσεων 40×20 χιλιόμετρα;! Η επιχειρησιακή αξιοποίηση των νησιών στα ανατολικά είναι: πλήγμα στις όποιες συγκεντρώσεις απέναντι-φθορά των ΤΠΝ/ΤΠΑ-ολοκληρωτική άρνηση χρήσης του χώρου του Αιγαίου από την Τουρκία.

  1. «Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πρέπει να γίνουν όργανα επίθεσης»
   «και τα εσωτερικά νησιά πλέγμα άρνησης»

   Το φιλετο της υποθεσης

 3. Mεχρι και τη δεκαετια του 1980, τα τουρκικα σχεδια προεβλεπαν επιθεση κατα μεγαλης νησου οπως η Χίος. Το αποκαλυψε δημοσιως ο αειμνηστος Βασίλης Γιαννόπουλος, ο οποιος τα ειχε υποκλεψει.
  Αυτο αλλαξε τη δεκαετια του 1990. Η πολιτικοστρατιωτικη ηγεσια της χωρας (Κωστας Μητσοτακης, Γιαννης Βαρβιτσιώτης, Γιαννης Βερυβακης) εκμεταλλευομενη τη συνθηκη CFC και τη συμφωνια με τους Αμερικανους για τις βασεις, εξασφαλισε μεγαλες ποσοτητες μεταχειρισμενου, αλλα καλης ποιοτητος βαρεως στρατιωτικου εξοπλισμου, με το οποιο μηχανοκινησε τις μοναδες των ΑΔΤΕ, και τις κατεστησε σαφως δυσκολοτερους στοχους. Να θυμομαστε αυτους που εργαστηκαν για την ασφαλεια της χωρας.

 4. cb90-HSM, 10000 πεζοναυτες στα νησια του Ανατολικου Αιγαιου με MLRS και αντιαεροπορικα μεσαιου βεληνεκους, drone τυπου Harop και spike nlos. Αμεση κατασκευη οπλων ηλεκτρονικου πολεμου και προωθηση τους στα νησια και ταυτοχρονη καταργηση της παρουσιας του στρατου στα νησια. Ο ΕΣ να ασχοληθει με την ξηρα και με το να προσπαθει να περασει τον Εβρο ή αλλα ποταμια. Αμεση ιδρυση σωματος Πεζοναυτων στα προτυπα των Αμερικανων.

 5. Αγαπητέ φίλε,μην μεγαλοποιουμε καταστάσεις.
  Με την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού, που ήταν μια συγκυρία που εμφανίζεται μια φορά στα 100χρονια,όντως πήραμε μεγάλες ποσότητες οπλισμού επειδή οι χώρες της Δ.ευρωπης αφοπλιστικάνε ,οικιοθελώς. Μην ξεχνάς όμως ότι πολύ μεγάλες ευκαιρίες απόκτησης υλικού που θα έκανε τη διαφορά, είτε υποβαθμιστηκε(sa-8,που πήραμε μόνο μερικά,ενώ μας τα δίναν ολα και μετά αφού είδαμε την αξία του αγόρασαμε!),είτε αγνοήθηκαν όπως τα α/α zsu-23-4,τη στιγμή που η εγγυς αεραμυνα τ/Θ σχηματισμων,βασιζόταν σε τετράδυμα των 0,50,επί σταγιέρ η`ρε ο,τροχοφόρα τομπ της σειραςBTR,που τα χρειαζόμασταν όσο τίποτε άλλο πήγαν στην Τουρκία και πάει λέγοντας.σεβαστη η πολιτική τοποθέτηση του καθενός,αλλά μη μου τους βγάλεις και Μεταξαδες,έλεος.

 6. Αν δεν βρούμε λύσεις για τα τουρκικά ucav και όλλων ειδών drones, δεν μπορούμε να κάνουμε απαρατήρητα κίνηση στα νησιά.
  Γι’αυτό πριν καν δυνάμεις μετακινηθούν και χαθούν ζωές, πρέπει να έχουμε δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον, με ηλεκτρονικό πόλεμο, α/α συστήματα, συστήματα αυτοπρωστασίας και θωράκισης, καθάρισμα των απέναντι ακτών και καταστροφή βάσεων uav.
  Οι πεζοναύτες και οι ειδικές δυνάμεις που είναι στις πρώτες γραμμές αξίζουν κάτι καλύτερο από φουσκωτά. Υπάρχουν τεχνολογίες που σώζουν ζωές.
  Οι Τούρκοι το ρισκάρουν παντού γιατί πολεμούν από μακριά με uav ή βάζουν άλλους να κάνουν την βρωμοδουλιά.

  1. «Αν δεν βρούμε λύσεις για τα τουρκικά ucav και όλλων ειδών drones»

   Λυση βρισκεται ειναι ενα ευκολο κομματι, για τις δομες που χρειαζεται να γινει ειναι το θεμα, οι οποιες πρεπει να βαθειες και ουσιωδεις, πρεπει επιτελους να βγουνε απ το κομματι του Β ΠΠ πολεμου οι στρατιωτικοι, και απ τον 20 αιωνα να πανε στον 21, αλλιως δε βλεπω προκοπη, και δυστηχως πρεπει να γινει σε γρηγορο χρονο.

 7. Το Πεζικο πρεπει να κατηγοριοποιηθει σε 3 «ειδικοτητες»: Τεθωρακισμενο (Δ’ ΣΣ), Αμφιβιο (ΑΣΔΕΝ) και αερομεταφερομενο ειδικης συνθεσεως(εφεδρεια Δ’ΣΣ-ΑΣΔΕΝ και εσωτ. ασφαλεια, ΟΧΙ ειδικες δυναμεις) με την αναλογη εκπαιδευση για τους κληρωτους. Τοπικες ασκησεις επιπεδου Ταξιαρχιας καθε 3μηνο ή 4μηνο (ανα εποχη) και μια μεγαλη συνδυαστικη καθε χρονο επιπεδου στρατιας. Επανδρωση στο 100% και εισαγωγη συγχρονων μεσων επιτηρησης: αισθητηρες, uav, καμερες κτλπ

 8. Αν θέλουμε να πούμε αλήθειες, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι είμαστε εξοπλισμένοι και εκπαιδευμένοι για έναν πόλεμο της δεκαετίας του ’70 ή το πολύ του ΄80.
  Μας απασχολεί το 12μηνο της θητείας και όχι η μορφή του πολέμου στον οποίο θα κληθούμε να πάρουμε μέρος ΟΤΑΝ σκάσει η σύρραξη με την Τουρκία.
  Το ανάγλυφο της χώρας «φωνάζει» για το είδος των δυνάμεων που χρειαζόμαστε και τον τρόπο/δυνατότητες επέμβασης. Και εμείς καθόμαστε και αναρωτιώμαστε αν είναι καλύτερα να πάμε τους κουβάδες στον Βόλο ή να φέρουμε τους πεζοναύτες στην Αττική.
  Και όλοι μαζί ελπίζουμε να καταφερεί η αεροπορία να καταρρίψει στο πιτς φιτίλι την Τουρκική, να βυθίσει Τουρκικές φρεγάτες, να αποτρέψει αποβάσεις, να πετύχει «βαθιά πλήγματα» στο εσωτερικό τους, να στηρίξει τις επιχειρήσεις στον Έβρο κλπ κλπ.

 9. Η αλλαγή στην άμυνα των νησιών θα έρθει με την υποστήριξη πυροβολικού από άλλο νησί. Σήμερα πυροβολικό σε τιμή ευκαιρίας είναι τα suicide drone. Το καλύτερο που έχουν να γεμίσουν αυτά τα σκάφη σαν του Λ.Σ στη φωτό είναι weponized drones εμπορίου των 5000 Ευρώ. Με ακτίνα επικοινωνίας 5-10χλμ, το λες και track via missile περιφερόμενο πυρομαχικό. Έχουμε και τεχνολογία ασφαλούς επικοινωνίας, γίνεται γρήγορα, φτηνά, εγχώρια.

 10. Η διαφορά με τους Σουηδούς ειναι οι αποστάσεις και ο διάπλους του Αιγαίου, εμείς χρειαζόμαστε μεγαλύτερη σκάφη για αυτή την δουλειά.
  Γενικότερα νομίζω πως αυτή η λύση για τις δυνάμεις που θα σπεύσουν για βοήθεια σε περίοδο πολέμου. Από εκεί και πέρα το μέσο ειναι ανάλογα το κόστος… ιδανικό υλικο κατασκευής:
  https://defencereview.gr/neo-tachyploo-skafos-efodoy-paroysiase-i-italiki-ferretti/

 11. Δυστυχώς νιώθω ότι είμαστε στον 21ο αιώνα και όλοι σκέφτονται ακόμη ηρωικές αποβάσεις λες και είμαστε στην Νορμανδία ή το Βιετνάμ.

  Ο 21ος πρώτος αιώνας, είναι πληροφορία άμεση και απόλυτη, ασφαλής και μη παρεμβαλλόμενη επικοινωνία παντού, σύστημα οπλικό που είναι τεχνολογικά σκάλες πάνω από τον αντίπαλο και κατά προτίμηση από απόσταση.

  Έτσι έχουμε:
  -τα drones, την επικοινωνία με τα drones και τα όπλα τους
  -τους δορυφόρους
  -πλατφόρμες οπλικών συστημάτων που έχουν τεχνολογική υπεροχή (F-35, Rafale, Loyal wingman σιγά σιγά)
  -πλέγμα ραντάρ
  -πλέγμα όπλων που πλήτουν από απόσταση (πύραυλοι)
  -Καλά εκπαιδευμένους και έμπειρους στις τακτικές χρήσης όλων των ανωτέρω, χρήστες.
  Και με απίστευτη ταχύτητα έρχονται τα λέηερ και η τεχνητή νοημοσύνη.

  Ο πόλεμος για κάποιον που έχει τα φράγκα και την διορατικότητα, είναι απλά κουμπάκια σε ηλεκτρονικό παιχνίδι, τα πάντα αλλάζουν γρήγορα.

  Πριν λίγο έβλεπα το βίντεο από την δοκιμή του υπερ-υπερηχητικού πύραυλου Zircon των Ρώσων. Αν δεν είναι μούφα οι πληροφορίες που έδωσαν επίσημα, για μένα είναι περίπου το δεύτερο σημαντικό νέο του τελευταίου διμήνου. Ο πύραυλος έκανε για πλάκα 450 χλμ σε 4,5 λεπτά και στο βίντεο, εκεί που φτάνει στο ύψος που παίρνει μπρος ο κανονικός πύραυλος,, χαλαρά σε κλάσμα δευτερολέπτου σπάει το φράγμα του ήχου και απλά εξαφανίζεται. Αυτό το πράγμα δεν είναι ανασχέσιμο με τίποτα, κάποιος μπορεί να πίνει καφέ στην Μαύρη Θάλασσα, να πάτήσει το κουμπί, να πάρει τηλέφωνο την γυναίκα του τι φαγητό θα έχει το μεσημέρι, και μέχρι να τελειώσει την κουβέντα, μια AAW φρεγάτα του 1+ δις να έχει γίνει καπνός.

  Φυσικά η πρώτη είδηση ήταν ότι στις ΗΠΑ έβαλαν ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης να κοντράρει σε εξομειωτή πιλότο F-16. Προσοχή, στο πρόγραμμα δεν του φόρτωσαν πρόγραμμα πως να πολεμάει, το φόρτωσαν πρόγραμμα να βλέπει άλλες μάχες και να μαθαίνει και να αρχίσει να σκέφτεται μόνο του τακτικές για να πολεμήσει. Το σκορ:
  5-0
  Μία από τις νίκες ήταν ότι πολύ απλά το λογισμικό αποφάσισε και έκανε μανούβρες καταλαβαίνοντας ότι ο αντίπαλος είναι άνθρωπος και δεν θα μπορούσε να αντέξει τα G, ενώ μια άλλη ήταν να πάει πάνω του κατά μέτωπο να τον εμβολίσει παίζοντας chicken, αλλά γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος όντας θνητός για να σώσει την ζωη του θα στρίψει την τελευταία στιγμή, ενώ το ίδιο ήταν ρομπότ/λογισμικό και δεν ανησυχεί. Σε 3-4 χρόνια το ετοιμάζουν για κανονική αναμέτρηση με κανονικά μαχητικά.

  Ο πόλεμος έχει αλλάξει 3-4 επίπεδα, και εμείς είμαστε ακόμη στα 60’s. Η Τουρκία (ας ελπίσουμε να καταρρεύσει οικονομικά πριν φτάσει στο κρίσιμο σημείο όπου μας έχει χαλαρά), έχει μπει με τα μπούνια στο θέμα των drones, και έχει καταλάβει ότι ο δέυτερος πυλώνας είναι η πληροφορία από drones και δορυφόρους και το έχει αντιμετωπίσει, ξέρει τον τρίτο πυλώνα που είναι η πυραυλική τεχνολογία και φιλοδοξεί να πάει σε πυραύλους κρουζ 1.000χλμ μετά τους αντιπλοικούς που είναι ήδη μεγάλης απόστασης.

  Μπορείτε να φαντασθείτε να προσπαθήσουν να κάνουν απόβαση στο Καστελόριζο και κάποιος με κουμπάκια από Αθήνα να τους θερίζει σαν να κάνει σκοποβολή, με πυραύλους από drones τα μικρά αποβατικά σκάφη και με κρουζ τις φρεγάτες τους, παίρνοντας εικόνα από το drone, δορυφόρο και πλέγμα ραντάρ και λογισμικό που να τα κάνει fushion και να σου δίνει 100% awareness του τι συμβαίνει και που είναι τι κάθε δευτερόλεπτο με ακρίβεια centimeter σε όλο το ΑΙγαίο?

  Παλιά για πόλεμο διάλεγαν τα γεναία και δυνατά παδιά, τώρα θα τα διαλέγουν με το ποιος είναι καλύτερος στα ηλεκτρονικά παιχνίδια (να κάνουν αφανή πρωταθλήματα που θα τους βοηθούσαν να διαλέξουν τους καλύτερους)

  1. sad but true!!!

   Τώρα που το σκέφτομαι μιλάμε για μεταφορά ενισχύσεων με CB90 type όταν οι γείτονες
   θα έχουν αποπάνω μερικά εξοπλισμένα UAV και θα καθαρίζουν τα CB90 one by one!!
   χωρίς αυτά να έχουν δυνατότητα αντίδρασης!

   Θέλει ριζική αλλαγή στh νοοτροπία επιχειρήσεων!

   Αλλα μην ταράσσεται τα νερά!
   Μια χαρά είναι οι Πεζοναύτες στο Βόλο τα και τα αρματαγωγα στη Σαλαμίνα
   Θα πάρουμε και μερικά AAV17 πως τα λένε και ποιος μας πιάνει στους παρμενιωνες!!

   1. Όταν έβλεπα την φωτό του άρθρου, πέρασε από το μυαλό μου η εικόνα του άλλου άρθρου που λέει ότι δοκίμασαν Reaper φορτωμένο με οχτώ πυραύλους,

    Η φωτό έχει 7 σκάφη, άρα περισσεύει και ένας πύραυλος να τον ρίξει κάπου αλλού.

    Οκ θα υπάρχουν τεχνικές και στρατηγικές να τα αντιμετωπίσεις, και όχι πχ με αντιdrone αλλά με μια απόλυτη εναέρια κυριαρχία, αλλά αυτό πως το πετυχαίνεις κοντά στο Καστελόριζο, Ρόδο, Κω κτλ και ειδικά αν βάλουν και τα S-400 απέναντι? Υπάρχουν χίλιες διαφορετικές εξισώσεις να λυθούν, αλλά σίγουρα δεν θα λυθούν αν σκεφτόμαστε με ααα θέλουμε το ένα, θέλουμε το άλλο, σαν να πάς σουπερμάρκετ χωρίς λίστα και στο τέλος να παίρνεις ότι ναναι όχι γιατί το χρειάζεσαι αλλά γιατί μοιάζει ωραίο και χρήσιμο. Ναι όλα είναι, αρκεί να κάνουν fit στην ευρύτερη στρατηγική που έχουμε σχεδιάσει (αν φυσικά έχουμε σχεδιάσει), ή στο Plan B (αν έχουμε)

    1. Εναέρια κυριαρχία???!!!
     Θα ρισκάρεις αεροπλάνο δεκάδων mil $ και πύραυλο min 1 mil 4 για ρήξεις ένα UAV που ποσο κοστίζει?Εγχώριο προϊόν των γειτόνων οποτε μπορεί να έχουν δεκάδες όχι μεγάλα τύπου Bayrakterαλλα τύπου HAROP?

     Δύσκολο το πρόβλημα αλλα νομίζω πως το σχόλιο σου μας έφερε στον 21αιώνα!!

     Εάν οι s400 έρθουν κοντά στις ακτές γίνονται πιο ευάλωτοι από Αεροπορία μέχρι Πυροβολικό!

     1. Τι εννοείς αν ρισκάρει ένα αεροσκάφος, το UAV θα καταριφθεί άμεσα από την ΠΑ όπως και κάθε εχθρικό ίχνος.
      Και που ειναι το πρόβλημα να ρίξεις ένα MICA του 1εκ. σε ΤΒ2 που κάνει 3 ή 4 ή 5εκ;

      Harop δύσκολο να ειναι ακόμα επιχειρησιακά.

      Αν φτάσουν να κάνουν βόλτες ανενόχλητα τα τουρκικά UAV, το λιτότερο πρόβλημα ειναι αν θα μπορέσουν να περάσουν ταχύπλοα αποβατικά…

      Από εκεί και πέρα αυτά τα σκάφη ούτε στα τυφλά θα πάνε ούτε άοπλα, ούτε χωρίς αισθητήρες. Υπάρχουν πολλές λύσεις, αρκεί να θελει να τις δει και τις πραγματοποιήσει κανείς.

     2. Τα drones θα περίμενα ότι ένα F-16 θα το έριχνε πολυβολίζοντάς το, σιγά μην χαλούσα πύραυλο για αυτά.

      Για έναν πιλότο θεωρώ ότι θα ήταν μια διασκεδαστική εμπειρία και εκπαίδευση, θα ένιωθε όπως ένιωθαν οι πιλότοι του Β παγκοσμίου που δεν είχαν πυραύλους και η δουλειά γινόταν με τα πολυβόλα.

      Θυμάμαι μια παλιά συνέντευξη Ισραηλινού πιλότου που είχε ρίξει αντίπαλο αεροπλάνο με το πολυβόλο και όχι με πυραύλους κτλ, και όπως τον έβλεπα ένιωθα ότι έλαμπε από μαγκιά και περηφάνια, όχι για την κατάρριψη αλλά ότι την έκανε έτσι.

      Όπως είχε γραφτεί και αλλού, ακόμη καλύτερο θα ήταν αν είχαμε πχ εκπαιδευτικά που να είχαν και πολυβόλο, και να στέλανε ρούκις με αεροπλάνο που θα είχε πολύ χαμηλό κόστος να εκτελέσει την αποστολή, αυτοί και αν δεν θα το διασκεδάζανε.

      Σαν να κυνηγάς μπεκάτσες απλά πιο ψηλά και οι μπεκάτσες να είναι κάπως γρήγορες…

   2. Δεν εχουμε δυνατοτητα πληγματος με συγχρονα αεροσκαφη σε πλοια και κινουμενους στοχους στη θαλασσα και οι ρομποκοπμογγολοι θα καθαριζουν τα cb με τα 40 kn την ωρα…!!!
    Με το υπεροπλο uav που χτυπησε 5 10 ακινητους στοχους στο Αχτσαρ…
    Στη Λιβυη εχει πιο πολλα μεταλλα απο την αμμο στις ερημους
    Ακομη μαζευουν παλιοσιδερα οι γυφτοι για ανακυκλωση.
    Και προφανως δεν θα βγουν για καθετη, ουτε απαραιτητα θα κινουνται την ημερα και στην τελικη θα εχουν λαβει και τα μετρα τους.
    Αυτο το αστειο με τα uavs να τελειωνει καποια στιγμη.Πουλησε αρκετα.H χρησιμοτητα τους ειναι αναγνωρισμενη.
    Πλοια ναυπηγουνται ακομη , στρατιωτες κατατασσονται .
    Βασει της τρομολαγνειας των uavs δεν ξερω αν μπορουμε να κινηθουμε υποβρυχιως…αν και εκει σιγουρα ο σουλτανος θα εχει εφευρει το μη επανδρωμενο καλαμαρι η χταποδι , οποτε ειμαστε χαμενοι απο χερι.
    Βλεπεις οι μαιτρ των εξοπλισμων δεν ασχολουνται με κουμπακια και playstation αλλα επενδυουν σε αλλες μορφες πολεμου.
    Μονον οι γειτονες αντιληφθηκαν την αξια τους και τα πουλανε ακομη και σε παγκους στις λαικες αγορες.
    Ας κανουμε εμεις αμφιβια ταγματα πληρως εξοπλισμενα και αυτοι ας αμολανε και σαιτες στο Αιγαιο…

    1. Αυτά περί αξιας των τουρκικων ρέστα στους Σέρβους!!!:

     https://www.aa.com.tr/en/europe/serbia-eyes-buying-turkish-made-combat-drones/1996795

     https://dronewars.net/2020/06/15/turkeys-unprecedented-ascent-to-drone-superpower-status/

     Εάν διαβάσεις τα παραπάνω οι γείτονες μπορούν ΉΔΗ να κτυπάνε κινούμενους στόχους με UAV!!

     1. Μη επανδρωμενα οχηματα εχουμε δεκαετιες τωρα.
      Στελνουμε σε αλλους πλανητες ακομη και σε κρατηρες ηφαιστειων.
      Αυτο δεν εμποδιζει την αναπτυξη στρατιωτικων μεσων και σχηματισμων.
      Στα μυρρια οσα γραφονται περιμενεις καποια φραση λεξη – κλειδι να αρχισεις το κραξιμο
      Φαντασου να εισαι στο γηπεδο και καποιος παραδιπλα να βριζει και να κραζει σε ολη τη διαρκεια του αγωνα
      Θα σε ειχαν πεταξει εξω απ το γηπεδο παραυτα..
      Ξερεις οτι σ αγαπαμε , θελουμε ομως να ακουσουμε και τις προτασεις σου.
      Το αρθρο με τον ευστοχο τιτλο περι ΤΟΜΠ της θαλασσας θετει προβληματισμους , προσπαθει να αποτιναξει νοοτροπιες του παρελθοντος
      Το κυριοτερο ολων, μιας και μιλαμε με ποδοσφαιρικους ορους, ζητα να αναλαβουμε την πρωτοβουλια των κινησεων και να μην αμυνομαστε συνεχως κατω απ τη σεντρα…
      Περιμενουμε μια ζωη να δουμε τι θα πραξει ο γειτονας για να κινηθουμε αναλογως.
      Αυτο ειναι το Μεγαλυτερο Προβλημα των ΕΔ
      Ο ΕΣ πρεπει να βρισκεται ενα βημα μπροστα και να μας ακολουθουν οι γειτονες.
      Πρεπει παση θυσια να αντιστρεψουμε τους ρολους.
      Απο θηραματα να γινουμε κυνηγοι.
      Επ αυτου χρειαζομαστε επικοδομητικες κριτικες.
      Για να συμπληρωσω οτι , προτεινεται η δημιουργια τουλαχιστον 3 αμφιβιων ταγματων σε Δωδεκανησα και Βορειο Αιγαιο και η κατασκευη οικονομικων αμφιβιων θωρακισμενων σκαφων απο Ελληνικα ναυπηγεια.
      Αλλιως θα συζηταμε παλι για Πεζοναυτες Αρματαγωγα και Αποβασεις.

     2. Ακόμα και να υποθέσουμε ότι ένα σκάφος δεν έχει κανένα μέτρο αντιμετώπισης της απειλής και ταξιδεύει στα τυφλά πέφτοντας πάνω σε αυτή την απειλή… υπάρχουν πολλά θέματα κατα πόσο μπορεί πάνω από θαλάσσιο χώρο με αυτή την ταχύτητα 35+ κόμβους να μην έχουν περιορισμούς τα ΜΑΜ.

    2. Ετσι απλα ειναι οπως τα λες …
     Θα θελαμε..
     Αυτη η νοοτροπια του ‘σιγα τα ωα’ και ‘το εχουμε ‘ θα μας στοιχισει ισως και τον πολεμο..Και εκατο υav να καταρριψουμε αλλα εκατο θα εχουν καταστρεψει δυσαναπληρωτο υλικο και προσωπικο .Χωρις να εχουμε αντιστοιχη δυνατοτητα . Ο κρισμος παραγοντας ειναι οτι τα παραγουν οι ιδιοι αρα δεν εχουν περιορισμους σε αριθμους .Οι Τουρκοι τωρα δημιουργουν νεα δογματα πρωτοπορωντας παγκοσμια και θεωρουνται ηδη σημαντικη δυναμη στην χρηση τους ..Αλλα εδω τα λυνουμε ολα στο πι και φι ενω οι σαραντα κομβοι ειναι προβλημα για καποιους για πληγματα.. Να σου αναφερω αλλες περιπτωσεις οχηματων που επληγησαν απο το Ισραηλ με στελεχη της τρομοκρατικων οργανωσεων στην Γαζα που επεβαιναν σε οχηματα που ετρεχαν με αναλογη ταχυτητα η χανω την ωρα μου;
     Κοινως συνελθετε γιατι το σοκ της προσγειωσης στην πραγματικοτητα θα ειναι μεγαλο.
     Η χωρα οπως γραφουν σωστα και οι φιλοι διατηρει δογματα του 80 στην καλυτερη περιπτωση και ζει σε ενα παραλληλο συμπαν μη παρακολουθησης των εξελιξεων και στρατιωτικου αφοπλισμου ..Μερικα Ραφαλ και κατι διαφορα αλλα ελαχιστα δεν αλλαζουν το συνολικο συσχετισμο που εχει αφεθει στην τυχη του.

     1. Επειδη δεν ειμαστε ολοι uavοπληκτοι… και προφανως εχουμε εντελως διαφορετικη φιλοσοφια στις στρατιωτικες επιχειρησεις αναφερω απλα οτι το Ισραηλ που αναφερεις εχει αναπτυξει περισσοτερο τεχνολογιες σε Η/Π πυραυλους ρανταρ και τεθωρακισμενα παρα σε MEA.
      Οι επιδρομες σε Λιβανο και περιξ εξακολουθουν να γινονται με αεροσκαφη και πυροβολικο με απολυτη επιτυχια.
      Μετα τις πρωτες ημερες διαφημισης στην Αρμενια….δεν βλεπω καμμια τεραστια επιτυχια των υπερεξοπλισμενων και με ΜΕΑ Αζερων..τουναντιον μαλλον προβλεπεται ακομη μια ηττα.
      Τα πολυδιαφημιζομενα ΜΕΑ δεν ειχαν πολλες επιτυχιες επισης στα μετωπα του Αφριν, Συρια, Λιβυη.
      Επισης οι Κουρδοι ειναι ακομη εκει.
      Μαλλον προκειται για υπερεκτιμημενο προιον.
      Μεγαλυτερο προβλημα αποτελει η παρουσια πλοιων και f-16 στην περιοχη παρα τα uavs…που σιγουρα δεν θα μπορουν να χτυπησουν ταχυπλοα με 40 κ 50 κομβους…
      Ας αγοραζουμε εμεις μερικα..Rafale ακομη και ας μην αλλαζουν το συνολικο συσχετισμο…που εχει αφεθει στην τυχη του
      Οταν συντριβει η ΤΗΚ και η αεραμυνα τους απο τα αχρηστα ραφαλακια…και vipers… μετα θα εχουμε ολο το χρονο να δουμε πως θα αντιμετωπισουμε τον κινδυνο των μπαιρακταρηδων.
      Οπως βλεπεις το σοκ της προσγειωσης στην πραγματικοτητα μαλλον αφορα περισσοτερο στους απεναντι παρα σε εμας.

    3. Θα ηταν σωφρων να εκτιμουμε πως εχουμε προβλημα απο τα καναδο-γερμανικα UAV και ιδιως το Akinci.

     Σε ενα γενικευμενο πιστολιδη με το ολο ΠΝ εξω, τους Meteor (πρωτα ο Θεος) να κρατανε μακρια τα τουρκικα ΑΣΕΠΕ, ολα τα ματια ανοικτα, δεν θα ειναι ευκολο για καποιο drone να βολταρει.

     Το προβλημα ειναι πως μπορεις να τα αναγνωριζεις και να τα αναχαιτιζεις χωρις να σηκωνεις καθε φορα F16 κτλ σε ευρυτερες καταστασεις. (ενα νεο αρθρο μηπως) Για να μην συζητησουμε το «γιατι δεν το ριχνεις…»

     Ηλεκτρονικα αντιμετρα? Φορτωνεις το Πηγασος με πυροβολα και αρχιζεις guns, guns, guns?
     πολλα Texan με link16? Καμικαζι drone σε περιπολια? Φθηνα Αντι Αεροπορικα? απο ενα Trophy στα CB90 ή θα εχουμε και CB90 ως AAW με CIWS!!!!!

     Τα tactical uav ειναι θεμα (αν οχι σημερα, πολυ συντομα), γιατι στο «οπλο» αυτο θα στηριχθουν.
     Πρεπει λοιπον να δωθει τωρα ενα project ως διαγωνισμος σε τεχνολογικα ιδρυματα (οπως τα παιδια του Αριστοτελειου) για ενα νεο RX Tactical UAV Killer.

  2. Να ξερεις /ξερετε κατι που αγνοουν ολοι σχεδον.Διαβαζα προ μηνος οτι οι Τουρκοι ηδη εχουν σε σχεδιασμο ΜΕΑ μεταφορας υλικου και καυσιμου ικανοτητας ανυψωσης 150 κιλων .Δεν εχει ονομαστει δημοσια ακομη αν και η ανακοινωση δειχνει προχωρημενο σταδιο ολοκληρωσης ..
   Σκεψου σε συνδυασμο με τα φονιαη οπλισμενα και επιτηρητικα τους ΜΕΑ τι θα κανουν ..
   Χωρια την ικανοτητα σμηνωσης(swarming) αλλων η και αυτων..
   Μεταφορα καυσιμου στα μετοπισθεν ,πυρομαχικων παραλληλα με μια αεραποβαση στα νησια μας ,ριψη ισως υποπυρομαχικων ,medevac ,η διεισδυσης ενος ατομου τα παντα κυριολεκτικα και εδω κοιμουνται οι ανικανοι και ουτε ενα προηγουμενης γενιας υcav δεν ζητουν να παραξουν με αδεια απο καπου η να παρουν πχ απο Κινα αλλα συγχρονα.
   Αυτο που θα παθουμε με τα Τουρκικα ΜΕΑ δεν θα το πιστευουμε οταν συμβει αφου ουτε αντιμετρα στο ηλεκτρονικο φασμα διαθετουμε και ασχολουμαστε με κατι τηλεκατευθυνομενα παιχνιδια τυπου ΠΗΓΑΣΟΣ 2 ενω βριθει ο ειδικος τυπος σχολιων ασχετων που μιλουν για καταρριψεις ευκολα με τυφεκια,πυραυλους και αλλα κωμικοτραγικα.

  1. Καλησπέρα.
   Επανέρχομαι στο άρθρο γιατί είναι φανερό ότι πάσχει από την ίδια «νόσο» που πάσχουν και οι ΕΔ μας: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Σε μία εποχή δικτύων και συστημάτων, δικτύων συστημάτων και συστημάτων δικτύων, εμείς εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε το κάθε επιμέρους ζήτημα αποκομένο από το περιβάλλον του. Ζητώ συγνώμη από τη σύνταξη της ιστοσελίδας, αλλά ζούμε την αποθέωση του «Κάθε π@@τσα και βασίλειο»… Απαιτείται ολοκληρωμένος σχεδιασμός σε πολιτικό και στρατιωτικό στρατηγικό επίπεδο προκειμένου να καταλήξουμε στο επιχειρησιακό – τακτικό όπου και θα γίνει ο σχεδιασμός δυνάμεων και η επιλογή εξοπλισμού. Το Πεζικό στη θάλασσα μάλλον μου φέρνει στο «Ο πνιγμένος απ’ τα μαλιά του πιάνεται». Γιατί όχι και αμφίβια άρματα μάχης; Ή και αμφίβια αυτοκινούμενα πυροβόλα να κλείσουμε τα διαστήματα ανάμεσα στα νησιά; Με εκτίμηση προς όλους.

 12. 1.Θωρακισμένα ταχύπλοα-τύπου cb90-κάθε ναυπηγείο επί της Λ.Δημοκρατίας στο Πέραμα κατασκευάζει χαλαρά και με ποιότητα εργασίας πολύ υψηλή.
  2.θωρακισμένα ταχύπλοα τύπου rib τουλάχιστον τρείς ελληνικές εταιρείες μπορούν να κατασκευάσουν.
  Σχέδια υπάρχουν,υλικά υπάρχουν,χέρια υπάρχουν,ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ?
  3.Το αξίωμα λέει ότι για κάθε μέτρο υπάρχει και το αντίμετρο.
  https://breakingdefense.com/2018/10/auds-job-electrons-bullets-take-down-drones/
  O ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ είναι εδώ,πολυβόλα από Apache είναι μάλλον εύκολο να βρεθούν,πυρομαχικά επίσης.
  ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ?

  1. Και απαντώ στα ερωτήματά μου.
   ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ!!!
   Μας αρέσει μόνο να »συνομιλούμε» αγνοώντας το»όσοι δεν σκέπτοναι,συσκέπτονται».
   ΥΓ.Για το νόμο περί προμηθειών ξαναδιαβάστε την επιστολή Κ.Κυριακίδη προς ΥΠΕΘΑ.
   Ανατριχίλα να το πεις,σύγκρυο να το πεις,κάπως αλλιώς να το πείς……….

 13. Ωραία τα λες αλλά γιατί δεν ρωτάς τον ΑΓΕΕΘΑ, ή Α/ΓΕΣ στα πλαίσια συνέντευξης να ακούσουμε τί λένε.
  Εγώ πιστεύω τα γνωρίζουν, τα έχουν συζητήσει όλα και για πεζοναύτες και για Α.Σ. και για αμφίβιες επιχειρήσεις και φοβάμε ότι θα καταλήξουμε ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν υπάρχουν χρήματα. Τώρα με τις εξαγγελίες για άμεση το 2021 αύξηση κονδυλίων στο ΥΠΕΘΑ ίσως γίνει κάτι. Γιατην εγγύτητα μέσων και στρατιωτικών σχηματισμών θα ήθελα να ακούσω την απάντησή τους.

  1. Δεν είναι δικαιολογία το ότι δεν υπάρχουν χρήματα για οργανωτικές αλλαγές που συζητάμε!
   Τα CHINOOK διπλα στις αερομεταφερόμενες Μακεδονία και Κρήτη
   Οι πεζοναύτες στην Αυλώνα ώστε να μπορούν να κινηθούν γρήγορα

   Τα CHINOOK μπορεί να σταθμε/Bουν διπλα στις αερομεταφορομενες εκ περιτροπής με μόνιμη βάση εκεί που είναι σήμερα
   Κάτι σαν τα readiness!

   Θέληση δεν υπάρχει μην ταράξουμε τα νερά

   Και αν ακούσουμε πως θα αποκτιηουνc μερικά AAV17 @ 50+? MILL για εκεί υπάρχουν χρήματα???

 14. Πως θα επιβιώσουν αυτά τα σκάφη από ΜΕΑ αυτοκτονίας, οπλισμένα ΜΕΑ;

  https://www.youtube.com/watch?v=ELsxY_liTvk

  Για να μπορούν να επιβιώσουν τέτοιοι στολίσκοι, πρέπει να είναι εξοπλισμένα τα σκάφη αυτά με εξεζητημένα ραντάρ και όπλα που από άποψη κόστους, θα κάνουν τα σκάφη πιο ακριβά από μέσα μεταφορικά ελικόπτερα όπως το AW-139. Αυτός φαντάζομαι είναι ο κύριος λόγος που πλέον δεν ασχολείται κανείς με αυτήν την επιλογή.

  1. Σίγουρα θέλει σκέψη το πράγμα !
   εκτος από τα armed UAVs υπάρχουν και loiter ammunitions πολύ φθηνότερα από ένα HAROP!
   αλλα και το ελικόπτερο είναι πανάκριβο
   θέλει σωστό μίγμα !
   και σίγουρα τα JASON/AAV17δεν νομίζω πως ταιριάζουν στις απαιτήσεις

   1. Το HAROP loiter ammunition είναι. Υπάρχουν πάρα πολλά, έβαλα το βίντεο ενδεικτικά, γιατί κάνει προσβολή θαλάσσιου στόχου.

    Τα LST θέλουν αναβάθμιση οπλισμού. Πρέπει να δεχτούν σύγχρονα ΑΑ όπλα, ραντάρ, συστήματα παραπλάνησης τορπιλών άλλα και συστήματα καταστροφής τους. Αλλιώς δεν επιβιώνουν.΄

    Το ίδιο έχουν κάνει και οι Τούρκοι με τα δικά τους LST, το ίδιο και άλλα κράτη που αγόρασαν προσφάτως ανάλογα σκάφη.

    Το θέμα που θέτει το άρθρο, είναι σοβαρό. Με την ανάπτυξη που έχουν τα ΜΕΑ, τίθεται εν αμφιβόλω η χρήση μικρών πλωτών σκαφών για την μεταφορά δυνάμεων. Ένα σμήνος από φονικά ΜΕΑ, είναι αρκετό για να σταματήσει οποιαδήποτε σκέψη χρήσης τους. Το ίδιο ισχύει και για μεταφορές με ελικόπτερα.

    1. Ναι : Οι συγκρίσεις με το τι συστήματα αυτοπροστασίας έχουν απάνω τα δικά τους πλοία είναι τραγικές!

     Ούτε οι φρεγάτες μας δεν έχουν τόσο αντίμετρο απάνω!

     https://www.navalanalyses.com/2017/12/bayraktar-class-landing-ships-of.html

     Με την υπάρχουσα κατάσταση τις λιγότερες πιθανότητες επιβίωσης από ελικόπτερα , μικρά ταχύπλοα και JASON έχουν τα JASON!!

     Πρέπει να αλλάξουμε επιχειρησιακή νοοτροπία τελείως:

     Έτσι και αρχίσει το πιστολίδι καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη η επιβίωση των ενισχύσεων εφεδρειών

     Οποτε πρέπει να γίνει ταχεία μεταφορά ενισχύσεων λίγο πριν αρχίσει το πιστολίδι

     Και εδώ τα ελικόπτερα και τα ταχύπλοα σαφώς πλεονεκτούν των JASON σε χρόνο αντίδρασης

     Τα ZUBR πρέπει και αυτά να χρησιμοποιηθούν αλλα πάλι έχουμε τον χρόνο αντίδρασης αφού βρίσκονται σε διαφορετική τοποθεσία από τις ενισχύσεις που πρέπει να μεταφέρουν!

     Και δεν ξέρω εάν έχουν την εμβέλεια έμφορτα να καλύψουν όλο Αιγαίο!

     1. Και τα ΠΤΜ δεν είναι το ασφαλές μέσο μεταφοράς που ήταν το 2000.

      Οι Τούρκοι εχουν αντιληφθεί ότι ελαφρά εξοπλισμένα LST, δεν μπορούν να επιβιώσουν. Έκαναν οτι θα έκανε ο καθένας, εξόπλισαν τα πλοια τους με τα κατάλληλα αντιμέτρα για τις απειλές που θα αντιμετωπίσουν, οτι κάναμε κι εμείς το 80 που σχεδιάσαμε τα Ιάσων.

  2. Σε σκάφη 20μετρα είναι εύκολο να τοποθετηθούν επιλογές mistral simbad, αλλά και πυροβόλα με καλές δυνατότητες και ένα LPI ραντάρ…
   Από εκεί και πέρα με πάει στα τυφλά καμιά κίνηση ενίσχυσης…

 15. Έχω μιλήσει ξεκάθαρα τι θεωρώ το καλύτερο υλικό κατασκευής όπως το FSD-150 και μέγεθος το Μ22 watercat και αντικατάσταση των ΑΒΑΚ με το Μ12.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *