Αμφίβιες επιχειρήσεις και παράκτια άμυνα στο Αιγαίο: Το παράδειγμα της Σκανδιναβίας

Οι σκανδιναβικές χώρες, Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία, έχουν μακρά παράδοση στον τομέα της παράκτιας άμυνας και έχουν αναπτύξει και διαθέτουν ισχυρές δυνάμεις παράκτιας άμυνας. Η μορφολογία της σκανδιναβικής χερσονήσου, με τα πολλά μικρά νησιά και τη μεγάλη έκταση των ακτών, επιβάλει την παράκτια άμυνα, όπως και η μορφολογία του Αιγαίου επιβάλει σ’ εμάς την παράκτια άμυνα. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αμφίβιες επιχειρήσεις και παράκτια άμυνα στο Αιγαίο: Το παράδειγμα της Σκανδιναβίας.