Στην έκθεση «AUSA 2021» η ισραηλινή Plasan αποκάλυψε το ηλεκτροκίνητο μη-επανδρωμένο χερσαίο όχημα ATeMM με ωφέλιμο φορτίο 1.134 κιλά. Εναλλακτικά, δύο ATeMM μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους και να σχηματίσουν ένα νέο όχημα, αυτόνομο με αυξημένη μεταφορική ικανότητα. Το ATeMM τροφοδοτείται από μπαταρία και λειτουργεί με τηλεχειρισμό. Κύρια αποστολή του είναι ο ανεφοδιασμός και η γενική υποστήριξη (μπορεί να ενσωματώσει και οπλισμό).