Στην έκθεση «AUSA 2021» η ισραηλινή Plasan αποκάλυψε το ηλεκτροκίνητο μη-επανδρωμένο χερσαίο όχημα ATeMM με ωφέλιμο φορτίο 1.134 κιλά. Εναλλακτικά, δύο ATeMM μπορούν να συνδεθούν…