Μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση έρχεται για το ΠΝ. Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Νικόλαος Κούζηλος με θέμα: «Σχετικά με την αγορά 2 ελικοπτέρων τύπου MH-60R από την Lockheed Martin» To Υπουργείο Εθνικής Άμυνας απάντηση: «Την παρούσα χρονική περίοδο, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της ενεργοποίησης υποπρογράμματος πρόσκτησης (4) ελικοπτέρων (Ε/Π) τύπου MH-60R μέσω διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας και ΗΠΑ (G to G) και διαδικασίας Foreign Military Sales (FMS). Τέλος, η υλοποίηση της συγκεκριμένης προμήθειας, θα επιφέρει:

α. Αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του στόλου των ελικοπτέρων του ΠΝ λόγω της αντικατάστασης μέρους ή και του συνόλου της δύναμης των ελικοπτέρων ΑΒ-212 με σύγχρονα ελικόπτερα, νέου τύπου, όμοιας πλατφόρμας με τα κατεχόμενα ελικόπτερα S-70 και σημαντικά αυξημένων επιχειρησιακών δυνατοτήτων και β. Ενίσχυση της ομοιοτυπίας του στόλου των ελικοπτέρων του ΠΝ με έμμεσα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από την ομογενοποίηση της πλατφόρμας, των κινητήρων, των διαδικασιών συντήρησης και εκπαίδευσης του προσωπικού».