Όπως ανακοινώθηκε από τη ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών & Επενδύσεων) ο διαγωνισμός για την υποστήριξη των μεταφορικών ελικοπτέρων ΝΗ-90, στον οποίο είχε οριστεί, ως νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών, η 19η Φεβρουαρίου, λαμβάνει νέα παράταση μέχρι τις 2 Απριλίου του 2019. Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ήταν η 24η Ιανουαρίου, ενώ στη συνέχεια μετατέθηκε για την 19η Φεβρουαρίου.

Ο σχετικός διαγωνισμός έχει προκηρυχτεί από τις αρχές Δεκεμβρίου του 2018. Η σύμβαση αναμένεται να είναι διετούς διάρκειας με δαπάνη € 5.000.000, εκ των οποίων € 3.000.000 για το πρώτο έτος και € 2.000.000 για το δεύτερο έτος της σύμβασης. Στο συγκεκριμένο ποσό συμπεριλαμβάνονται και οι κατά νόμο προβλεπόμενες κρατήσεις, φόροι και τυχόν λοιπές δαπανών που μπορεί να βαρύνουν την προμήθεια.

Το πρόγραμμα προκηρύχτηκε για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των οριακών διαθεσιμοτήτων των NH-90, απόρροια της έλλειψης σύμβασης εν συνεχεία τεχνικής υποστήριξης. Είναι απόλυτη η ανάγκη τα NH-90 να υποστηριχτούν επαρκώς και να μην απαξιωθούν αφού μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες επιχειρησιακές ικανότητες στις Ένοπλες Δυνάμεις.