Η Αμερικανική Αεροπορία κατέταξε στη θέση 4 του προγράμματος «Vanguard» ένα φιλόδοξο και καινοτόμο πρόγραμμα («Rocket Cargo»), το οποίο έχει στόχο τη χρήση διαστημικών πυραύλων, κοινών εμπορικών προδιαγραφών, για τον ανεφοδιασμό των αμερικανικών δυνάμεων ανά τον κόσμο. Τα προγράμματα «Vanguard» αφορούν σε εργασίες ταχείας ωρίμανσης προηγμένων τεχνολογιών, οπλικών συστημάτων και επιχειρησιακών αντιλήψεων, μέσω της δημιουργίας πρωτοτύπων και δοκιμών πεδίου. Του προγράμματος «Rocket Cargo» θα ηγηθούν οι διαστημικές δυνάμεις των ΗΠΑ (US Space Force) από το κέντρο SMSC (Space and Missile Systems Center). Οι δοκιμές θα περιλαμβάνουν απογειώσεις και προσγειώσεις σε αναπτυσσόμενες επιφάνειες από διαφορετικά υλικά. Επίσης, θα αξιολογηθεί και η ασφάλεια τέτοιων προσγειώσεων κοντά σε προσωπικό και εγκαταστάσεις.