Η ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών & Επενδύσεων) ανακοίνωσε ότι αποδέχτηκε την προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΕ» κατά της απόφασης της ΓΔΑΕΕ για την επιλογή του φακέλου δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής της «RUAG AG», στο πλαίσιο του προγράμματος εν συνεχεία υποστήριξης των ελικοπτέρων AS-332C1 Super Puma συνολικού προϋπολογισμού € 37.767.204 (χωρίς ΦΠΑ) για την κάλυψη της περιόδου 2021-2024 (δείτε ΕΔΩ). Μετά την εξέλιξη αυτή, το μέλλον του προγράμματος είναι άγνωστο με πιθανότερη εξέλιξη την διενέργεια νέου, επαναληπτικού διαγωνισμού.