Η ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών & Επενδύσεων) ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος υποστήριξης των οχημάτων Mercedes-Benz 240GD και των φορτηγών Steyr 680M έκανε αποδεκτό το φάκελο δικαιολογητικών της εταιρίας «Grantex» και απέρριψε τον αντίστοιχο φάκελο της εταιρίας «Ωρίων» (δείτε ΕΔΩ). Παράλληλα η ΓΔΑΕΕ προσκαλεί την «Grantex» να συμμετάσχει στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού και την υποβολή τεχνικών και οικονομικών προσφορών. Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών (3) ετών, από τη στιγμή της υπογραφής της σύμβασης, και έχει προϋπολογισμό € 42.533.876,52 ως ανώτατο όριο δαπάνης, εκ των οποίων τα € 16.637.500,56 αφορούν στην υποστήριξη των Mercedes-Benz 240GD και τα € 25.896.375,96 στην υποστήριξη των Steyr 680M. Και στις δύο (2) περιπτώσεις τα ποσά θα κατανεμηθούν ισόποσα για κάθε έτος που διαρκεί το πρόγραμμα.