Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Νοτίου Κορέας ο αμυντικός προϋπολογισμός της χώρας, για το οικονομικό έτος 2018, θα ανέλθει στα $ 39,52 δις.

Το προσχέδιο του αμυντικού προϋπολογισμού της χώρας, το οποίο εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο της χώρας, παρουσιάζεται αυξημένο σε ποσοστό 7% ή κατά $ 2,59 δις σε απόλυτους αριθμούς, σε σχέση με το 2017 και το 2016.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση των αμυντικών δαπανών της χώρας μετά το 2009. Η αύξηση αυτή αποφασίστηκε λόγω της αυξημένης επιθετικότητας της Βόρειας Κορέας και έχει ωε στόχο την ενίσχυση της άμυνας της χώρας σε περίπτωση πυρηνικής απειλής.