Η Αμερικανική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια 3.230 τακτικών οχημάτων JLTV (Joint Light Tactical Vehicles), τα οποία θα αντικαταστήσουν τα εν υπηρεσία HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles), από τον Σεπτέμβριο του 2021 και μετά. Να σημειωθεί ότι η Αμερικανική Αεροπορία διατηρεί σε υπηρεσία απλά και ενισχυμένης θωράκισης οχήματα HMMWV. Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα το σύνολο των HMMWV της Αμερικανικής Αεροπορίας θα αντικατασταθούν κάπου μεταξύ της περιόδου 2040-2045 με ετήσιο ρυθμό αντικατάστασης 125-150 οχήματα.

Με την προαίρεση της καλής τεχνικής κατάστασης και του λογικού κόστους, πιστεύουμε ότι ο Ελληνικός Στρατός (ΕΣ) θα μπορούσε να εξετάσει την περίπτωση απόκτησης των μεταχειρισμένων HMMWV της Αμερικανικής Αεροπορίας. Υπενθυμίζουμε ότι στις 12 Μαρτίου του 2010 είχαμε δημοσιεύσει την είδηση ότι 8.393 οχήματα HMMWV παραμένουν διαθέσιμα προς πώληση ή παραχώρηση, μέσω των προγραμμάτων και των διαδικασιών EDA (Excess Defense Articles). Η αρχική ποσότητα ήταν 16.005 οχήματα, αλλά την περίοδο 2012-2018, 23 συνολικά κράτη έχουν παραλάβει 3.812 οχήματα από τα 7.612 που έχουν εγκριθεί για παραχώρηση.