Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι παρέλαβε ένα F-35I το οποίο θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά ως αεροσκάφος δοκιμών ισραηλινών όπλων και ηλεκτρονικών συστημάτων. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος κατασκευάστηκε κατόπιν συγκεκριμένων προδιαγραφών και απαιτήσεων που ζήτησε το Ισραήλ. Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, η χρήση του συγκεκριμένου αεροσκάφους θα επιφέρει σημαντική οικονομία στις δαπάνες πιστοποίησης και δοκιμών νέων όπλων και συστημάτων. Πλέον, το F-35I δοκιμών θα εκτελεί όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και δοκιμές πιστοποίησης νέων όπλων