Η Αμερικανική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην προμήθεια 3.230 ελαφρών, τακτικών οχημάτων JLTV (Joint Light Tactical Vehicles), τα οποία θα αντικαταστήσουν τα εν υπηρεσία HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles), από τον Σεπτέμβριο του 2021 και μετά. Να σημειωθεί ότι η Αμερικανική Αεροπορία διατηρεί σε υπηρεσία απλά και ενισχυμένης θωράκισης HMMWV. Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα το σύνολο των HMMWV της Αμερικανικής Αεροπορίας θα αντικατασταθούν κάπου μεταξύ της περιόδου 2040-2045 με ετήσιο ρυθμό αντικατάστασης 125-150 οχήματα.