Σε προηγούμενο άρθρο αναφερθήκαμε εκτενώς στην τακτική κατάσταση της περιοχής του Αιγαίου και του εκεί πιθανού θεάτρου επιχειρήσεων αναλύοντας όλες τις πτυχές αποκάλυψης και αντιμετώπισης…