Από την Δευτέρα 24 Απριλίου έως την Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 και στο πλαίσιο των διεθνών δραστηριοτήτων που έχει οργανώσει και συντονίζει το ΓΕΕΘΑ, θα…

Η ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων) καλεί τους οικονομικούς, ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς που ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν αιτήσεις για υποστήριξη από το Υπουργείο…