Η ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων) καλεί τους οικονομικούς, ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς που ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν αιτήσεις για υποστήριξη από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, των προτάσεων τους στο πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας για το έτος 2023, σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο: Συμμετοχή σε Προτάσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας για το έτος 2023 (Υπόδειγμα Υποβολής Πρότασης)