Η ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων) ανακοίνωσε ότι επέλεξε την εταιρία Thales για το πρόγραμμα υποστήριξης των αντιαεροπορικών συστημάτων Crotale-NG. Στην επόμενη φάση…

Ο Αμερικανικός Στρατός ερευνά την επέκταση των ικανοτήτων του συστήματος επαύξησης πραγματικότητας IVAS (Integrated Visual Augmentation System) και συγκεκριμένα ερευνά την περίπτωση διασύνδεσης του με…