Η ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων) ανακοίνωσε ότι επέλεξε την εταιρία Thales για το πρόγραμμα υποστήριξης των αντιαεροπορικών συστημάτων Crotale-NG. Στην επόμενη φάση του προγράμματος η Thales θα πρέπει να καταθέσει τεχνική και οικονομική προσφορά. Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού € 18.496.420,04 ενώ αν αφαιρεθούν οι φόροι και οι άλλες προβλεπόμενες κρατήσεις το καθαρό ποσό διαμορφώνεται στα € 14.916.467,78) και διάρκειας τεσσάρων (4) ετών με τη δαπάνη να καταβάλλεται ισόποσα ανά έτος.