Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας, με μια άνευ προηγουμένου απόφαση, ανέτρεψε την ανάκληση πιστοποιητικού κληρονομίας από πολίτη χωρίς τουρκική υπηκοότητα. Ο Ιωάννης Μαδυτινός, Έλληνας που…

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκήρυξε επαναληπτικό, διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με αντικείμενο την προμήθεια και…