Ο Αμερικανικός Στρατός ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τη διαταγή αναβάθμισης 100 επιπλέον αρμάτων μάχης M-1A1 Abrams στο επίπεδο M-1A2 SEPv3 Abrams. Πρόκειται για τμήμα του ευρύτερου προγράμματος ύψους $ 2.628.902.518 για την αναβάθμιση 786 αρμάτων μάχης M-1A1 Abrams στο επίπεδο M-1A2 SEP(v)3 Abrams, το οποίο είναι το δεύτερο, αλλά μεγαλύτερο, συμβόλαιο αναβάθμισης αρμάτων μάχης M-1A1 στο επίπεδο M-1A2 SEP(v)3 του Αμερικανικού Στρατού. Το πρώτο αφορά στην αναβάθμιση 45 αρμάτων, οι παραδόσεις των οποίων ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2017.

Τα πρώτα M-1A1 άρχισαν να παραδίδονται στον Αμερικανικό Στρατό τον Αύγουστο του 1985, ενώ συνολικά παραδόθηκαν 4.796 M-1A1. Σε σχέση με τα M-1, τα M-1A1 έχουν βελτιωμένη θωράκιση και το πυροβόλο Μ-256 των 120 χιλιοστών. Επίσης ενσωματώνουν σύστημα προστασίας από πυρηνικές, χημικές και βιολογικές απειλές, βελτιώσεις στο σύστημα ανάρτησης και μετάδοσης της κίνησης και στην εσωτερική εργονομία της καμπίνας.

Η έκδοση M-1A2 ενσωματώνει βελτιώσεις στο σταθμό μάχης του αρχηγού (ICWS : Improved Commander’s Weapon Station), ένα νέο ανεξάρτητο σύστημα θερμικής απεικόνισης για τον αρχηγό (CITV : Commander’s Independent Thermal Viewer), ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του πληρώματος (IVIS : Inter-Vehicular Information System) και ένα νέο σύστημα πλοήγησης και προσδιορισμού θέσης (POS/NAV : Position/Navigation System).

Η έκδοση M-1A2 SEP(v)3 είναι η τελευταία και η πλέον σύγχρονη διαμόρφωση της οικογένειας αρμάτων μάχης Abrams, δεδομένου ότι βελτιώσεις ενσωματώνονται στους τομείς της επιβίωσης, της αποτελεσματικότερης και οικονομικότερης τεχνικής υποστήριξης, της συνολικής αποτελεσματικότητας του άρματος ως ολοκληρωμένο οπλικό σύστημα και της ικανότητας του να εκτελεί δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις.

Η ανάπτυξη του M-1A2 SEP(v)3 ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2015, οπότε και ξεκίνησαν οι τεχνικές και επιχειρησιακές δοκιμές από τον Αμερικανικό Στρατό με επτά πρωτότυπα. Οι δοκιμές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τον Σεπτέμβριο του 2017.