Απαντώντας σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου (δείτε ΕΔΩ),  με θέμα: «Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην παράδοση των γερμανικών τορπιλών από την ATLAS Elektronik GmbH», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας παραδέχθηκε ότι υπάρχει καθυστέρηση στην έναρξη παραδόσεων των νέων τορπιλών, αλλά υπογραμμίζει ότι η καθυστέρηση αυτή δεν επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων, το οποίο ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο του 2025. «Η εταιρεία ATLAS ELEKTRONIK GmbH, με την από 24 Νοεμβρίου 2022 επιστολή της, αιτήθηκε παράταση έως έξι (6) μήνες για συμβατικά αντικείμενα της Σύμβασης υπ’ αριθ. 014Β/2021 για λόγους ανωτέρας βίας, επικαλούμενη τον πόλεμο στην Ουκρανία και την πανδημία COVID- 19, χωρίς όμως να επηρεάζεται το συνολικό χρονοδιάγραμμα παραδόσεων των τορπιλών, το οποίο ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο 2025 σύμφωνα με τη Σύμβαση», αναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην απάντηση του.

Επιπλέον, το Υπουργείο αναφέρει: «Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ επισήμανε, ρητά και περιοριστικά, στην ανωτέρω εταιρεία ότι οι απαιτήσεις της, σχετικά με τους χρόνους παράδοσης του υπόψη αμυντικού υλικού, είναι αντίθετες με τις προβλέψεις της ίδιας της σύμβασης. Συγκεκριμένα, το παραπάνω αίτημα της, για παράταση στον χρόνο παράδοσης, δεν γνωστοποιήθηκε εντός είκοσι (20) ημερών από την εκδήλωση των λόγων παρακώλυσης, αλλά ούτε και στοιχειοθετήθηκε με τα προβλεπόμενα αποδεικτικά έγγραφα, ως όφειλε. Επιπρόσθετα, για το σύνολο των καθυστερήσεων παράδοσης συμβατικών υλικών θα εφαρμοστούν ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που προβλέπονται στην Σύμβαση. Παράλληλα, από πλευράς ΥΠΕΘΑ, υποβλήθηκε ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, προκειμένου να εξεταστεί η αναγκαιότητα ή μη σύναψης συμφωνίας συμβιβαστικής διευθέτησης διαφοράς μεταξύ των μερών».