Η τουρκική εταιρία (ναυπηγεία) STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret) ανακοίνωσε ότι υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης (MOU : Memorandum of Understanding) με τα βραζιλιάνικα ναυπηγεία BrasFELS για την από κοινού διεκδίκηση του προγράμματος του Βραζιλιάνικου Ναυτικού ναυπήγησης τεσσάρων (4) κορβετών προς αντικατάσταση των εν υπηρεσία κορβετών κλάσης Tamandaré.

Σύμφωνα με τους όρους του μνημονίου, σε περίπτωση επικράτησης της υποψηφιότητας της STM/BrasFELS, τα πλοία θα ναυπηγηθούν στη Βραζιλία. Το βραζιλιάνικο πρόγραμμα έχει προϋπολογιστεί με το ποσό των $ 1,6 δισεκατομμυρίων και μέχρι σήμερα έχουν εκφράσει ενδιαφέρον εννέα (9) ναυπηγεία.