Την Πέμπτη υπογράφηκε το πρόγραμμα διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Ιορδανίας για το έτος 2021. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνεκπαιδεύσεις των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών, επιμόρφωση στελεχών σε Ελληνικά Στρατιωτικά Ιδρύματα και Σχολεία των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, δράσεις περαιτέρω αναβάθμισης της συνεργασίας σε θέματα Ειδικών Επιχειρήσεων με την πραγματοποίηση κοινών εκπαιδευτικών αντικειμένων σε εγκαταστάσεις και των δύο χωρών, καθώς και συνεργασία επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Με την υπογραφή του εν λόγω Προγράμματος αναβαθμίζεται περαιτέρω η στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών και αναδεικνύεται ο ρόλος τους στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, ως πυλώνων σταθερότητας και ασφάλειας.