Η ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων) ανακοίνωσε (δείτε ΕΔΩ) ότι στις 14 Δεκεμβρίου υπογράφηκε η Συμφωνίας Πλαίσιο 002Β/21, με αντικείμενο την προμήθεια 41 ταχυπλόων σκαφών μεταφοράς προσωπικού τύπου Munin S-1200 και την παροχή αρχικής υποστήριξης επτά (7) ετών, με αντισυμβαλλόμενο την εταιρεία Viking Norsafe Life-Saving Equipment Hellas διά του νόμιμου εκπροσώπου της, κ. Ιωάννη Γεωργιάδη.

Την επιλογή της εταιρίας και του συγκεκριμένου τύπου είχε ανακοινώσει η ΓΔΑΕΕ τον περασμένο Απρίλιο. Το προϋπολογισμένο ποσό του προγράμματος ανέρχεται στα € 15.997.845,97 (μαζί με τις νόμιμες κρατήσεων και την επταετή υποστήριξη των σκαφών). Τα σκάφη θα παραδοθούν εντός επτά (7) ετών, ανάλογα με τη διαθέσιμη πίστωση και τις απαιτήσεις (η ανακοίνωση του Απριλίου αναφέρει απαίτηση παράδοσης έως πέντε σκαφών το πρώτο έτος και έως έξι σκάφη τα επόμενα έξι έτη).

Σημείωση: Η φωτογραφία εξωφύλλου είναι ενδεικτική.