Η ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων) ανακοίνωσε ότι στις 14 Δεκεμβρίου υπογράφηκε η Συμφωνίας Πλαίσιο 002Β/21, με αντικείμενο την προμήθεια 41 ταχυπλόων σκαφών μεταφοράς προσωπικού τύπου Munin S-1200 και την παροχή αρχικής υποστήριξης 7 ετών, με αντισυμβαλλόμενο την εταιρεία Viking Norsafe Life-Saving Equipment Hellas διά του νόμιμου εκπροσώπου της, κ. Ιωάννη Γεωργιάδη.

Την επιλογή της εταιρίας και του συγκεκριμένου τύπου είχε ανακοινώσει η ΓΔΑΕΕ τον περασμένο Απρίλιο. Το προϋπολογισμένο ποσό του προγράμματος ανέρχεται στα € 15.997.845,97 (μαζί με τις νόμιμες κρατήσεων και την επταετή υποστήριξη των σκαφών). Τα σκάφη θα παραδοθούν εντός 7 ετών, ανάλογα με τη διαθέσιμη πίστωση και τις απαιτήσεις (η ανακοίνωση του Απριλίου αναφέρει απαίτηση παράδοσης έως πέντε σκαφών το πρώτο έτος και έως έξι σκάφη τα επόμενα έξι έτη).

Σημείωση: Η φωτογραφία εξωφύλλου είναι ενδεικτική.