Την Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου του 2018, υπογράφηκε, μεταξύ της ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών & Επενδύσεων) και της εταιρίας Mietsel, η Σύμβαση 001Α/2018 σχετικά με τη συντήρηση των τροχοφόρων οχημάτων Mercedes-Benz του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ). Η Mietsel δραστηριοποιείται στο χώρο των προμηθειών στρατιωτικού και βιομηχανικού εξοπλισμού, και ειδικότερα στον χώρο της παροχής υπηρεσιών και υλικοτεχνικής υποστήριξης.